Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "schechner"Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Richard Schechner over Postmodernism in the American Theatre Richard Schechner was oprichter van en regisseur bij The Performance Group (New York), die eindjaren '60, begin jaren '70...Richard Schechner zijn lezing...Inpikkend hierop verwijst Schechner naar zijn ophefmakend artikel The Decline and Fall of the (American) Avant-Garde (lezing C.E.T

Nr. 1, Januari 1983 • Inhoudstafel
54) Baal, De Mannen van den Dam, AKT, Jan Fabre, Groep Karnaval, Publiekstheater, Théâtre du Crépuscule, Epigonentheater en Schechner gerecenseerd plus een stuk of wat losse berichten, pag

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Schechner voor het theater en de Wooster Group voor het toneel) bolstaat

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
De vurigste volgelingen zoals de jonge Schechner of de jonge Marijnen moesten wel hun eigen materiaal bedenken, maar op de lange duur bleek dat niet bevredigend...Schechner maakte er een boeiend gebeuren van door de actie te verdubbelen: de twee helften van de scène verhielden zich tot elkaar als spiegelbeelden...Over de alternatieve voorstellen van Schechner berichtte Bart Patoor in Etcetera 1 . (7) Roland Bart hes gebruikte dit woord om dat geheel van concepten en uitspraken aan te duiden, die

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Callens • KAAITHEATER
Hij aarzelt niet fiks uit te halen naar het Living Theatre, Schechner, Brook, Serban of Chaikin

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Hij aarzelt niet fiks uit te halen naar het Living Theatre, Schechner, Brook, Serban of Chaikin

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Het posthumanisme noemt Schechner niet-ideologisch in de zin van nationalistisch, maar intercultureel, universeel dank zij de uitwisseling van goederen en informatie...Evenmin stelt Schechner een concreet politiek programma voor om sociale onrechtvaardigheid te verhelpen; dat is 'politics of direct action'. Theater is 'politics of the imagination' en werkt met...Formalisme en elitarisme keurt Schechner af

Nr. 4, September 1983 • Johan Callens • De politiek van de verbeelding
Schechner heeft zelf een veelzijdige aanpak, getuige de structuralistische en antropologische invloeden en de noties geïnspireerd op narratieve theorie (b.v...Schechner doet alsof zijn interculturele optie één van de vele mogelijkheden is, maar interculturalisme kan alleen pluralistisch zijn...De wrevel die Schechner opwekt wordt vergoed door zeer heldere inzichten

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
het publiek dat van plaats verandert is de truuk van Schechner, de theaterruimte waar publiek en acteurs door elkaar lopen, was al te zien bij Mnouchkine

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
Tooth betekende ook in een ander opzicht een keerpunt: de auteur raakte immers slaags met Richard Schechner omwille van zijn "envi-ronmental" enscenering van de New Yorkse première

Nr. 14, Juli 1986 • Mark Deputter, Geert Opsomer • Taal in beweging, beweging in taal
aan het Department of Performance Studies van New York University (thuishaven van M. Kirby, R. Schechner en Drama Review). In Jowitts kritische werk ligt de klemtoon op de accurate descriptie

Nr. 25, Maart 1989 • Pol Arias • Het Theater als Avontuur
Er was een produktiekern, waar de directeur Baci verschillende seminaries organiseerde met mensen zoals Richard Schechner of Richard Cies-lak...Neen, ik wilde vooral de Amerikaan Schechner leren kennen, maar Baci stelde voor om voor zijn festival iets te doen

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Patrick Allegaert • Ontevredenheid is wat ons bindt
Ze citeert Richard Schechner in dit verband: 'In dit interculturalisme zijn sinistere vormen aanwezig: zij die reizen zijn rijke mensen

Nr. 60, Juni 1997 • Jef Aerts • Het contaminerende spreken
Hierbij werd het debat dat westerse wetenschappers aanvankelijk voerden over de manier waarop (min of meer) westerse theatermakers (zoals Artaud, Grotowski, Craig, Barba, Schechner of Mnouchkine

Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
Centrale figuren voor de ontwikkeling van het moderne westerse theater als Gordon Craig, Antonin Artaud, Jerzy Grotowski, Eugenio Barba, Richard Schechner en Peter Brook worden door Bharucha kritisch

Nr. 76, Maart 2001 • Erwin Jans • Het meervoud van de multicultuur
Centrale figuren voor de ontwikkeling van het moderne westerse theater als Gordon Craig, Antonin Artaud, Jerzy Grotowski, Eugenio Barba, Richard Schechner en Peter Brook worden kritisch herlezen

Nr. 89, December 2003 • Erwin Jans • Theater: her-theatraliseren of de-theatraliseren?
Op een bepaalde manier is hij ook een voorloper van onderzoekers als Viktor Turner en Richard Schechner

Nr. 110, Februari 2008 • Birgit Cleppe • Maaksels versus baksels
De theorieën van het Environmental Theater van Richard Schechner passen volledig in de traditie van het postdramatisch theater...Uit: Schechner, Richard, Environmental Theater, Hawthorn books, New York, 1973, p. 83