Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


36 document(en) met "rwanda" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 46, Januari 1994 • Herman Asselberghs • Dar A Luz' Tight Right White
Een beetje zoals de recente beelden van Rwanda ons instant bewust maken van de universele, menselijke ellende van de ontwikkelingslanden, zonder dat we ons hier hoeven te verdiepen in de specifieke

Nr. 52, Januari 1995 • Luk Van den Dries, Wouter Hessels • De toeschouwer een geweten getrapt
Deze Faust is gemaakt met de gruwel van Rwanda, Bosnië,... in de poriën

Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
Het enigmatische geluid van didgeridoos van de aboriginals uit Australië naast moderne Europese klassiek, wervelende percussie uit Rwanda naast muzikale composities uit de tijd van Keizer Karel

Nr. 72, Juni 2000 • Johan Wambacq • Wanhoop en weerzin, liefde en lust
het geraas en getier, in het hakken en moorden van Bloetwollef, resoneert de gruwel van Bosnië, Rwanda,... De Rwandese burgeroorlog die op dat moment woedt, kost honderdduizenden het leven

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
verbeelden / Hoe ge in de mens blijft geloven / Dat is toch iets vreemds / Na WO II / Na Vietnam / Na Kosovo / Na Rwanda / Hoe ge ondanks alles in de mens blijft geloven / Dat is toch iets vreemds / Soms begrijp

Nr. 73, Januari 2000 • Etcetera jaargang XVIII Nr73 oktober 2000
5.45 euro nederland: Hfl.13 5.99 euro Rwanda 1994 William Forsythe / Meg Stuart / Alexander Baervoets & David Hernandez / Jean Luc Ducourt

Nr. 73, Januari 2000 • Personalia
Charles Ntampaka is verbonden aan de Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix Namen Raissa Nvuyekure (1986) vluchtte in 1994 vanuit Rwanda naar België en gaat momenteel naar school...1998 publiceerde hij het boek Het Goede Bondgenootschap - Kerk en Rwanda, over de kerkelijke verantwoordelijkheden in de Rwandese genocide...Sinds 1989 volgt hij de regio van de Grote Meren in Centraal-Afrika (Kongo/Zaïre, Rwanda, Burundi): eerst als persattaché bij minister van Ontwikkelingssamenwerking André Geens, sinds 1992 als

Nr. 73, Januari 2000 • voor meer informatie:
v1217sar.htm http://www.hrw.org/reports/1999/rwanda/ foto's: Lou Hérion vormgeving: www.filmfabriek.com KADOC Audiovisuele Afdeling, Leuven, collectie Witte Paters

Nr. 73, Januari 2000 • Peter Verlinden • RECHT OP RECHT
INTERNATIONALE RECHTSPRAAK VOOR RWANDA Op 8 november 1994 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in New York, met resolutie 955, het Internationaal Strafhof voor Rwanda opgericht...mensenrechten op het grondgebied van Rwanda, en van Rwandese burgers die verondersteld worden verantwoordelijk te zijn voor zulke daden of schendingen op het grondgebied van buurlanden (van Rwanda) tussen 1 januari...Flagrante voorbeelden hiervan vinden we dus bij het Rwanda Tribunaal in Arusha, bij de processen in Rwanda zelf waarvan in de inleiding sprake was, maar ook bij de aangekondigde processen voor het

Nr. 73, Januari 2000 • Sarah Vanagt • EEN ONMOGELIJKE RECONSTRUCTIE VIA EEN BRIEFWISSELING
Hoe meer ze mij vertelde en hoe meer 'zicht' ik eindelijk kreeg op de verschillende elementen die deel uitmaakten van de genocide, des te duidelijker het me werd dat de gebeurtenissen in Rwanda...Ik heb Raissa's vlucht uit Rwanda getekend...Op de stippellijn van haar vlucht uit Rwanda teken ik drie hoofden met dikke rechte streepjes voor de mond: Raissa met haar twee zusjes

Nr. 73, Januari 2000 • Charles Ntampaka • GUTEREKERA
Charles Ntampaka over de verplichtingen van de Levenden tegenover de doden, over de solidariteit tegenover de dood in Rwanda... De volkerenmoord en de misdaden die in Rwanda werden begaan...De dode is omringd door verwanten en buren, maar zijn lichaam telt nauwelijks, want de familie ontdoet zich ervan vlak na het overlijden, voordat het koud is. Volgens de begrafenispraktijken in Rwanda...Rwanda is een evenement geen geïsoleerd gebeuren

