Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


91 document(en) met "schaamte" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 16, Januari 1987 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Al die artiesten, die elkaar stimuleren, al dan niet in het verband van SCHAAMTe vzw, én daarbij het Kaaitheater, dat vormt een uniek weefsel van creatieve cellen in Vlaanderen, met uitstraling

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Epigonenteater af; Need Company op
Frankrijk), werd er echter al gerepeteerd aan een nieuw project, Need to know, waarin we een aantal van de Epigo-nenleden opnieuw samen aantreffen en dat-in een produktie van Mic-kery en Schaamte, in co-produktie...Ondanks het feit dat jullie met een nieuwe groep starten, blijft er toch nog een band bestaan met de Schaamte-structuur... Jan Lauwers: "De organisatie Schaamte en vooral het werk van Hugo De...Schaamte is een open structuur, die je nergens tot 'institutionaliseren' dwingt, integendeel

Nr. 16, Januari 1987 • Johan Thielemans • Der Rosenkavalier: flauwe saus à la Strauss
Het geld heeft hier valse schaamte...De rijke heren hebben op alle deuren, zonder schaamte, de naam van hun firma mogen vastvijzen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Duiven en Schoenen - Foto Jan Simoen Kaaitheater Brussel Duiven en Schoenen Het Kaaitheater en de produktie-groep Schaamte, sinds dit seizoen gefusioneerd, beklemtonen dat...Dramaturgie in de verouderde betekenis van "toneelliteratuur". Nochtans hebben Kaaitheater en Schaamte de afgelopen jaren meer dan eens getoond dat het actuele theater de rechtlijnige verhouding

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • De jongste van de jonge garde
Kaaitheater (ex-Schaamte) is een produktiehuis dat onderdak biedt voor een aantal theatermakers en projecten

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Abt Uit schaamte...Pastoor Mijn kind, laat me nu toch niet sterven van schaamte en verdriet

Nr. 23, September 1988 • Wim Van Gansbeke • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Door het begin dit jaar openlijk laten fuseren van de beide organisaties, werd een schijn van belangenvermenging geneutraliseerd, maar intussen blijft het een feit dat de vzw Schaamte de voornaamste...Aan de andere kant valt er toch ook weer een soort behoudsgezindheid waar te nemen: het ietwat gesloten karakter van het Schaamte-aanbod binnen het Kaaitheater, wordt gedeeltelijk weerspiegeld in de...Evenwel: opnieuw de herneming van een Schaamte-produktie

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
De RAT pronkt ook met de toelagen die aan projectmatige experimenten verstrekt werden en met de steun aan een aantal 'receptieve pro-duktiecentra' (Schaamte, Stuc, Nieuwpoorteater, enz...Het enige wat vast lijkt te staan is dat de politieke verhoudingen gerespecteerd worden, zoals voorgeschreven wordt door het Cultuurpact, maar de schaamte is te groot om dit open en bloot in de

Nr. 25, Maart 1989 • Johan Thielemans • De zwarte lach van Ayckbourn
En, terloops gezegd, het is precies deze dimensie die hij in zijn stukken uit de jaren tachtig nog verder heeft doorgetrokken: Ayckbourn, dat is twee uren lachen geblazen, en met schaamte de zaal

Nr. 25, Maart 1989 • Alexander Baervoets • Mark Morris een kruis voor De Munt?
Meermaals sloeg ik uit schaamte de handen voor de ogen, met de gedachte: "Het is niet waar, hij dóet het

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Klaas Tindemans • De gouden gids van het Brusselse theater
De tweejaarlijkse festivalformule werd in 1985 afgelost door een receptief-produktieve werking in een fusie met de artiestenorganisatie Schaamte

Nr. 25, Maart 1989 • De weinig culturele hoofdstad van Europa
Zij worden de eerste leden van de artiestenvereniging Schaamte

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Het toestaan van zoveel flauwiteiten in dit klad van wat mogelijk een farce zou kunnen worden dwingt mij tot schaamte...Schaamte om de verspilling, schaamte om de gemiste kansen en schaamte om het stigma dat deze cast misschien zal opgeplakt worden...geworden zijn, met meer puisten, agressie en schaamte, en minder theatrale dekking

Nr. 31, September 1990 • Frank Peeters • Van werkplaatsen en kunstencentra
Daartoe wordt, naast de vzw Kaaitheater, in 1978 Schaamte opgericht, een vereniging waarin een aantal artiesten op basis van financiële solidariteit zelf produk-ties opzetten, buiten de subsidienormen...Kaai en Schaamte gefusioneerd...Schaamte, wordt losser (Rosas, Michèle-Anne De Mey en Roxane Huilmand gaan op eigen benen; ook voor Needcompany is dit het uiteindelijke perspectief); de eigen produkties worden om budgettaire redenen

Nr. 31, September 1990 • Hildegard De Vuyst • Een lege plek om te blijven
Iets studeren, stage lopen in een kunstencentrum en dan doorstomen naar de top van de piramide: het grote gezel- Veel vliegen in één klap Fase, Rosas (Rosas/Schaamte

Nr. 32, December 1990 • Erwin Jans, Dirk Verstockt • Love Theater
Wij deden het met veel huiver en schaamte

Nr. 33, Maart 1991 • Inhoudstafel
Verder le-ok ------------------- als ge nog een bijkomend tintje aan de voorstel- ------------------------ Belgische Dans Met enige schaamte levert Etcetera nu pas een

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
De angst, pijn en schaamte maken plaats voor geluk als de agressie van de matroos omslaat in tederheid

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
Hij was één van de weinige kunstenaars en intellectuelen in Duitsland die zich, zonder drammerigheid, zonder valse schaamte en steeds op zoek naar verfijnde argumenten, heeft ingezet voor 'Vernunft

Nr. 35, September 1991 • Sigrid Bousset • Gecanoniseerd experiment
Voor je staat een man, die op vijfendertigjarige leeftijd doodop is, ontgoocheld, verpletterd onder de last van zijn eigen nietswaardige en ijdele ondernemingen; hij brandt van schaamte, steekt de


Toon volgende resultaten