Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


11 document(en) met "rol van Sonja"Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
De rol van Lear wordt door Dirk Van Dijk uitstekend gestalte geven...Na de première van King Lear: "Ik hou heel erg van de beeldende kracht van deze voorstelling, minder van het taalgebruik, maar de grotere inbreng van humor is dan weer een pluspunt...Dat gaat langs rare wegen: van het opvrijen van toeschouwers, tot het spelen op stranden, het eten van bruin brood, het verwerken van autobiografie, het blote improviseren

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Ook naar de vorm heeft Mark Verstraete actualiserende distanties ten opzichte van Vondel ingebouwd: decor en kostuums zijn hedendaags, de overgehouden tekst wordt, vooral in de rol van Adam, door over...Het onderwerp van het vierde bedrijf, toneel A is een familie, die rond een tafel verzameld is. Een groot deel van de actie bestaat in het schikken van de rekwisieten, en het plaatsnemen van de...Een citaat van Donald G. Marshall, het lijkt wel voor Wilson geschreven: "In het geval van het kunstwerk opent de kunstenaar, langs het verlies van zijn gewone wereld en van zijn gewone

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Sonja aan de dokter ("Stel dat ik eens een vriendin had, ...") wordt vooraf door Sonja gerepeteerd waardoor de replieken van de dokter harder aankomen...zijn rol van Pancras Duif in Schakels van Heijermans (K.N.S...Archie Rice in The Entertainer van John Osborne waarin zijn acteursleven op de scène werd samengevat: een acteur die de rol speelt van een revue-artiest

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst • Chris Thys, actrice
Daar worden ook risico's genomen, wat alleen maar in een sfeer van wederzijds vertrouwen mogelijk is. Marijnens Carmera Obscura vind ik ook een goed voorbeeld van wat een ensemble kán zijn...Sonja uit Oom Wanja is een van mijn lievelings-rollen...Het volgende seizoen ziet er wat dat betreft wel goed uit; er is Charlotte Corday in Marat/Sade, Marlies in Triptiek van het weerzien en Eendagswezens van Lars Norèn in een regie van Guy Joosten

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Tanghe beklemtoont de wijdsheid van de ruimte terwijl hij van zijn akteurs een heel kleine, quasi-cine-matografische vorm van acteren vraagt...Zijn vrouw Sonja (Ka-telijn Verbeke) balanceert met haar bouwonderneming op de rand van het faillissement...het behoorlijk acteerwerk (vooral van de mannelijke acteurs), slaagt het theater van Joosten er niet in het drama van Norén te redden

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Yvonne op/ achter de canapé In een regie van Matthias De Koning stortte Stan zich in een uitbenen van Yvonne, Prinses van Bourgondië van de Pool Witold Gombrowicz...Het heeft af en toe iets van een kleurrijke droom, van een synthese van theatrale geschiedenis, maar helaas drukken af en toe ook de sporen door van de onderzoeksfase : ten overvloede wordt getoond...Ondanks het feit dat hij het stuk niet kent en nog nooit gespeeld heeft, wordt hij geïntroduceerd en op de hoogte gebracht van zijn rol

Nr. 29, Maart 1990 • Johan De Boose • Andrzej Wajda
de annex van de roman,die duidelijke autobiografische elementen bevat (Dostojewski was als politieke gevangene ook naar Siberië gestuurd), is de lezer getuige van een ontmoeting tussen Sonja en...Nog lagen er zeven jaren voor hen van duldeloos lijden, maar ook van grenzeloos geluk ! (...) Maar hier begint al een nieuw verhaal, het verhaal van de geleidelijke vernieuwing van een mens, het...De spanning van deze rol verdragen

Nr. 41, April 1993 • Agna Smisdom • Tableau vivant van de geborneerdheid
Koprol De gebeurtenissen in Nonkel spelen zich allemaal af in het landhuis van Sonja, waar ook haar peetoom, haar nonkel Jan, zijn moeder en mémé wonen...Een externe factor - de komst van Sonja's oude, muffe vader en zijn jonge, beeldschone vrouw, Hélène -veroorzaakt bij Sonja, Jan, een bevriende dokter en bij Hélène zelf een eerste bewustwording: zij...Niet enkel omwille van de eerder vermelde sterke aspecten van het regieconcept, maar ook omdat er tenminste een poging ondernomen wordt om de mogelijkheden van het medium te bevragen

Nr. 66, December 1998 • Peter Anthonissen • Genotvolle wonden
zijn engagement toont hij een zelfde bekommernis als bijvoorbeeld de Roovers: "de maatschappelijke - dus politieke - rol van het theater in ere herstellen", zoals hij het noemt...Gaafste realisatie van Barre Weldaad tot hiertoe is inderdaad Marilou Mermans' inter- pretatie van Dodemansheuvel 307, een stuk van de voormalig Oost-Duitse...Die houding wordt verbeeld door Lazare, die in alles de tegenpool is van Dirty: zij cijfert zich weg ten voordele van de revolutie, en is danig gechoqueerd wanneer Troppmann haar argumenten wegwuift

Nr. 90, Februari 2004 • Rud Vanden Nest • Onder het mes: Oom Vanja (Luk Perceval/met...
schrifturen van de professor enigszins onderuit haalt). De rol van de professor (Hans van Dam) wordt teruggeschroefd tot een aanwezigheid (wat hem nog afstandelijker maakt dan hij al is, maar hem ook...iedere kans op verantwoording ontneemt) en die van de peter (Jos Van Gorp) herleid tot bijna niets (wat deze lieve alter ego van de parasiterende professor de facto zo goed als overbodig maakt). De rol van...Echt problematisch is binnen dit bestek alleen de invulling van de rol van Sonja

Nr. 112, Juni 2008 • Elke Decoker, Geert Sels, Elke Van Campenhout • Boek
Het ligt in uw handen De rol van de toeschouwer in hedendaags theater CeCile brommer, sonJa van der valk (red...De theatervorm waarin de actieve rol van de toeschouwer het duidelijkst op de voorgrond treedt, is zonder twijfel het ervaringstheater...de daaropvolgende teksten wordt een grondige analyse gemaakt van het functioneren van de ‘experten’ in het werk van Rimini Protokoll, van de documentaire implicaties van hun werk, van de verhouding