Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


32 document(en) met "samenzijn" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Beide vertellen sprookjes, gaan over ontmoetingen en het samenzijn van mensen

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
Nu is alles wat ik met hem voorhad vernietigd: al mijn projekten, mijn voornemens, ons gezellig samenzijn

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Epigonenteater af; Need Company op
Ook nu weer - als ik naar het repetitieproces van Need to know kijk - zie ik in dit constant samenzijn van de acteurs een intense interactie, een voortdurend gevecht met elkaar

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
deze berghut ontaardt hun samenzijn langzamerhand tot een hel: de lust, het totale bezit en het totaal afgesloten-zijn van elke andere sociale band, lopen op hysterie uit

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Alchemie in een keurslijf
Eten met mensen vraagt - voor mij althans - een zekere intimiteit, die ik door de rondgang in het gebouw noch in de kwaliteit van het getoonde, noch in de wijze van samenzijn met mijn medetoeschouwers

Nr. 26, Juni 1989 • Pol Arias • Spreken we niet eenzelfde taal ?
Ook met collega's was het prettig samenzijn op de jaarlijkse theaterbedevaart naar Spa

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
Elk samenzijn door een afwezigheid

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
En omdat we geen echte 'nummertjes' opvoerden, groeide de verrassing van het publiek nooit boven de initiale schok van ons samenzijn

Nr. 38, Mei 1992 • Klaas Tindemans • Drie keer Goethes Tasso
Nergens Voor de romantische dichters - zoals je die in een fictief samenzijn bij elkaar aantreft in Geen plek

Nr. 51, Augustus 1995 • Marleen Baeten • Accidents de parcours
Dat is voor mij de zin en de onzin van ons samenzijn, van onze energie

Nr. 53, December 1995 • Sigrid Bousset • Moedervlekken op de ziel
Maar het samenzijn heft niet noodzakelijk de zwaarmoedigheid op, integendeel: het meest treffende beeld van evident geworden rouw is dat van twee mensen, voorbestemd om altijd bij elkaar te blijven

Nr. 60, Juni 1997 • Jef Aerts • Het contaminerende spreken
dit tumult, de brei van talen, kunstvormen, lichamen en technieken, verschijnt het samenzijn van culturen op een manier die in Vlaanderen nog niet zo vaak te zien was

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
samenzijn

Nr. 74, December 2000 • Dirk Opstaele • Bewegingen in de ziel van de toeschouwer
tijdsindeling voor, een duur van samenzijn in één ruimte, een onverbiddelijk na-elkaar van sensuele suggesties

Nr. 74, December 2000 • Paul Pourveur, Ineke de Paepe, Jonas De... • Lilith@online
Hetgeen natuurlijk geen waarborg is voor een gelukkig samenzijn

Nr. 76, Maart 2001 • Nezha Haffou • De vrouwelijke figuur in Azetta
Ieder beschreven onderdeel was tegelijk aanwezig en afwezig tijdens de finale fase van het weven, een repetitie van het verschil in veelvoudig samenzijn en afscheiding...Indien hij zich geconcentreerd had op dat samenzijn en oog had gehad voor beweging, dan zou hij zich gerealiseerd hebben dat geen van de kaardelementen de interactie blokkeerde...ruil voor onze samenwerking werden onze lichamen aangeraakt, geschuurd, gewreven en gekitteld... Het gebruikelijke comfort van een seddari verbleekte in het sensuele samenzijn dat het magische tapijt

Nr. 75, Maart 2001 • Loek Zonneveld • Het lange sterven
Liever gezegd, vanaf dat moment worden de banale kanten in het samenzijn van dit gezelschap doorgeslagen egotrippers, middels de ‘gespeelde’ scènes en de laptopteksten van Pickover, langzaam maar

Nr. 77, Juni 2001 • Pieter T'Jonck • Het lichaam zonder het lichaam
Kon je dit werk nog vrijelijk 'monsteren, in Davis Freemans performance Reflection werd je vergast op een persoonlijk samenzijn met de kunstenaar, die voor de gelegenheid een foto van je eigen gelaat

Nr. 81, Februari 2002 • Frank Vande Veire • Tegen de nieuwe heidenen
dezelfde lijn wordt ons als alternatief voor het kille en amorfe samenzijn waartoe ons burgerlijk individualisme heeft geleid, het beeld voorgetoverd van een intense solidariteit, gedragen door een

Nr. 90, Februari 2004 • Pieter T'Jonck • Improviseren als denkproces: Xavier Le Roy en...
Je kan je levendig inbeelden dat een dergelijk samenzijn in 'vrijheid' een hel is. Voorstellen verliezen bijvoorbeeld, in het intensieve zoeken naar een gemene deler of een wederzijds begrip, hun