Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


27 document(en) met "scheidingslijn" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • KLAPSTUK 83
De 12 stoelen met daaronder een brandende kaars blijven 'tentoongesteld'. Het witte doek (de lege canvas) dat de scheidingslijn vormt tussen speelvlak en backstage wordt langs achter belicht

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • MUNTDOSSIER
semiotische betekenis, omdat het nu eens als een symbolische scheidingslijn dan weer als een zuiver technisch hulpmiddel wordt aangewend

Nr. 11, Juni 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Tussen plateau en zaal loopt een scheidingslijn en die wordt door een conventie in stand gehouden...De conventie en de scheidingslijn bepalen echter mede de aard en de graad ervan, en als zij er niet waren, zou theater als kunst zelfs niet overeind blijven

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Klapstuk 87
1987 In het programma van Klapstuk 87 leek mij die scheidingslijn nog duidelijker dan voorheen

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
Onder acteurs De scheidingslijn tussen het Vlaamse en het Nederlandse publiek blijkt een aantal gemeenschappelijke kenmerken te vertonen met die tussen de Vlaamse en de Nederlandse acteurs

Nr. 31, September 1990 • Dirk Lauwaert • Theaterfotografie
De klemtoon die ik tot nog toe meende te moeten leggen op de as zaal/scène en op de scheidingslijn van het voetlicht, moet ik bij dansfotografie vergeten

Nr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De tekst en zijn varianten
dat hier de scheidingslijn loopt

Nr. 41, April 1993 • Agna Smisdom • Tableau vivant van de geborneerdheid
Zelf trekt hij de scheidingslijn tussen beide genres niet zo scherp

Nr. 43, November 1993 • Marleen Baeten • Een repertoire van het kijken
Voor de striktere scheidingslijn tussen 'kunstenaar' en 'tentoonstellingbouwer' valt wat te zeggen, maar de heilige eerbied voor de kunstenaar heeft ertoe geleid dat de meeste musea zich uitsluitend

Nr. 44, Februari 1994 • Tuur Devens • Het theaterpretpark van Pat Van Hemelrijck
grappige en subtiele effecten op, die het stuk niet alleen mee laten balanceren op de scheidingslijn tussen tv en theater, maar ook op de raaklijnen van persiflage en originaliteit, van realiteit en

Nr. 45, April 1994 • Benoît Vreux • Het 'Jeune Théâtre': leven en dood van...
De scheidingslijn tussen werkings- en exploitatiekosten is soms moeilijk te trekken

Nr. 52, Januari 1995 • Tuur Devens • Een mens: schudden voor gebruik
Dat spelen op die scheidingslijn probeer ik zo fijn mogelijk te doen

Nr. 66, December 1998 • Marleen Baeten • De esprit bewaren
Kijk naar het theaterlandschap: op de meeste plaatsen loopt er een scheidingslijn tussen productie enerzijds en presentatie of spreiding anderzijds

Nr. 76, Maart 2001 • Erwin Jans • Het meervoud van de multicultuur
Waar loopt precies die scheidingslijn

Nr. 75, Maart 2001 • Hugo Haeghens • De tragiek van het kijken
Wanneer Alexander Baervoets, in een poging op te lossen in het schemergebied tussen scène en publiek, deze reële, maar ook denkbeeldige scheidingslijn van links naar rechts met een spreekwoordelijke

Nr. 77, Juni 2001 • Marc Didden • Wie vindt dat hij niets meer kan...
Nederlandstalige en het Franstalige theater zich in Brussel tegenover elkaar gedragen en hoe hijzelf, die koorddanst op de scheidingslijn van beide culturen, zich tot allebei verhoudt

Nr. 77, Juni 2001 • Inhoudstafel
Hoe verhoudt Beukelaers, die koorddanst op de scheidingslijn van beide culturen, zich tot hen

Nr. 82, Juni 2002 • Hugo Haeghens • Omtrent de vierde wand: De troost der...
en het verlangen, als onontkoombare scheidingslijn tussen voorstelling(uitvoerders) en publiek...de tribune naar het podium komen getuimeld en waar de scheidingslijn omgekeerd wordt doorbroken; of bij Schauet doch waar Baervoets lange tijd balanceert op de rand van het podium...Ook Hoghe en Dunoyer bespelen de dunne scheidingslijn tussen scène en publiek in hun frontale opstelling, in hun spel tot aan de rand van het podium en hun vaak wezenloos reikende blik naar het

Nr. 87, Juni 2003 • Jeroen Laureyns • The medium is not the message: Performance...
Ontologisch gezien loopt er geen scheidingslijn tussen een performance uit de theaterwereld en één uit de wereld van de beeldende kunst

Nr. 87, Juni 2003 • Marleen Baeten • Kansen bieden tot een brede en blijvende...
elkaar te harken en zonder veel visie te verbinden met het begrip 'muzisch-creatieve uitingen'. De oude scheidingslijn tussen de eerder kennismatig opgevatte artistieke opvoeding en de ervaringsgerichte