Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


34 document(en) met "roeping" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
Over de acteurs zegt hij: "Bij de toneelspelers is er die officialisering van het ambt gekomen; ze spelen niet meer omwille van de roeping, maar in functie van het ambt

Nr. 11, Juni 1985 • Alexander Baervoets • Kaaitheater
En dan is er het ras of de roeping van regisseur of choreograaf, die die mensen poogt te leiden

Nr. 14, Juli 1986 • Geert Opsomer • Staatsprijs voor René Verheezen
Ze refereert naar de oudtestamentische Job, ze is net als hij terechtgekomen op de mesthoop van de maatschappij . Het verschil is dat Moeders religieuze roeping (haar laatste houvast, net als Strauss

Nr. 15, September 1986 • (advertentie)
De ASLK is immers méér dan zomaar een bank: de ASLK is een bank met een sociale roeping

Nr. 16, Januari 1987 • (advertentie)
De ASLK is immers méér dan zomaar een bank: de ASLK is een bank met een sociale roeping

Nr. 17, Maart 1987 • (advertentie)
De ASLK is immers méér dan zomaar een bank: de ASLK is een bank met een sociale roeping

Nr. 17, Maart 1987 • Alex Mallems • Doe maar gewoon, dan is het al...
Viviane De Muynck is een late roeping in het theater...Een gesprek met een late roeping binnen het theater...Directiesecretaresse Jij bent wat men noemt "een late roeping" als actrice

Nr. 17, Maart 1987 • Inhoudstafel
De actrice Viviane De Muynck is een "late roeping" in het theater

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
opdat een niet-privaat Vlaamsche schouwburg in een provinciestad als Gent aan zijn roeping beantwoordt, dat hij onder toezicht en beheer komt van den Staat...Publiek Wat vaststaat is dat geen enkele van de blauwdrukken voor de sociale roeping van het repertoiretheater tot een radicaal, kritisch of vernieuwend theater hebben geleid

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Waarschijnlijk duurt het geen vijf jaar voor de Bart-Peetersen van morgen zich meteen aan hun ware roeping wijden, de muziek

Nr. 24, December 1988 • Alex Mallems • Gildas Bourdet
Het zelf gaan schrijven was geen roeping

Nr. 25, Maart 1989 • Alexander Baervoets • Mark Morris een kruis voor De Munt?
Morris heeft zijn roeping gemist

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries • Tussenstad
Infrastructureel en financieel, zodat het hoofdstedelijk gewest ruimte kan creëren voor een eigen culturele identiteit binnen een internationale roeping

Nr. 26, Juni 1989 • Luk Van den Dries • STAD & THEATER
Daar waar in Vlaanderen de nationale roeping van KNS-Antwer-pen geleidelijk uitgehold werd, bleef die in het andere België onveranderd : het TNB wil de hele culturele gemeenschap bereiken

Nr. 27, September 1989 • Klaas Tindemans, Lieven De Cauter • Toneelspelen is marginaal sinds de Romeinen
Dat was gedeeltelijk geld verdienen, maar ook een beetje een caritatieve roeping

Nr. 29, Maart 1990 • Johan Callens • Samuel Beckett, 1906-89
een langdurige psychiatrische behandeling in London, weifelende uitgevers (meer dan veertig weigerden Murphy), en een oorlog die uitbrak net toen het leek of hij zijn roeping gevonden had

Nr. 33, Maart 1991 • Alexander Baervoets • Michèle-Anne De Mey : Van Fancy Fairs...
Dat is nog steeds mijn eerste roeping gebleven, mijn droom van jong meisje

Nr. 36, December 1991 • Herman Asselberghs • Videowerk van Walter Verdín
maken van dansvideo's zijn ware roeping gevonden heeft

Nr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De deuren van de tijd gaan niet...
Kristeva gelooft in de roeping van de psychoanalyse én van de kunst als nieuwe horizonten, die het vacuüm, ontstaan door de 'dood van God', kunnen opvullen: de betekenisgevende 'arbeid' aan de

Nr. 46, Januari 1994 • Wim Van Gansbeke • Portret van de recensent als provocateur
Recensent word je uit roeping...En roeping impliceert op zijn minst twee dingen: een geroepene is per definitie een moralist en een moralist is strijdbaar...Dat doen geroepenen wel vaker, zelfs wanneer ze hun roeping aan de wilgen hangen, misschien wel precies daarom