Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


22 document(en) met "schoolvoorbeeld" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Onder ons was een schoolvoorbeeld van wat hier te lande verstaan wordt onder realistisch theater

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Van zulk toneel kon De moeder van David S een schoolvoorbeeld zijn

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans • STAD EN THEATER: ANTWERPEN
Antwerpen is een schoolvoorbeeld, een levend bewijs van het faillissement van het Vlaamse theater-bestel : risicoloosheid, slaafsheid, arrogant misprijzen voor het 'andere', kortom alle gemeenplaatsen

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
De voorzitter, Frans Grootjans, noemde de Opera voor Vlaanderen (OvV) een "schoolvoorbeeld hoe men een instelling die met gemeenschapsgeld werkt, niet moet besturen

Nr. 25, Maart 1989 • Johan Thielemans • De zwarte lach van Ayckbourn
De artistieke loopbaan van Alan Ayckbourn ziet eruit als een schoolvoorbeeld van een carrière die zich vanuit de verworvenheden van de traditie ontwikkelt

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
Dergelijke verschuiving, die er kwam nadat het BKT consequent de hand in eigen boezem had gestoken, is eigenlijk een schoolvoorbeeld van theaterbeleid

Nr. 28, December 1989 • Inhoudstafel
Het Schoolpact (1950) is een schoolvoorbeeld: elk dorp kreeg zijn twee onderwijsnetten...Vermeulen) De werking van de Raad van Advies voor Toneel is een schoolvoorbeeld

Nr. 36, December 1991 • Frank Theys • Lied van mijn land TV-Wagner
Parsifal is het schoolvoorbeeld van het typepersonage uit het soort cinema dat Gilles Deleuze klasseert onder cinéma-temps: "Les situations sensori-motrices ont fait place à des situations optiques et

Nr. 42, Juni 1993 • Herman Asselberghs • Een respectvolle worsteling
Zijn 'carrière' is een schoolvoorbeeld van integriteit, en doet meteen de vraag rijzen: kan 'het integere' niet evengoed tot een instituut verworden

Nr. 47, December 1994 • Agna Smisdom • De Laatsten door Tg Stan
Het resultaat is een gelaagde voorstelling, een schoolvoorbeeld van hoe een 'historische tekst' door zijn zegging een net aan nieuwe betekenissen kan ontsluiten die gebonden zijn aan een actueel

Nr. 50, Juni 1995 • Dirk Lauwaert • Het schot in de spiegel
Hij is het alibi van de geest in een ontgeestelijkte wereld; hij is het schoolvoorbeeld van het 'slecht geweten'. Zelfbegoocheling De criticus is als burgerlijke figuur de incarnatie

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
Het tweede circuit was zo bekeken een schoolvoorbeeld van een ecologisch systeem in almost fall-conditie

Nr. 54, Februari 1996 • Pieter Van Bogaert • Something is sparkling in this age of...
Een schoolvoorbeeld van synergie, als het ware

Nr. 55, April 1996 • Bruno Koninckx, Kurt Melens • De tering naar de nering gezet
Je krijgt automatisch een schaalvergroting die moeilijk terug te dringen is. Needcompany is daar een schoolvoorbeeld van

Nr. 62, December 1997 • Gojim 5.1 • Doodgewoon en levensecht
die manier van diagnosticeren als een schoolvoorbeeld van de agressieve blik'. Niet alleen het lichamelijk onderzoek en het schriftelijk verslag ervan, maar vooral de foto reduceert in zijn ogen de

Nr. 68, Juni 1999 • Rudi Laermans • De totale podiumkunst van Rosas
Als zodanig is ze ook helemaal geen schoolvoorbeeld van de meestal voor postmodern versleten mix tussen hoge en lage cultuuruitingen...Deze voorstelling kan daarom een schoolvoorbeeld van totale podiumkunst heten

Nr. 75, Maart 2001 • Dirk Pauwels • Het theater als artistieke pleister op de...
Het zou overigens een schoolvoorbeeld van hedendaags management betekenen mocht iemand, liefst een vrijwilliger, eens de totale loonkost berekenen die onze Vlaamse persorganen aan deze zaak hebben

Nr. 77, Juni 2001 • Rudi Laermans • De kunstenaar, de stad en Brussel
Rosas is als artistiek gezelschap een schoolvoorbeeld van grensoverschrijding, ook binnen de Belgische communautaire context trouwens

Nr. 79, December 2001 • Lieven De Cauter • Naar de dierentuin: de terugkeer van de...
De goedbedoelde maar uiteindelijk pam-flettaire films van Ken Loach kunnen daarvan wat mij betreft als schoolvoorbeeld dienen

Nr. 98, Januari 2005 • Rudi Laermans • Bevreemdend beleid
En het is dat des te meer omdat precies de hedendaagse dans een schoolvoorbeeld van het soort artistieke interdisciplinariteit en kruisbestuiving is dat de aanmaak van een overkoepelende