Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


41 document(en) met "sferen" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 79, December 2001 • Marleen Baeten • De emoties komen later wel vanzelf: Bentekik...
De verschillende sferen worden ondersteund door streepjes muziek waarin nauwelijks merkbaar een bepaalde emotie naar boven drijft

Nr. 80, Februari 2002 • Miel Vanattenhoven, Marianne Van Kerkhoven • Wat denkt een vrouw die beneveld voor...
Zelfs op de emotionele momenten heb je nog het gevoel dat de muziek ingehouden is. Zoniet zou je snel 'over de grens zitten'. Je zet minder een dramatische opera neer dan een vertelling met sferen en

Nr. 82, Juni 2002 • Walter Verdin • Video, of hoe een puber moeders beauty-case...
makers) (een aura rond video hangen, zodat men steeds in dezelfde sferen,) (en met dezelfde mensen en in dezelfde zalen en op dezelfde manier) (naar video kijkt; er wordt nog maar zelden ervaren

Nr. 85, Februari 2003 • Kurt Vanhoutte • Machines op het middaguur: Werkverslag van de...
Men zou er haast bij vergeten dat precies het theatermodel zelf de grenzen tussen verschillende sociale sferen al lang heeft uitgewist

Nr. 87, Juni 2003 • Erwin Jans • of het andere van de taal: Guy...
Het gaat in de voorstellingen echter niet om de kanten van Swann en van Guermantes, die twee sociale sferen die in de roman een bepalende rol spelen

Nr. 88, September 2003 • Katleen Van Langendonck • The role of the artist is to...
De tastzin, volgens de Aristoteliaanse indeling de laagste op de ladder, vervangt het zien in een parcours waar sferen en emoties belangrijker zijn dan verhalen

Nr. 90, Februari 2004 • Jeroen Versteele • Het geheim van de stilte: Veldslag voor...
Muziek is geen gimmick, maar helpt de verschillende sferen en stemmen in de voorstelling gestalte te geven

Nr. 90, Februari 2004 • Kees Vuyk • Waar anti-politiek heerst, kan toneel niet gedijen:...
door het ontbreken van het debat valt de samenleving uiteen in twee grotendeels gescheiden sferen...Het bouwsel zou wel eens doorgeprikt kunnen worden... Door het ontbreken van het debat valt de samenleving uiteen in twee grotendeels gescheiden sferen

Nr. 95, Februari 2005 • 
CRASH Het onderzoek voor deze voorstelling concentreerde zich op 'prothetische zintuiglijkheid'. Via videobril, 3D-hoofdtelefoon en wentelbed wordt de toeschouwer live ondergedompeld in andere sferen

Nr. 98, Januari 2005 • Steven Humblet • Het Theater van de Fotografie
geconfronteerd wordt met deze woekering van incongruente details (stoffen, draperingen, tafels en wapentuig). De in oosterse sferen gehulde hal herhaalt de dubbelzinnigheid van het theaterdecor: ‘binnen’ en ‘buiten

Nr. 99, December 2005 • Ruggelings: Over de zwaarte van denkbeelden, blinde...
de inleidende beschouwingen bij deel twee van zijn Sferen-trilogie staat de Duitse filosoof Peter Sloterdijk stil bij de Atlas van Farnese, een beeld dat een filosofisch en politiek licht werpt op het...te verschijnen). 6 Peter Sloterdijk, Sferen

Nr. 100, Februari 2006 • Anne Dekerk • Besmetting en immunologie: Tussen Sferen, echo’s en...
Sferen beschrijft hij een sferengeschiedenis, een geschiedenis van vitale meetkunde en ruimte, in een wereld die de ruimte is vergeten te denken...De sferen die hij beschrijft werken op een specifieke manier als immuunsystemen...Het beeld van ons lichaam in de ruimte is de basale drager van ons vermogen om psychische ruimte te creëren en aldus sferen te bewonen

Nr. 100, Februari 2006 • (Inhoudstafel) • (Inhoudstafel)
Besmetting en immunologie: Tussen Sferen, echo’s en Histoire des larmes Anne Dekerk verloor zich in het filosofische magnum opus van Peter Sloterdijk ‘Sferen’ en koppelt zijn theorie

Nr. 101, April 2006 • 
Mensen praten voor en tegen in alle sociale sferen, maar alleen het kunstsysteem voedt dat soort discussie ook bij wijze van spreken willens en wetens via individuele kunstwerken

Nr. 101, April 2006 • Politiek van de kunst
Deze eis zou redelijk absurd overkomen in de sferen van, bijvoorbeeld, recht of onderwijs

Nr. 103, September 2006 • Volkmar Sigusch • Neoseksualiteiten
Volgens mij strekt de impact van de economische strategie van oneindige flexibilisering zich overduidelijk uit tot de sferen van seksualiteit en gender

Nr. 104, December 2006 • Hito Steyerl, Boris Buden • De kunstenaar als res(iden)t
Soms door maar een paar segmenten ervan te absorberen, in een sfeer van cultuur waarvan gedacht werd dat ze autonoom was en duidelijk onderscheiden kon worden van andere sociale sferen, zoals die van...sferen van cultuur, materiële productie, politiek enzovoort; haar normativiteit; de idee van auteursschap zelf... Maar wat nog belangrijker is, is dat de conditie van de residentie de traditionele

Nr. 105, Februari 2007 • Elke Van Campenhout • Edito
De Duitse filosoof Peter Sloterdijk spreekt in zijn magistrale epos ‘Sferen’ over de hedendaagse leefconditie als ‘schuim’. In tegenstelling tot de ‘bellen’, waarin je een individuele wereldvisie kon

Nr. 105, Februari 2007 • Kristien Van den Brande • Ondergaan van ruimte
Sloterdijk, Peter, Sferen I - Bellen en Sferen II – Globes, Uitgeverij Boom, Amsterdam, 2003

Nr. 108, September 2007 • Anne Dekerk • pre|cursor, over invocationele media
type=releases&txt_ id=39&lng=eng 6 Sloterdijk, Peter, Sferen...id=312 9 Sloterdijk, Peter, Sferen...10 Cascone, Kim, ‘The Aesthetics of Failure: 'Post-Digital' Tendencies in Contemporary Computer Music’, in Computer Music Journal, MIT Press, 24:4 Winter 2002 . 11 Sloterdijk,Peter,Sferen


Toon volgende resultaten