Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


56 document(en) met "sectoren" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
En daardoor kunnen een aantal culturele sectoren niet self-supporting meer zijn

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Mag ik u erop wijzen dat de meeste van de volgens u ontbrekende sectoren rechtstreeks of onrechtstreeks zeer expliciet in deze Raad vertegenwoordigd zijn

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Een permanent gesprek tussen de minister van cultuur en cultuurdeskundigen van alle sectoren dient zonder verwijl georganiseerd te worden

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
markteconomie waarbij de economische functio-neringsmechanismen van andere maatschappelijke sectoren met losse hand op de kunstensector werden overgedragen...dat de kunstsector in Amsterdam in het jaar 1983 goed was voor een omzet van 1 miljard gulden en op het vlak van de tewerkstelling mee tot de grootste sectoren behoort...Terwijl de produkti-viteit in andere sectoren voortdurend de hoogte ingaat (1 200 uurwerken vandaag i.p.v

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay, Marianne Van Kerkhoven • Het opheffen van subsidies zou een schok...
Etcetera 14) die stelt dat de cultuurproduktie anders benaderd moet worden dan de overige economische sectoren, omdat de produktiviteit hier nauwelijks stijgt of kan stijgen, en men de verhoogde

Nr. 16, Januari 1987 • Inhoudstafel
Dat was, verscholen onder de officiële luister, de diepere zin van het feest waar vertegenwoordigers uit verschillende sectoren van de maatschappij rond de koning en de koningin die avond de

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Dirk Tanghe en Jappe Claes zijn theatermakers die beide sectoren combineren, niet als bijverdienste of om zich eens artistiek te kunnen uitleven, wel als noodzakelijke stapsteen in het leerproces

Nr. 23, September 1988 • Marianne Van Kerkhoven • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
diverse sectoren/ genres (repertoire-theater, margetheater, vrije sektor enz) aan "betere" produkties aandient

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries • Tussenstad
creatieve en receptieve sectoren

Nr. 29, Maart 1990 • (advertentie)
onderwijs en in andere sectoren van de samenleving

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
De Gemeenschapsminister oordeelde dat, wegens gebrek aan voldoende voorkennis, het niet opportuun was om ook voor die sectoren nu reeds dergelijke beoordelingscriteria op te stellen

Nr. 38, Mei 1992 • Désirée Ortega Cerpa • Een theater van twee werelden
Het werd niet alleen verworpen door de officiële kritiek, door de censuur en door het commerciële theater, ook de meest alerte sectoren van het Spaanse theater konden weinig beginnen met Arrabals

Nr. 41, April 1993 • Paul Goossens • Eric Antonis
Het is een werkmetode die je niet in andere sectoren kan toepassen

Nr. 44, Februari 1994 • Paul Corthouts • Tewerkstellingsimpulsen in de culturele sector
Sinds jaar en dag wordt er gesteld dat bepaalde sectoren - onder andere de culturele - zo belangrijk zijn voor het functioneren van een samenleving dat een groot deel van de kostprijs ervan gedragen...De specifieke potentie aan tewerkstellingsmogelijkheden binnen deze sectoren wordt onderkend en er wordt geoordeeld dat de sociale lasten er rechtstreeks kunnen betaald worden door de gemeenschap

Nr. 48, Februari 1995 • Kurt Lannoye, Marleen Baeten • Interview met Minister Weckx
Ik vind het belangrijk dat mensen die representatief zijn voor een bepaalde (deel)sector, over de sectoren heen, reflecteren over de materies waar zij geen specialist in zijn...moeten ervoor pleiten dat de cultuur meer aan haar trekken komt in de horizontale sectoren (b.v

Nr. 52, Januari 1995 • Kurt Lannoye • Podiumkunsten en management
de podiumkunsten is er een grotere variatie aan werkomstandigheden dan in de meeste andere sectoren

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Waar zijn we mee bezig?
Deze interne ontmanteling van de openbare omroep als cultureel instituut voltrekt zich echter zonder noemenswaardige reactie vanwege de andere sectoren van het culturele veld...Alhoewel deze sectoren zowel op korte als op lange termijn alle baat hebben bij het voortbestaan van een Voor die vragen mag men niet terugschrikken

Nr. 59, Maart 1997 • Daniël Biltereyst • Een bijziende zoektocht naar legitimiteit
sectoren informatie, cultuur, educatie en ontspanning', met als prioriteit 'op de kijker en luisteraar gerichte informatie- en cultuurprogramma's'. Merk voor alle duidelijkheid het (omroep)historisch belang

Nr. 64, Juni 1998 • Jef Aerts • Voorbij het tellen van verschillen
Eén verdienste kunnen de initiatiefnemers zich alvast op de schouder spelden: er wordt naar openheid tussen verschillende sectoren gezocht...Een gesprek met de verschillende overheden (zowel politiek, als binnen de deelnemende sectoren) is onvermijdelijk

Nr. 64, Juni 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Kwantumtheater
Hiërarchie blijft uiteraard bestaan in die sectoren - cf