Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


774 document(en) met "scène" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
En in de volgende scène vertelt Jandl ons via zijn hoofdpersonages expliciet wat hij begoogt met zijn speciale taal : namelijk objectivering relativering en verbreken van de illusie (IV, 95...De diepgang walmt je van de scène tegemoet...Internationale Nieuwe Scène) nog altijd bij de groepsnaam hoort, is in dat verband betekenisvol: het staat voor de Goede Bedoeling, zo eigen aan het politiserend theater

Nr. 1, Januari 1983 • Eric De Kuyper • Eric De Kuyper
Ik vergat nog een special event in Mickery, waarbij de fine fleur van het Nederlandse toneel tijdens een marathondag telkens een 'eigen' (?) versie bracht van de laatste scène uit Virginia Woolf

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
De mensen die je op scène gezien hebt in illustere rollen of op TV zijn hier braaf, zacht en vriendelijk...Gelukkig hangt het succes van een scène niet af van een gunstige wolkenformatie...Walter vond het in ieder geval de moeite waard, al was het maar voor de volgende scène: Onderzoeksrechter: Gij zijt naar Duitsland gaan werken ? Acteur: Ja, mijnheer, ik moest wel, ik heb 4 kinderen

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Wambacq • Is dit nog ballet, is het al...
Het soms pointeloze, vaak onaffe, altijd onverwachte of briljante van snelle notities, werkt door in elke scène, bepaalt de structuur van de voorstelling en geeft er het vivante ritme van aan...dezelfde scène laat Timmers de Nederlandse recensent Jac Heyer zeggen: 'Jouw voorstellingen gaan alleen over het is waar en het is niet waar

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
Tegen de acteursmythe is een beweging gekomen, vooral in de jaren zeventig, van de acteur die 'gewoon' zichzelf is op de scène...Het gaat niet meer op zich extrovert te uiten op de scène, zich te masturberen op de scène

Nr. 1, Januari 1983 • Pol Arias • KNS Antwerpen: De Storm
Uit de zwarte achtergrond van de scène komt een indrukwekkend ijzeren gevaarte met zachtblauwe lichtbakens naar voor geschoven

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries • Zuidelijk Toneel Globe: Pericles
Verwonderd kijkt hij om zich heen naar al die zetstukken die de scène komen opgewaaid of uit de toneeltoren gevallen...Dat men zich op de scène beter amuseert dan in de zaal

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Zulk een lezing stelt natuurlijk problemen voor de laatste scène, één van Shakes-peares meest romantische momenten...Het publiek heeft deze laatste scène met ingehouden adem zitten bekijken...De enige acteur die het volledig waar maakt is Lou Landré: klein en gedrongen staat hij de ganse avond op de scène alsof er een springveer op het punt staat los te schieten

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Marijnen, zoals Johan Thielemans opmerkt, laat de laatste scène van De Koopman gewoon weg en vervangt ze door een geslaagde pantomime...Marijnen zet enkele keren een Elizabethaanse "inner stage" op de Italiaanse scène neer en geeft ze een gepaste betekenis: het valse perspectief van Shylocks huis suggereert zijn verkrampte...De terugkeer naar de Italiaanse scène (zie Alternatives Théâtrales 12) lijkt ook een symptoom van die romantische vlucht

Nr. 1, Januari 1983 • Inhoudstafel
Dat niet alleen wat op de scène gebeurt maar alles wat daar mee samenhangt, tot het door de overheid gevoerde theaterbeleid, binnen het bestek van een theatertijdschrift valt, mag duidelijk zijn

Nr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
Zijn eerste choreografieën bracht hij in een leegstaand huis, waar hij beurtelings de benedenruimte en de tuin als scène gebruikte, zonder pretenties maar met nog veel zwakheden

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Associaties: zich voorstellen, voordansen, zich aanbieden, overgeleverd zijn op de scène en in het leven, slavenmarkt, prostituees, alles op het spel zetten...Bij Pina Bausch is elke scène een bundeling van zich aanvullende of zichzelf tegensprekende betekenissen...Ik sta op het einde van het klavier en dreig neer te vallen' zegt Vivienne Newport in een scène, 'maar voor ik het doe, gil ik heel luid opdat niemand het zou missen

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Immers, het goud van de zaal wordt verlengd in het goud van de scène...De vermeerdering wordt het principe waarop de rest van de scène visueel wordt opgebouwd...Het is gewoon een ruimte, zonder opdeling in scène en stoelen

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
daarna duikt hij in de plasticgolven van een snel op de scène georganiseerde modderzee (de zuivering door water

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Clavigo
Zoals in de scène, waar hij de komst van de Beaumarchais, de broer van de dames, aankondigt...Deze scène speelt zich af in een geforceerde melodramastijl, alles valt schijnbaar terug in zijn plooien...Het moet een stuk blijven over oppervlakkige ongeloofwaardigheid, en in deze scène wordt dat voor het eerst geloofwaardig (sic) gemaakt

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Hij poneert personages, met tekst beladen mensen, die van het begin tot het einde van de voorstelling nauwelijks ontwikkeld worden en enkel in de laatste scène omkantelen...Aan beide kanten van de scène schreeuwen zij en Tasso elkaar zinnen toe, die in hun zegging hevig contrasteren met hun originele inhoud...het relativeren van de intellectuele ernst van de vorige scène

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
commentariëren en hun tekst als lege hulsen op de scène achterlaten...Alleszins heeft die de regisseur in de inspiratlieloze scène in Tasso's kamer met haar al te goedkope déjà vu-effecten duidelijk parten gespeeld

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Voor de scène is er een aflopend vlak dat in de orkestbak verdwijnt...scheerzeep, kwast en scheermes). In de orkestbak staan drie enorme daglicht-lampen die de hele scène verlichten...Links vooraan op de scène staat een langgerekte witte driehoek die rechts naar boven wijst

Nr. 2, Maart 1983 • Inhoudstafel
De redactie P.S, Plaatsgebrek noopte ons ertoe de aangekondigde artikels over De Nieuwe Scène {Moeder Courage) en over Toneelgroep Globe naar het volgende nummer te verhuizen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Al even fris en overtuigend heeft hij de tekst op de scène gebracht...de scène). Niet alleen sluit het aan bij het onderzoeksthema van dit stuk, het belet ook dat acteurs gaan schuiven, vals beginnen te spelen...nooit zullen worden). Het effect is navenant: men ziet eindelijk terug persoonlijkheden op de scène terwijl de identificatie-valkuil vermeden wordt