Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


32 document(en) met "schepping" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Wat er ook van zij, naar het einde toe verdwijnt hij wel degelijk in zijn eigen schepping, ziet hij zichzelf in de rol van kruisvaarder Rinaldo en de prinses als de tovenares Armida, die hem belaagt

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Mijn schepping heeft één drijfveer: verstand

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
Heel boeiend vond ik het werk aan De schepping en andere zaakjes van Arthur Miller en ook aan De Drie Zusters en King Lear

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Ik word teruggevoerd naar de bijbelse tijdperken der schepping, lang voor het ontstaan van de mens, toen de onvoltooide aarde nog niet geschikt was om de mens te ontvangen...En steeds als hij zich uit zijn abstracte wereld waagt, en zich bemoeit met de levende schepping in de echte wereld, is alles wat hij voorstelt of schept armzalig, bloedeloos en levenloos

Nr. 9, Januari 1985 • Jacques Franck • Naar de bronnen van Béjarts kunst
Dans, dat zijn de grote gevoelens, Liefde, haat, God, traditie, schepping, vernieling

Nr. 12, Januari 1985 • Frieda Pittoors • HADEWYCH
De handeling der schepping draagt zo dikwijls het dubbelzinnige, bijna tautologische karakter van een narcisistische of incestueuze daad; een der teksten op een pyramide beschrijft haar aldus: ja ik

Nr. 18, Juni 1987 • Johan De Boose • Ontmoeting met de Picasso van het theater
stap is. Hoe zijn nieuwe creatie ook evolueert - en haar weg is altijd lang en kronkelig - , in deze primitieve fase lijkt zij terug te blikken op Kantors frenetieke schepping én met de ironische uithaal van

Nr. 25, Maart 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Men kan probeeren een brood te bakken, maar men probeert geen schepping

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • Van op een afstand indrukken bij Das...
Over dit universum dreigt ze echter de controle te verliezen, ze ziet in een visioen - dat ook weer tot werkelijkheid kan verharden - hoe haar schepping haar kan doden

Nr. 30, Juni 1990 • Gunther Sergooris • De macht van het uur blauw
deze sceptici, het zijn 'slaven'. Helena verklaart het produkt van haar visioenen, Fressia, tot "kroon der schepping". Bij het aanschouwen van de schoonheid van Fressia bekeren Linda en Bernadette

Nr. 32, December 1990 • Dirk Lauwaert • Theaterfotografie
Nu eens lijkt de dans onderwerping te zijn van het lichaam, van vele lichamen aan één patroon; dan weer lijkt het lichaam in de dans de schepping zelf te willen en te kunnen herhalen

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Maar zolang wij een kunstwerk niet helemaal kunnen begrijpen met dezelfde denk- en voelprocédés waarmee de kunstenaar zijn schepping realiseerde - en dat kunnen we zelden, want die procédés zijn vaak

Nr. 34, Juni 1991 • Heiner Müller • Bloed in de Schoenen
Bevrijding van de dwang van het ballet, die het stempel draagt van het stigma der lijfeigenschap, voor de dan geldende meester van de dan geldende schepping welkom als de jachtpartij, die andere

Nr. 35, September 1991 • Paul Pourveur • Tyrannie der hulpverlening
Wat heb ik tot nu toe bespiegeld over god, de ziel, over de schepping van de wereld...Ik verkondig voor de nabije toekomst, de wetenschappelijke schepping der supermensen

Nr. 39, December 1992 • Gunther Sergooris • Freudiaanse huwelijksanalyse
hun prinses Turandot tot een wat geciviliseerder omgang met de heren der schepping kan bewegen

Nr. 42, Juni 1993 • Bart Philipsen • De scène, het misverstand en het ogenblik
slechts door een schepping te verkrijgen is. Het is noch in de empirie ('het bordeel'), noch in één of ander mythisch verleden ('de tuin van Eden') aanwezig: 'de wereld is werkelijk leeg, dat is geen cynische

Nr. 52, Januari 1995 • Eva van Schaik • De opmars van de danser
Hoewel in die sector elke danser medeverantwoordelijk werd geacht voor schepping en uitvoering van het produkt, ontwikkelde zich daar - o paradox

Nr. 53, December 1995 • Tuur Devens • Monumentenzorg of theaterdecreet?
Vooral qua vormgeving kende deze produktie een moeilijke schepping, maar het resultaat is een homogene voorstelling geworden, met een evenwaardige samenhang van tekst en beelden

Nr. 54, Februari 1996 • Luk Van den Dries • In memoriam
Want zelfs het niets is bij Müller seksueel geladen: het gat in de schepping

Nr. 59, Maart 1997 • Patrick Allegaert, Marleen Baeten • Machinerieën van geborgenheid en angst
Misschien is dat wel typisch Nederlands - "Gods schepping" - maar toch