Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


26 document(en) met "rol van Martha" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Diezelfde onechtheid bepaalt ook het spel van de dichter: Marc Steemans geeft hier een uur lang een demonstratie van wat hij kan en van wat zijn manier van spelen bedreigt: alles is te beredeneerd...Vooral Jean-Yves Bertheloot, in de rol van Casimir, heeft een grote animale aanwezigheid...Zo moest de dansgroep van Elisa Monte (vroeger bij Martha Graham en Philobolus) vroeger dan voorzien de voorstelling afbreken, omdat de vloer te onveilig was, en begon Ko Murobushi (de choreograaf van

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Het academische beginsel -- in wezen conservatief-- dat de Fransen zo dierbaar was (is ?), leidde op het einde van de 19de eeuw tot de verstarring en uiteindelijk de decadentie van het romantische...Dit waarschijnlijk zwaarste dieptepunt van het statuut van de dans in het Westen, leeft onderhuids nog door en bepaalt in vele gevallen de angst en de zorgen van die ouders die hun lieve kleine toch...De beroemde Bal-Iets Russes van Serge Diaghilev, die van 1909 tot 1929 bijna ononderbroken in Parijs te zien waren en de Ballets Suédois (1920-1925) van Rolf de Maré, die de Ballets Russes naar de

Nr. 14, Juli 1986 • Mark Deputter, Geert Opsomer • Taal in beweging, beweging in taal
Jowitt is er zich maar al te goed van bewust dat de criticus een bepaalde rol speelt, hem vaak opgedrongen door omstandigheden (lezerspubliek, artistiek aanbod, opdrachtgever, enz...De dansfanaticus: "er is geen slechtere criticus dan de gekrenkte fan", zegt Jowitt, "de ontgoocheling van al te hoge verwachtingen leidt steeds tot unfaire behandeling, omdat de tekortkomingen van de...Van Isidora Duncan over Martha Graham, waren er steeds periodes waarin artiesten de vigerende danspraktijk in vraag stelden

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
de houding, uitzicht en motoriek van de personages: de voetspreidstand van de zoon, de driftige passen van de nicht of haar geschuifel langs muren, de sullige motoriek van de vriend...Zo bijvoorbeeld kan je van de foto's die Max Waldmann in de jaren zestig maakte van produkties als Marat Sade van Peter Brook, Dionysos in '69 van The Performance Group, van Living Theatre, de rituele...Ook de toekomst zag er interessant uit, want Marijnen had Van Sambeek voor een belangrijke rol in Koning Lear bij het NTG gevraagd

Nr. 17, Maart 1987 • Alex Mallems • Doe maar gewoon, dan is het al...
Ik ben bij de Mannen van den Dam gekomen op het moment dat Herman Gillis de groep verlaten heeft en nam er de rol over van Net-ty Vangheel in Het Laxeermiddel...Voor jou is dat werken met Sam Bogaerts gecontinueerd met de rol van Martha in Albee's Who's afraid of Virginia Woolf...De rol van Martha is in die zin een zeer dankbare rol omdat het zo'n extreem personage is: het is een waaier van facetten, je kan binnen die voorstelling ontzettend veel tonen van je kwaliteiten als

Nr. 17, Maart 1987 • Inhoudstafel
Hoofdredactie Jef De Roeck Redactie Pol Arias, Wim De Mont, Mark Deputter, Geert Opsomer, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk Van den Dries, Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay...Actrice Dit seizoen viel zij op door haar vertolking van de rol van Martha in Who's afraid of Virginia Woolf...coton (Théâtre des Amandiers), Koning Oidipoes (Toneelkring Sint-Rembert), Ghetto (KNS); een echo van de herdenking Fernand Crommelynck, een beschouwing over het werk van Maatschappij Discordia, enkele

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
Needcompany). Viviane De Muynck kreeg voor haar rol van Martha in Virginia Woolf de Theo d'Or, de Nederlandse prijs voor de beste vrouwelijke hoofdrol uit het voorbije seizoen; de voorstelling zelf verwierf de...De tegenstanders van deze ontwikkeling noemden dit versnippering en spraken van een daling van de kwaliteit, van een afbraak van de vaardigheden...theatermaker wordt op den duur "gemaakt" door de markt; de kritiek speelt een essentiële rol in het construeren van "de roem" en dus van de commerciële waarde; zodra een maker of zijn produkt hun spectaculaire

