Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


121 document(en) met "schrijf" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Antonio Schrijf het voor andere goden aan het geluk toe

Nr. 1, Januari 1983 • (advertentie)
Schrijf uw abonnementsbedrag over op rekening nummer 001-1356966-12 van Etcetera, Abonnementendienst, Vesalius-straat 1, 3000 Leuven

Nr. 2, Maart 1983 • (advertentie)
Schrijf uw abonnementsbedrag over op rekening nummer 001-1356966-12 van Etcetera, Abonnementendienst, Vesalius-straat 1, 3000 Leuven

Nr. 2, Maart 1983 • (advertentie)
Schrijf dan naar HOT Postbus 11650, 2502 AR Den Haag Nederland, of bel 070-852904

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
deze vertaling berust bij Almo, Frankrijklei 128, Galloudec aan Antoine, Ik schrijf deze brief op mijn sterfbed...Ik schrijf uit eigen naam en uit naam van burger Sasportas, die gehangen werd in Port Royal...Verontschuldigt u mijn geschrift, ze hebben me een been afgezet en ik schrijf met koorts

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Maar toch schrijf jij voor theater...ik schrijf theater dat ik in mijn gedachten overlever aan een grandioze regisseur met een volmaakte bezetting

Nr. 4, September 1983 • (advertentie)
Wij laten ook u graag weten hoe we ons dat voorstellen: bel 20-234968 of schrijf naar Mickery Kantoor, Herenmarkt 12, 1013 ED Amsterdam, Nederland

Nr. 4, September 1983 • (advertentie)
Bel ons of schrijf ons om meer inlichtingen

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Brabo' schrijf op...Schrijf...Twee partijen liggen in twist: De een vreten de ander netjes op, en dc kalmte drijft weer gelijk fijn olie... Tijl Als ge dat uitgeeft, schrijf ik in voor tien

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Dit ontbreken van een herkenbaar eigen centrum vormt de echte schrijf-reden van De zonderlinge gast (1924). Thematisch poogt Van de Velde bij middel van een nieuwe theatertaal die bewust een

Nr. 4, September 1983 • Annie Declerck, Luk Van den Dries • Heiner Müller
Poe: "De verschrikking waarover ik schrijf komt niet uit Duitsland, het is een verschrikking van de ziel". Daarvan heb ik gemaakt : "de verschrikking waarvan ik schrijf komt uit Duitsland...Je kijkt natuurlijk eens op, je ziet weer eens wat anders, en dan schrijf je wat anders

Nr. 6, Maart 1984 • (advertentie)
Ik wens alleen het teaterboek '84 te ontvangen en schrijf 190 fr

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Arthur Miller, "Ik denk dat ik schrijf om de chaos te ordenen", interview met Anne van der Wee, in Intermediair, 20 april 1984, p. 7) "Dat het maken van theater ook financiële konsekwenties

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans, Pieter T'Jonck • Gerardjan Rijnders : "Ik heb vanuit mezelf...
belangrijk is te weten hoe oud een figuur is - dan schrijf ik dat er wel even bij...Zo schrijf ik niet, en zo regisseer ik niet

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • NACHTELIJKE BEZOEKERS
Rijkswachter Laat u eens zien of schrijf ons ! Ik-figuur Maar waarom zou ik ? Rijkswachter Vergeet het niet; wij zijn uit het volk, met het volk ! Ik-figuur God zij dank ! rijkswachter Geen dank ! Het

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
weg) Honorine Jules, wat doe je ? Veme Ik schrijf, lieve ! Op 24 ... Lidenbrock Eheh ! Verne ... 25 mei 1863 keerde mijn oom, Professor Lidenbrock ... Honorine Maar...Honorine Jules 1 Wat doe je ? Verne Ik schrijf, lieve ! Op 24 Lidenbrock Eheheh ! Verne ... 25 mei 1863 keerde mijn oom> Professor Lidenbrock Honorine Maar...Honorine Jules ! Wat doe je ? Verne Ik schrijf, lieve ! Op 24 ... Lidenbrock Eheheheh ! Verne ... 25 mei 1863 keerde mijn oom ... Honorine Maar ik hoor je toch

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Ik schrijf 'bewogen' met een glimlach als ik terugdenk aan de (h)eerlijk naïeve manipulatie van tijd en ruimte, aan schildknaap en ridder b.v...nadien... Ik schrijf u dit alles omdat uw artikel --- zij het dan beperkt tot het toneelleven van een stad -- blijk geeft van een objectiviteit die een eresaluut verdient, terwille van de zeldzaamheid van het

Nr. 9, Januari 1985 • Thomas Brasch • MERCEDES
Schrijf ze voor me op, ik zal me aan ze houden ik zal ze vergeten, ik zal tegen ze zondigen, maar ik zal geen nieuwe bedenken...Misschien zul je je afvragen waarom ik mijn laatste brief uitgerekend aan jou schrijf, maar uiteindelijk heb Ík met jou hel grootste deel van mijn leven doorgebracht, dat wil zeggen met jou en onze

Nr. 9, Januari 1985 • Sam Bogaerts • Sam Bogaerts
weten... Ik schrijf: 'geen invloed, geen uitwerking, geen effekt'. Is het theater van deze tijd dan overbodig

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
de materie (waaronder ook de schrijf-attributen) duelleert


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK