Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


16 document(en) met "siegfried"Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
Michael Merschmeier, jongste redactielid: "Theater Heute is bijna 25 jaar geleden ontstaan op initiatief van Henning Rischbieter, die nog in de redactie zit, van Siegfried Melchinger en van de

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Terug in Antwerpen krijgt Joris Diels belangrijke partijen in Shaws Sint Joan en de rol van Siegfried in Hebbels Niebelungen

Nr. 16, Januari 1987 • Werner Van den Mooter • Werner Van den Mooter
Strauss legde namelijk in deze beide scènewerken zo veel roodgloeiende emotie per strekkende maat neder dat zelfs Siegfried en Götterdämmerung, om een in geladenheid enigszins congeniaal paar

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
1918: Siegfried, H. Van Overbeke leest een pamflet voor aan het publiek van de Gentse Schouwburg n.a.v

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Het repertoire was er afwisselend klassiek en modern (Capek, Pirandello, De Ghelderode,...). Siegfried (1918): Van Overbekes pamflet richt zich tegen de sensatie-drang van het volkse publiek...er dan in dezen tijd, nu alles wordt te keer gegaan, een logischer gevolg denkbaar dan dat de jeugd zich aan zou stellen als een Siegfried ten strijde tegen den draak...Van Overbeke, Siegfried, Gent, 1918, p. 7) Van Overbeke wil de intellectuelen en de sociale elite opnieuw laten participeren in het schouwburgleven, en de volksmassa wil hij via het theater

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
Syberberg is niet bereid of in staat om, zoals de verdrevenen Günter Grass en Siegfried Lenz dat deden, in 1970, in de delegatie van Willy Brandt die Polen bezocht, aan die verdrijving een historische

Nr. 35, September 1991 • Gunther Sergooris • Wagners magnum opus in De Munt
De overige delen (Walküre, Siegfried en Götterdämmerung) volgen op 9, 11 en 13 oktober...Daarin realiseert hij zich ten volle dat hij de gevangene geworden is van zijn eigen intriges: hij wordt gedwongen Sieg-mund, de vader van Siegfried, te doden om het aanzien van de goden te redden...Na het verraad van Siegfried, gelouterd door haar lijden, krijgt Brünnhilde inzicht in haar lotsbestemming: de ondergang van de goden te bewerkstelligen en hen op die manier uit hun lijden te

Nr. 36, December 1991 • Frank Theys • Lied van mijn land TV-Wagner
Siegfried' in de opera op te nemen...Ofwel betekent het einde van de Ring, met de dood van Siegfried en alle goden, dat het marktmechanisme ('de vloek van het goud') alles herleidt tot zijn geldwaarde...Siegfried en het Festspielhaus zijn de laatste offers voor de bewustwording van de mensheid (het pubhek). Deze wordt verlost uit haar historische determinatie omdat de Ring op metaforische wijze de

Nr. 36, December 1991 • Gunther Sergooris • Den seligen Göttern, wie geht's?
maal vertelt met welke zorg en moeite hij Siegfried grootgebracht heeft...Heel duidelijk is dat in Siegfried...Deze Siegfried met zijn logge en onhandige fysiek geeft zelfs blijk van een zekere kwetsbaarheid, dit is een aspect van het personage dat ik nu toe alleen Wolfgang Windgassen vocaal overtuigend heb

Nr. 46, Januari 1994 • 
Siegfried in de Ring uit 1991

Nr. 46, Januari 1994 • Gunther Sergooris • Peter Grimes in de Munt en Billy...
Siegfried in de Ring uit 1991

Nr. 78, Januari 2001 • (advertentie)
18 jaar De Beweeging in woord en beeld gebracht door Katie Verstokt, Patrick de Laender, Marc Vanrunxt, Alex Mallems, Herbert Reymer, Hildegard De Vuyst, Walter Siegfried (S), Jellichje Reynders

Nr. 82, Juni 2002 • Raf Geenens • Eeuwige liefde en een zorgeloos huwelijk
De narrendans steekt ook de draak met de plechtige stijfheid van het ballet: de koningin en prins Siegfried worden bepaald onkoninklijk gegroet door de rondhuppelende narren...Op het romantisch hoogtepunt van de tweede akte omhelzen Siegfried en Odette elkaar in oprechte liefde...Siegfried hoeft op geen enkel ogenblik Odette te verleiden

Nr. 107, Juni 2007 • (Advertentie) • (Advertentie)
2007 2008 INFO / ABONNEMENTEN / KAARTEN 070 22 02 02 WWW.VLAAMSEOPERA.BE La Damnation de Faust / Siegfried Le Nozze di Figaro / La Strada Dialogues des Carmélites / La

Nr. 108, September 2007 • (Personalia) • (Personalia)
Siegfried www.ringvlaamseopera.be DE VLAAMSE OPERA IS EEN INSTELLING VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN GENIET DAARNAAST DE STEUN VAN: DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, DE PROVINCIE ANTWERPEN, DE

Nr. 111, April 2008 • Eric Corijn, Stefaan de Ruyck • De kunst, de politiek en de markt
Voor Van Hove spoorden de gebeurtenissen op Virginia Tech met het verhaal van Siegfried, ‘een jonge man die zich vervreemd voelt van de bestaande wereld en zich terugtrekt in de bossen waar hij zich