Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


54 document(en) met "routine" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
Met elk nieuw stuk had Handke door middel van een nieuwe vorm (een reeds gebruikte verwordt immers tot een methode, tot routine) de oude (lees verouderde, dus valse) grammatica van het gebruikelijke

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Een akteur moet nieuw blijven en niet té handig worden en op routine gaan spelen, anders wordt hij een robot

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
De professor en zijn vrouw, de storende factoren, verlaten het landgoed, zodat de rust en de routine kan terugkeren

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Routine...Was allemaal routine en ze zegden teksten die ze al bij vijftig uitvaarplechtigheden hadden gebruikt

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Maar de danser die naar het klassieke ballet gaat, vind ik -- neem mij niet kwalijk-- meestal iemand die minder intelligent is: hij kiest voor veel meer routine

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
Wanneer men de Munt als een model gaat beschouwen, is dat niet zozeer omdat ik een model wou creëren, maar omdat ik de opera wou onttrekken aan de huidige routine in de operawereld, opdat opera niet

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Ruwe stereotypen dus om in routine geruïneerde relaties te reveleren

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Callens • David Mamet, dichter bij Beckett dan bij...
Drie van de vier spelers ontbrak het precies aan routine en présence en Bert André, de uitzondering, gaf enerzijds de indruk te chargeren wanneer Aafke Bruining hem onvoldoende weerwerk bood

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
De routine blijft de regel...Jan Decorte was vertrokken vanuit een algemeen ongenoegen met de routine, en toen hij met bekende acteurs als Senne Rouffaer of Bert André werkte, had hij gezworen dat ze geen van beiden met pasklare...Het verheugt ons dat het NTG een beroep heeft gedaan op Herman Gilis, een regisseur met een conceptie die de routine van dat huis grondig moet overhoop halen

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
En-gelens routine leek hem niet vol te houden voor een opleidingsinstituut dat steeds voorop diende te staan, dat tot de avant-garde diende te behoren...De acteurs in de beroepsgezelschappen speelden louter op routine

Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
Zijn liefde voor het theater en het theatrale heeft hij vaak weten aan te wenden om de routine van het officiële Engelse theater te doorbreken

Nr. 12, Januari 1985 • Pol Arias, Jef De Roeck, Klaas Tindemans,... • SEIZOEN 1984-1985
Julius Caesar, 't Stuc) lossen de al lang op routine gevallen Ivaneanu af

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
De jarenlange regie-inteelt binnen het NTG had het op-routine-spelen versterkt: het vastgeroest zitten binnen traditionele spelpatronen was voor die regisseurs van buiten het gezelschap niet zomaar

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Telkens als de greep van de regie verslapt, dreigt het klunzen of de matte routine

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
keuze voor een vrij onbekend en moeilijk stuk; en ten tweede heeft Bouvier naar een gekunstelde speelstijl gezocht, die de acteurs uit de dagelijkse routine van een uitgewoond naturalisme kon halen...Ondanks de verschillende tekortkomingen betekent deze voorstelling voor KNS toch het begin van het overwinnen van de routine door een artistiek werken, een eerste terugvinden ook van soberheid en

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Als je voor iets liefde hebt, dan weegt niks je zwaar, anders verzeil je in routine...Dat is routine

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
Om het genuanceerd te stellen: aan de ene kant is er het gevestigde, verstarde grote theater, dat sindsdien nog meer verzandde in routine en afbraak van kundigheden en aan de andere kant zijn er een...Er dreigt zich een zekere gemakzucht te installeren, een familiariteit, een routine". Daarom koos ze voor de aanbieding van Rense Roy-aards (een van de oprichters van het Werktheater en de regisseur

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Blijft echter de kwaliteit van het werk met de KVS-acteurs, die hun routine plots kwijt zijn en heel gespannen acteren

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Dirk Van Dijck, een onstuimig acteur
Op die manier kan ik ervoor zorgen dat ik bij produkties terechtkom waar het werkproces nog niet geïnstitutionaliseerd is, waar er nog een iets grotere creatieve vrijheid bestaat, zonder routine

Nr. 25, Maart 1989 • Johan Thielemans • De zwarte lach van Ayckbourn
Vlaanderen komt zo een tekst bijna automatisch in handen van de routine-acteurs van de grote truc en het grove effect à la Anton Peeters