Nr. 25, Maart 1989 • Janny Donker • Gilgamesj, Enkidu, Chumbaba, diverse dieren, drie managers,...
De grootste zorg van Gilgamesj, koning van Uruk, moet zijn geweest, de leden van deze prille stedelijke samenlevingen zo te organiseren dat ze zich gezamenlijk konden verdedigen tegen een weinig...een ander geconcipieerd stuk, zoals de opera De Materie van Louis Andriessen, die in de loop van dit voorjaar door Wilson in scène wordt gezet voor het Muziektheater in Amsterdam...Hij wijst op een voorbeeld dat bij zijn Medea-ensceneringen van enkele jaren geleden een rol heeft gespeeld: als je filmopnamen van een moeder, die een huilende baby oppakt, zeer vertraagd afdraait

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
De volledige verbouwing van Links: Lamentation (Martha Graham Dance Compagny) - Foto M. Swope...Het Brusselse dansgezelschap Rosas (Anne Teresa De Keersmaeker) krijgt van de Vlaamse Gemeenschap nog steeds slechts 3% van de middelen waarmee het Ballet van Vlaanderen kan werken...Peter CABUS en Chris KESTELOOT in een interview met Eliane \ANDEN ENDE in Deze Week in Brussel van 8 februari 1989 naar aanleiding van het colloquium 'Stadsvlucht maakt vrij' van 18 februari 1989

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Hij formuleerde voor het eerst en zeer diepgaand kritiek op de heersende overtuiging en praktijk van 'modernen' als Martha Graham en José Limon...De strijd van Cunningham was die voor de dans als een onafhankelijke en volwaardige kunst, bevrijd van het juk van de inhoudelijke referentie, van de muziek, van de scène als voorgeschreven ruimte...Wij leven bij uitstek in een tijd van het commentaar, de bedenking, de opinie, de mening, de duiding (misschien is ook dit een van de betekenissen van George Steiners omschrijving van onze tijd als

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
kunsten cultuurwereld (van Jac Heijer tot Max Frisch en Martha Graham) in de hand gestopt...Het Rad van de Geschiedenis, alias Bernhards Der Theatermacher is inderdaad een In Memoriam, een In Memoriam van de Hogere Waarden, van de Kunstenaar, van het Theater...Lamers' aarzelende drukdoenerij (hij is tenslotte de spil van het stuk én van Discordia) steekt schril af tegen de massiviteit van Muizelaar, als waard de vertegenwoordiger van provincie en

Nr. 38, Mei 1992 • Désirée Ortega Cerpa • Een theater van twee werelden
Op een van de meest zuidelijke punten van Europa, op een steenworp van Afrika, ligt Cadiz, een stad die zich lijkt los te maken van het continent en over de Atlantische Oceaan tuurt op zoek naar...Dat geeft aanleiding tot totaal verschillende produkties, die gaan van de spectaculaire voorstellingen van de Compania Nacional van Mexico of die van de Universidad Nacional van Mexico (UNAM), waarin...De rol die universiteiten bij de ontwikkeling van het Latijnsamerikaanse theater hebben gespeeld is opmerkelijk

Nr. 58, December 1996 • Eva van Schaik • Een dure misser
van de oprichting van de EEG en de Europese eenwording maar ook als halte in de Europese tournees van bijvoorbeeld Kirov en Bolshoi, New York City Ballet, American Ballet Theatre, Martha Graham Dance...Schuldige onschuld Het begin van de jaren tachtig, met de terugkeer van de slechts even aan Amerika verloren gewaande dochter De Keersmaeker en de out of the blue opkomst van autodidacten als...vergelijking met de lange, veel omvattende arbeid van het Ballet van de XXste Eeuw en het Ballet van Vlaanderen krijgen de drie prominente pioniers van de jaren tachtig wel erg veel aandacht