Nr. 73, Januari 2000 • Luc Vandeweyer • 'DE GROTE ZUIVERINGSDAG BREKE AAN IN AL...
Etnische zuivering is immers volstrekt geen nieuwe techniek, uitgevonden door fanatici in de Balkan of in Rwanda

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • 'I HAVE THIS GRIEF AND I DON'T...
Ex-Joegoslavië (of Rwanda) dat we zo graag zouden zien als datgene wat ons in het Westen vreemd is: de plek van barbaarse, religieuze of ethische conflicten, van een nietsontziend, onmenselijk donker...De verbijstering om hetgeen gebeurd is - Auschwitz, Joegoslavië, Rwanda - heeft de taal onherroepelijk beroerd...loopt uit op totale destructie - de namen en de data van die oeuvres zijn bekend: Auschwitz, Hiroshima, Bosnië, Rwanda, Kosovo, Oost-Timor... Wanneer Yolande Mukagasana zichzelf introduceert 'comme être

Nr. 73, Januari 2000 • Dirk Tuypens • GELEGENHEID IS DE BEPALENDE FACTOR
Rwanda is een reëel voorbeeld van de tegenstelling waarop Sartre wees: in 1994, op hetzelfde moment dat Europa de bevrijding herdenkt van het Duits fascisme, ontspoort in Centraal-Afrika het door...Maar tot op heden blijven Rwanda en Oeganda militair aanwezig, en duurt het oorlogsgeweld onverminderd verder...Het nieuwe Rwanda belichaamt weer maar eens de tegenstelling van Sartre

Nr. 73, Januari 2000 • Peter Anthonissen, Marianne Van Kerkhoven • 'ALS IK DIT OVERLEEF, BESTEED IK DE...
JACQUES DELCUVELLERIE: De auteurslijst van Rwanda 1994 bevat vijf namen: Marie-France Collard, Yolande Mukagasana, Jean-Marie Piemme, Mathias Simons en ikzelf...Een belangrijk aspect is de kolonisatie van Rwanda, een proces dat tot haat en verdeeldheid heeft geleid...Dat spoor willen we blijven volgen: wat er in Rwanda gebeurd is, is het trieste hoogtepunt van een algemene situatie

Nr. 73, Januari 2000 • RWANDA 1994 - VOORWOORD
uit "The Thin Red Line" van Terrence Malick naar James Jones) RWANDA 1994 - VOORWOORD Over de genocide in Rwanda spreken impliceert woede, onmacht en onbegrip...De genocide in Rwanda behoort nu tot de geschiedenis en hierdoor komt deze ook terecht in het ambivalente gebruik van het geheugen: het geheugen dat het geweten voedt en het geheugen dat wraak...La geste du Rwanda, een film uit 1958 van Witte Pater Eric Weymeersch

Nr. 73, Januari 2000 • Inhoudstafel
omslag Coney Island, 1998 / Maarten Vanden Abeele RWANDA 1994 3 Voorwoord 3 'Als ik dit overleef, besteed ik de rest van mijn leven aan het getuigen' Peter Anthonissen en...Marianne Van Kerkhoven in gesprek met Jacques Delcuvellerie, Marie-France Collard en Jean-Marie Piemme, over de theatervoorstelling Rwanda 1994 4 Gelegenheid is de bepalende factor Dirk Tuypens

Nr. 76, Maart 2001 • Marianne Buyck • Kazungu, de metis
Hij vertelt zijn verhaal off-voice, rustig en sereen, in de ik-vorm, terwijl hij landschappen toont in Rwanda en archiefbeelden uit de jaren ’40 en ‘50...de film vertelt Kamanayo hoe hij zich België geheel anders had voorgesteld – als een grote volgebouwde stad – en hoe leeg en koud België was vergeleken met het paradijselijke Rwanda...Kamanayo volgt filmschool en kan als cameraman herhaaldelijk reportages maken in Rwanda

Nr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
Hij stopt het in zijn kelders, legt het diep in zijn laagvlakten in de as. Dat is geen oorlog, hij verwoest', schrijft Jean-François Lyotard (p. 148). De Joegoslavische oorlogen, de Rwanda-moorden

Nr. 82, Juni 2002 • Erwin Jans • De religie, de media, de terreur... en...
De Golfoorlog, de dood van Diana, de Joegoslavische oorlogen, de genocide in Rwanda,... waren ongetwijfeld mondiale evenementen