Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


73 document(en) met "sellars" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 31, September 1990 • (advertentie)
Kinderen en theater - Peter Sellars -Joshua Sobol - Tadeusz Kantor - theatertekst: Dag Monster (Pauline Mol) uitverkocht NR 19

Nr. 31, September 1990 • Johan Thielemans • HET SPOOK VAN DE OPERA
En Peter Sellars, die in de Munt Giulio Cesare heeft gedaan ? "Sellars is mijn smaak niet, en na de afschuwelijke opvoering van Die Zauberflöte in Glyndebourne dit jaar, is het me nog eens

Nr. 31, September 1990 • Johan Thielemans • Opera tussen barok en (post-)modern
geleden Giulio Cesare van Händel gezien, in de persoonlijke aanpak van Peter Sellars...Sellars haalt het werk veel te veel naar zich toe...Op dat punt bleef Sellars volledig in gebreke

Nr. 31, September 1990 • Stephan Moens • Het spook van de opera
Alleen het tweeluik Rita en L'Amant statue wist daar door een soort Peter-Sellars-parodie aan te ontsnappen

Nr. 34, Juni 1991 • Inhoudstafel
46 Verder in dit nummer : Peter Sellars : Johan Thielemans bekijkt argwanend de naïviteit van Sellars' nieuwste opera Klinghoffer

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris • Muziektheater dat niet stoort
Hij citeert "Opéra International", dat de regie van Robert Carsen vernieu-wender vindt dan Sellars' aanpak van Mozart

Nr. 34, Juni 1991 • Johan Thielemans • Peter Sellars' Klinghoffer
Het Engelse Glyndebourne deed mee, omdat het regelmatig een beroep op Sellars doet, de opera van Los Angeles liet zich overtuigen, omdat Sellars in deze stad, als leider van een festival een...het tweede bedrijf bereikt Sellars hiermee een pakkend moment, maar verder biedt deze scenische opstelling bijzonder weinig mogelijkheden, en Sellars heeft zich beperkt tot het regelen van het op- en...Hoe komt het dat de ploeg van Sellars in een groep leeft die zo gesloten is, dat de narcistische droom er zonder enig tegengewicht vrijelijk bloeit ? Of zijn Sellars en zijn medewerkers ook kinderen

Nr. 38, Mei 1992 • Johan Thielemans • Sexbommen en televisieschermen met ruis
Popken). Delcuvellerie is wel helemaal de pedalen kwijt als hij de zeeman (Scot Weir, mooie stem, komisch talent) opvoert als een hedendaagse Amerikaan (dikke knipoog naar Peter Sellars

Nr. 39, December 1992 • Hugo Durieux • De tragedie van het luisteren
Peter Sellars heeft het allemaal exuberant vorm gegeven, inclusief spuugbakken voor de chinese leiders en een parodie op de revolutionaire opera van de Culturele Revolutie...Niet voor niets praat Sellars ook over zijn operawerk als over "mijn shows". (Overigens, Leven met een idioot kwam niet alleen op naam van componist Alfred Schnittke, maar er...Peter Sellars regisseert in het voorjaar hij De Nederlandse Opera Pelléas et Mélisande van Claude Debussy naar Maurice Maeterlick en er komt ook een reprise van het dubbelprogramma Il combattimento di

Nr. 40, Februari 1993 • Johan Thielemans • Barokopera en oude pruiken
Nemen we het extreme voorbeeld van Peter Sellars: hij heeft altijd beweerd dat Handel heel directe, politieke thema's behandelde...Sellars heeft dit aspect rechtstreeks naar onze situatie vertaald, zodat we in de Munt enkele jaren geleden konden zien dat Julius Caesar, op liefdespad met Cleopatra, best gelezen kon worden als een

Nr. 41, April 1993 • Johan Thielemans • L.A.'s best bewaarde geheim
De initiatiefnemers trokken er Peter Sellars voor aan...Sellars wordt als een buitenstaander bechouwd, een geïmporteerde reddende engel, die plots over geld kon beschikken...Tot nu toe heeft Sellars kunstenaars uit andere culturen en andere landen aangetrokken, terwijl de nood in L.A

Nr. 43, November 1993 • Hugo Durieux • Muziek/ Theater/ Politiek
Interessanter was Peter Sellars' versie van Pelléas et Mélisande voor de Nederlandse Opera...Peter Sellars heeft in Amsterdam gekozen voor een ondubbelzinnige politieke enscenering — althans, dat is wat hij steeds in interviews meedeelt: 'Wat ik duidelijk wil maken, is dat alles wat in dit...Voor de vormgeving van Pelléas et Mélisande had Peter Sellars zijn eigen vaste crew meegebracht

Nr. 43, November 1993 • Jan Goossens • Aeschylos en de Golfoorlog
De Perzen van Sellars Op het niveau van de enscenering tracht Sellars net zo te werk te gaan...Sellars probeert open beelden te creëren, die een scala van interpretatiemogelijkheden bieden...zal komen van de wereld van de cultuur', aldus Sellars

Nr. 43, November 1993 • Inhoudstafel
27 Aeschylos en de Golfoorlog Peter Sellars ensceneert De Perzen...40 Muziek/Theater/Politiek Muziektheater van Peter Sellars en Steve Reich in het Holland Festival

Nr. 46, Januari 1994 • Mieke Kolk • Het universum van Karst Woudstra
De zwarte mom verplaatst ons naar Amerika (Woostergroup), Theseus in marine-uniform naar Peter Sellars Ajax-voorstelling...dit opzicht is Woudstra's werk te vergelijken met dat van Peter Sellars, Ruth Berghaus, Luc Bondy en hoe vreemd dat ook mag lijken met Heiner Müller

Nr. 46, Januari 1994 • Herman Asselberghs • Dar A Luz' Tight Right White
Dar A Luz zet op het podium wat Peter Sellars bedoelt wanneer hij stelt dat "Nairobi is in London, Bogota is in New York", de derde wereld is hier, in de schoot van wat zélfs Willem Vermandere al de

Nr. 46, Januari 1994 • Janine Brogt • Hèt theater bestaat niet meer en dè...
Regisseur Peter Sellars omschreef festivals eens als supermarkt, als "the last gasp of the imperialist's daydream" en dat lijkt me in dit verband voor elk jurylid een zin om op de spiegel te plakken

Nr. 48, Februari 1995 • Inhoudstafel
Door Ilse Vandesande 33 Péter Sellars regisseert De Koopman van Venetië Shakespeare's komedie wordt een tragedie met een onvermoede actualiteitswaarde, vindt Johan Thielemans

Nr. 48, Februari 1995 • Jaargang 13, Nr 48, Februari 1995
Fl.7 Afgiftekantoor Gent X Muziek in het jeugdtheater Minister Weckx Ali Khedher Jongeren Peter Sellars Frank Castorf Gent

Nr. 48, Februari 1995 • Johan Thielemans • Peter Sellars blijft verbazen
Sellars gaat uit van de bekende passage: 'In zulk een nacht als dit'. Daarin wandelen twee gelieven in het maanlicht en verwijzen ze naar een aantal bekende liefdesverhalen...Sellars vertaalt dat naar een televisie-programma, waar twee vranke commentatoren met veel leedvermaak de stand van zaken aan het publiek meedelen...Ook hier scoort Sellars een politiek punt, want Shakespeare wordt in de Angelsaksische context bevrijdt van de druk van een blanke traditie


Toon volgende resultaten