Nr. 58, December 1996 • Jef Aerts • Het toneel, de woede en het sociale...
Het is niet mijn bedoeling om in deze tekst de discussie rond de mogelijkheid van een theatrale representatie van politieke hangijzers -en de impact van zulke stellingname op de maatschappij - uit te...meerduidige visie op zogeheten political correctness en de vraag naar wie capabel is om een leidende rol te spelen in de ontwikkeling van de maatschappij, zijn tweezijdige kijk op de rol van de vrouw en niet...En wat met veel minder expliciet sociaal bewuste voorstellingen als De Wijze van zaal 7 bij Laagland, Elias (of het gevecht met de nachtegalen) bij martha

Nr. 60, Juni 1997 • Katie Verstockt • Dans/tijd
Hoe elementair zijn bijvoorbeeld de ontledingen van het menselijk lopen van Etienne Jules Marey, de fotoseries van Muybridge of het Nu descendant de l'escalier van Duchamp, in hun poging niet alleen...1653 danste Lodewijk XIV zijn fameuze rol van de Koning in het cyclische verhaal van het Ballet de la Nuit...Hij wil zo in een circulatie van energieën terechtkomen die een illusie van vrijheid creëren, van ontsnappen aan de wetten van tijd en ruimte

Nr. 61, Januari 1997 • Klazien Brummel • Balanchine en de essentie van het ballet
Het ligt dan ook helemaal niet George Balanchine en Jerome Robbins tijdens de repetities van Pulcinella (1972) / Martha Swope in de bedoeling van Fabre om...van de choreograaf, en de unisekse benadering van de dansers een grote rol spelen...1959 vertrok de artistiek leidster van het Nederlands Ballet (dat in 1961 omgedoopt werd) naar New York en maakte daar kennis met Balanchine en ook met het gezelschap van Martha Graham

Nr. 67, Maart 1999 • Clara Van den Broek, Marianne Van Kerkhoven • Je eigen ding doen
Wat is de rol van de theateropleidingen...Samen met zijn spitsbroeder Bart Van Nuffelen speelt en regisseert hij bij het MartHa...Liesbet: Op het conservatorium werden er namen aan ons doorgegeven, bijvoorbeeld van iemand van de lokale tv, maar ook van recensenten van verschillende kranten

Nr. 69, Januari 1999 • David Michael Levin, Rudi Laermans • Balanchines modernisme
Daarom zijn voor de modernistische esthetiek de Vorm' en de 'inhoud' van een werk een en hetzelfde, identiek in de striktste zin van het woord (de 'inhoud' wordt op haar formele rol voorbereid door...Tudor en aan het soort van voorstellingen dat we met de naam van Martha Graham verbinden). De andere omvat die balletten die een formele abstractheid van de beweging hebben pogen te vermengen met een...De schoonheid van de dans bestaat in de traditionele schoonheid van het fenomeen evenwicht of in-balans-zijn (poise, van het oud-Engelse poisen, peisen, wegen). De schoonheid is van de orde van het

Nr. 70, December 1999 • Ivo Kuyl • Vermaningen vanuit de ivoren toren
een overeenkomst tussen de rol van de Vlaamse Beweging in de eerste decennia van deze eeuw en haar huidige rol...Want wie advocaat van de duivel zou willen spelen - en die rol wil ik hier met plezier op mij nemen - zou haar betoog kunnen opvatten als een reproductie, niet als een problematisering van de Vlaamse...Leest men de andere essays en interviews in het betreffende nummer van Sampel, dan kan men zich niet ontdoen van de indruk dat ze alle in dienst staan van het verbreiden van de opvattingen van Claire

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
Anderzijds hoop ik minstens een aantal van deze ideeën samen met de MartHA...verandering te leven / Het politieke schuilt in het bieden van weerstand / En geef mij / Geef mij / Geef mij radicaliteit /Nu/Geef ze mij/Alstublieft/ Ik hou niet van matiging / Van gemiddelde / Van...heb dingen/ ik spreek ze niet uit / Er rest ons weinig meer dan het eerlijke niet weten / Een innerlijke kracht / Een warmte / Een houden van woorden / Hou van de woorden / Van het spel van de zon achter


Toon volgende resultaten