Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


17 document(en) met "samenlevingen"Nr. 25, Maart 1989 • Janny Donker • Gilgamesj, Enkidu, Chumbaba, diverse dieren, drie managers,...
De grootste zorg van Gilgamesj, koning van Uruk, moet zijn geweest, de leden van deze prille stedelijke samenlevingen zo te organiseren dat ze zich gezamenlijk konden verdedigen tegen een weinig

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
weet, heren, dat harmonie, de regel van evenredigheid, het cement is dat beschaafde samenlevingen bijeenhoudt

Nr. 46, Januari 1994 • Marianne Van Kerkhoven • Het theater ligt in de stad en...
Een van de gevolgen daarvan voor vandaag, betoogt Mohammed Arkoun in zijn boek Islam in discussie is dat "in de moslimse samenlevingen de kloof nog dieper is tussen de toename van gewelddadig gedrag

Nr. 48, Februari 1995 • Patrick Allegaert • Jongeren, pop en theater
Maar, behalve in totalitaire en dictatoriale samenlevingen, komt in geen van die definities voor dat kunst iets opvoedends moet hebben of mensen solidair moet maken met wat-dan-ook

Nr. 59, Maart 1997 • Patrick Allegaert, Marleen Baeten • Machinerieën van geborgenheid en angst
Het bestaan van geweld wordt wel erkend in de liberale samenlevingen, maar die erkenning gaat hand in hand met een drievoudige 'neutralisering' van dat geweld: monopolisering van geweld door de

Nr. 73, Januari 2000 • Moussa Diagana • DE KWETSBAARHEID VAN AFRIKA
Het gaat er me wel om verder te denken dan de exogene oorzakelijkheid, en tot een zelfreflectie over te gaan, die op de fundamenten van de Afrikaanse samenlevingen zelf gericht is. Bevatten de...structuur en de reproductiemechanismen van deze samenlevingen en de wijze waarop zij in relatie staan tot het geheugen, elementen die uit zichzelf genocidaire neigingen en ontsporingen kunnen inhouden...Eén van de fundamenten van de Afrikaanse samenlevingen is inderdaad de etnische of tribale gemeenschap, die aan de basis ligt van het individu

Nr. 76, Maart 2001 • Marianne Buyck • Yol of het Turkije van Yilmaz Güney
Deze traditionele samenlevingen draaien immers rond de vrouw die tegelijk centraal staat en in het midden van deze wereld wordt opgesloten en verborgen

Nr. 76, Maart 2001 • Erwin Jans • Het meervoud van de multicultuur
Moderniteiten Ik wil die strategieën benaderen tegen de achtergrond van de complexe vraag naar de moderniteit in de niet-westerse samenlevingen...het zelfs zo dat bepaalde samenlevingen momenten van ‘verlichting’ hebben gekend...De problemen van kunst als vrije expressie in de multiculturele samenlevingen van het Westen, in: Gie Goris (ed

Nr. 80, Februari 2002 • Clara Van den Broek • Theater en de Islam: kleine geschiedenis van...
Volgens R. Baffert is dit argument op zich wel niet erg overtuigend, aangezien de Arabo-isla-mitische samenlevingen niet uitsluitend uit nomaden bestonden

Nr. 85, Februari 2003 • Helmut Ploebst • De kleren van de keizer
Die met het begrip van het genie verbonden geste van de révérence, die uit een hiërarchiegerichte onderdanigheid van voor-democratische samenlevingen stamt, heeft plaats gemaakt voor een brede passie

Nr. 90, Februari 2004 • Kees Vuyk • Waar anti-politiek heerst, kan toneel niet gedijen:...
Anders dan in de gesloten autocratische samenlevingen die de geschiedenis tot dan toe had gekend, was er in de polis niet langer één persoon die traditiegetrouw alle macht kreeg om te beslissen...Toneel hoort bij democratische samenlevingen, waarin belangrijke beslissingen genomen worden op basis van vrijheid en rationeel debat...En inderdaad, het toneel kent in de jaren tachtig in alle westerse samenlevingen een enorme opgang (met als gevolg de ontwikkeling van het postdramatische theater, zoals Hans-Thies Lehmann dat

Nr. 99, December 2005 • Stien Michiels • Werelden creëren: Hedendaags kapitalisme en esthetische oorlogen
worden niet geconfronteerd met de resten van traditionele samenlevingen die verder gemoderniseerd moeten worden, maar met heuse cyborgs die het eeuwenoude koppelen aan het hypermoderne...niet-westerse samenlevingen, waar disciplinaire instellingen en Vadertje Staat zwakker zijn en minder ontwikkeld, impliceert deze controle meteen een oorlogslogica, zelfs in tijden van vrede...Het paradigmatische lichaam in de controlerende samenlevingen is niet langer het opgesloten lichaam van de arbeider, de gek, de zieke, maar het zwaarlijvige lichaam (volgevreten met de werelden van de

Nr. 100, Februari 2006 • Isabelle Stengers • Dépaysements
De roman begint een tijd na deze oorlog, in een wereld die het resultaat is van het besluit dat de twee samenlevingen niet vermengd kunnen worden

Nr. 101, April 2006 • Rabih Mroué • Geschiedenis, documenten, kunstwerken en andere kwesties...
Ze poneren 'de ander' als een outsider, een roofzuchtige vijand die in een hinderlaag ligt te wachten op een opportuniteit om onze samenlevingen ten val te brengen en de wezenlijke identiteit ervan te

Nr. 103, September 2006 • Volkmar Sigusch • Neoseksualiteiten
Sinds de seksuele revolutie zijn wes- terse samenlevingen getuige geweest van een ingrijpende culturele en sociale transformatie van seksualiteit

Nr. 104, December 2006 • Thomas Crombez • Massakunst en gemeenschaps­ drama
afkalvende en premoderne samenlevingen

Nr. 113, September 2008 • Jeroen Peeters • Het toeschouwersimperium
Alleen de door en door verzekerde “samenlevingen” hebben een begin kunnen maken met deze esthetisering van de onzekerheden en valkuilen, die het criterium vormt van de postmoderne levensvormen en hun