Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


284 document(en) met "ritme" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 5, Januari 1984 • Rina Barbier • KLAPSTUK 83
De zin voor ritme Aan het begin van de 20ste eeuw lag het balletterrein in Duitsland volledig braak...Zijn methode was erop gericht de zin voor ritme te ontwikkelen door klanken om te zetten in lichaamsbewegingen

Nr. 6, Maart 1984 • Bart Patoor, Paul De Bruyne • Ceci n'est pas het Epigonentheater
als een reële taak die haar ritme en spanning krijgt door de moeilijkheidsgraad van de handeling (slachten, pluimen, braden). Interessant is de wijze waarop dit in de voorstelling is geïntegreerd als

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Maar verder was het erg oppervlakkig: men doorbrak de ruimte, en men had iets gehoord over ritme en dynamiek...En er is ook een ander ritme: de spanning is op dat ogenblik van die aard, dat je je die stilte kunt permitteren

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Ritme heeft vandaag een grondig andere betekenis gekregen; in Gat in kop mist men reflexieve stilstanden...Bob Wilson gaat voor zijn pro-dukties uit van visuele ideeën: een bewegend decorstuk, een ruimtelijke situatie, een verhouding tussen voor-en achterplan, het ritme van een gebaar...Het ritme, waarmee ieder beweegt - de vlugge pas van de helpers, het trage schrijden van de personages - creëert, samen met de kleur van de meubels (lichte eik), een magisch moment

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
De dichter-held Aangezien er maar één ritme is, is er ook maar één perspectief...De sluwe intriges van Saemund, de lafheid van Ingel en de zwakke 'zusterliefde' van Helga kunnen het centrale ritme wel vertragen (4de bedrijf) maar niet tegenhouden...muziek Rühlman). Aangezien het er Hegenscheidt om te doen was het monoperspectivische ritme zo adequaat mogelijk over te dragen op de lezer (toeschouwer) mag men, overeenkomstig de regels van

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Het trage ritme van de handelingen en hun beperkte variëteit laten zelfs vermoeden dat Decorte naar Bob Wilson heeft gekeken, en dat naar een minimalistische vorm heeft vertaald

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Alles wat ons omringt krijgt een ander ritme, een andere kleur

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Het regent maar ik word niet nat
Die overtollige lieden, dat overtollige gepraat" (Tsjechov, Iwanow, I, III). Het ritme van hun ontmoetingen en handelingen is aangenaam traag, vér van de commerciële 'drive', die om de zoveel

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Kortere sessies worden afgewisseld met echte jaarcycli en er worden zowel tap-lessen gegeven op huisvrouwenniveau als Tai-Chi, Afrikaanse dans en ritme-oefeningen voor ingewijden

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Als je nu denkt aan de technieken en de manieren van uitdrukken van Kurt Jooss in de jaren 30, 40 en 50 en je vergelijkt dat met de snelheid en het ritme van het leven vandaag... dan is het

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • Tsjechov in handen van Karge & Langhoff,...
Er komt zelfs een opwindende dans aan te pas, die alleen maar dient om de sfeer te versterken en het ritme van de vertoning op te drijven

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
de klassieke proporties in de plastische kunst, het vers en het ritme in de poëzie-- gemeen hebben

Nr. 8, September 1984 • Jef De Roeck
De populieren bewegen op het repetitieve ritme van de Amerikaanse componist, van rechts naar links, van links naar rechts

Nr. 8, September 1984 • Inhoudstafel
Eerst is het even wennen aan het ritme van lange avonden, na een tijdje vergeet je het ritueel van theaterbezoek

Nr. 9, Januari 1985 • Johan Thielemans • Don Giovanni of Herrmanns dialoog met de...
effect nog eens hebben aangedikt door een trager ritme te kiezen dan Mozart oorspronkelijk op het oog had...Cambreling heeft gemerkt dat het trage ritme bij Mozart niet voortkomt

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • BRIALMONT INTRODUCEERT THOMAS BRASCH
Lovely Rita, Rotter, Lieber Georg, Mercedes) zijn gerijpt aan Büchner en Muller: op het niveau van de taal vinden we eenzelfde fysieke spanning gecombineerd met een gevoel voor ritme en erotiek

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • Kwartet van Heiner Müller, Bogaerts contra Buyse
Het ritme is erg traag, het volume laag: er wordt gefluisterd, zacht gesproken

Nr. 9, Januari 1985 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • ANNE TERESA DE KEERSMAEKER
Wat mij trof is dat het ritme van het geluid toch de bewegingen gaat sturen, dat daar een wisselwerking ontstaat

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
En we blijven maar voortplanten, op het monotone ritme van keiharde muziek

Nr. 9, Januari 1985 • Jacques Franck • Naar de bronnen van Béjarts kunst
Het is het elan dat de Uitverkoren Man en Vrouw naar elkaar drijft op het einde van Le sacre du printemps, het zijn de jongens in jeans die tot de Indische goden bidden in Bhakti, het ritme en de


Toon volgende resultaten