Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


16 document(en) met "residenties"Nr. 61, Januari 1997 • Peter Anthonissen • De weg van het gezond verstand
Het is de culminatie van twee jaar residenties, programmatic en producties

Nr. 69, Januari 1999 • Rudi Laermans • Achter de schermen van het ballet
Wulff moest overigens in de beginperiodes van haar tijdelijke residenties keer op keer duidelijk maken dat ze geen 'ordinary dance writer, let alone a critic' was (dat lichtjes denigrerende 'ordinary

Nr. 72, Juni 2000 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Een artiest moet in zijn parcours bochten...
Daarom willen wij in de toekomst nog meer met residenties en curatorschappen werken

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
Ik zeg niet dat het altijd zo moet gaan, maar residenties zouden een interessante subsidievorm kunnen zijn

Nr. 77, Juni 2001 • Rudi Laermans • De kunstenaar, de stad en Brussel
willen we gewoon meer permanente en tijdelijke residenties

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Culturele instellingen als actainten: (dans)werkplaatsen & cultuurbeleid
De organisatie gebruikt haar gebouw daarom niet enkel als een uitvalsbasis maar tevens als een 'invals-basis': via de residenties in de Tacktoren wordt het Vlaamse danslandschap op het buitenland

Nr. 98, Januari 2005 • Delphine Hesters • Criteria voor een kunstendecreet
Vanwege de buitenlandse residenties is de choreografe zelden in België werkzaam

Nr. 104, December 2006 • (Cover) • (Cover)
dans, theater, residenties, etc Tijdschrift verschijnt 5x per jaar (februari, april, juni, september & december) • P309488 • Jaargang 23 • Afgiftekantoor 1080 Brussel

Nr. 104, December 2006 • Jan Ritsema • Portret van een dooie kip als kunstenaar
lopen Inmiddels is het een bloeiende bedrijfstak De art and artist residency huizen In Europa zijn er zo’n tachtig culturele residenties in historische monumenten, sjato’s, kloosters, oude industriële en

Nr. 104, December 2006 • Hito Steyerl, Boris Buden • De kunstenaar als res(iden)t
residenties...Niet in de eerste plaats omdat residenties gewoonlijk tijdelijk zijn, en mobiele en flexibele subjectiviteiten aanmoedigen...Dit is de reden waarom residenties geen containers voor de rest zijn

Nr. 104, December 2006 • Martin Nachbar • Reizen, vluchten, vergaan
Ook vandaag worden residenties gekenmerkt door deze mix van gastvrijheid en ruilhandel...Maar in mijn argumentatie onderstrepen deze bijwerkingen de vraag die ik stelde aan het begin van deze paragraaf: de vraag naar het nut van residenties...Als dus het bestaande netwerk van residenties, of het nu gaat om productie- of onderzoeksresidenties, op deze of een andere manier zinvoller wil worden, moet hier heel grondig over worden nagedacht

Nr. 104, December 2006 • Jeroen Peeters, Myriam Van Imschoot • B-Kronieken
Hoe gaan kunstenaars om met internationale residenties en productiefaciliteiten

Nr. 104, December 2006 • Dieter Lesage • Portret van de kunstenaar als resident
stellen voor residenties, door residenties aan te vragen...nog: welk soort kunst leveren residenties op...En bestaat er een verband tussen het beeld dat residenties van kunst hebben en het soort kunst dat in residenties wordt geproduceerd

Nr. 104, December 2006 • Anne Dekerk, Sally De Kunst • Landschapsschets werkplaatsen
Bains::Connective is een werkplaats voor residenties in de beeldende kunsten, muziek, dans en andere disciplines...Het is een grote ruimte die zich leent tot residenties waar mensen een paar maanden kunnen werken...Je zou de logs kunnen bestempelen als residenties

Nr. 105, Februari 2007 • Paul Gazzola • Werkt dat, als iedereen altijd bij jou...
het begin zal de betaalde huur door de universiteiten een aanzienlijk deel van de bouwkosten dekken zodat het op touw zetten van de gesubsidieerde studio’s voor residenties van korte en lange duur

Nr. 113, September 2008 • Rudi Laermans • Hedendaagse dans tussen eigenheid en beleid
en stresserend is. Je hebt doorgaans niet de backing van een organisatie, zodat je bij ieder nieuw project op zoek moet naar mogelijke residenties, coproducenten, subsidiekanalen,... Je staat daarbij