Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


17 document(en) met "simulacrum"Nr. 44, Februari 1994 • Rudi Laermans • Niets dan schone schijn en ijdel spektakel?
bewonderde simulacrum van de Vrouw per definitie afbreuk zal doen aan de nagestreefde esthetische schijn...simulacrum van Schoonheid of Verleidelijkheid waaruit elke referentialiteit, ieder spoor van de reële of biologische lichamelijkheid is verdwenen). Wellicht verklaart juist het binnendringen van de...Waarom de podiumruimte omvormen tot een simulacrum van het tv-scherm

Nr. 59, Maart 1997 • Kurt Vanhoutte • Wat doe je na de begrafenis?
Want om te verbergen dat de realiteit verdwenen is, om de herinnering aan het origineel te verdringen en het simulacrum dat de realiteit is in stand te houden, produceren de media steeds meer beelden...Een aantal teksten van Baudrillard zijn dan ook wat ze beschrijven: woestijnen van melancholie waarin de verzengende zon van het simulacrum schijnt op verdorde betekenisresten...Alluderend op Jean Baudrillard zou je haast kunnen stellen dat Wie... het simulacrum dat het leven is, een ijlkoorts waarin schijn en werkelijkheid samenvallen, als simulacrum reënsceneert

Nr. 59, Maart 1997 • Jean Baudrillard • Manifest: De obscene vorm van het antitheater,...
toepassing in de productie van de theatrale illusie). Hetzelfde geldt voor het toenmalige simulacrum van de trompe-l'oeil, die reëler dan reëel is maar zich niet met het reële laat verwarren, integendeel: door...kracht van de wreedheid injecteerde hij in het theater opnieuw iets dat zelfs voorafgaat aan de illusie en het simulacrum, iets van de wilde inwerking van het teken op de realiteit, of van het

Nr. 59, Maart 1997 • Adri De Brabandere • Een siderale kilte
Het teken is een zuiver simulacrum

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
Tot grote schrik van Rousseau kreeg op die manier de representatie, het simulacrum een overwicht op de persoonlijkheid van de speler zelf

Nr. 62, December 1997 • Rudi Laermans • De tragédienne en haar meesterwerk
naam van de Wet van de Leesbaarheid produceer ik hic et nunc een simulacrum, een tekst die doet alsof hij een concrete ontmoeting weergeeft - terwijl die in werkelijkheid moet worden 'gemankeerd' om

Nr. 63, Maart 1998 • Rudi Laermans • De idiotie van het menselijke
De symbolische ladingen ervan verschuiven met de specifieke context van elk deel, zodat het hier veeleer om een simulacrum van de traditionele theaterheid gaat

Nr. 75, Maart 2001 • Rudi Laermans • Het ruimtelijke vluchtpunt van het dansende lichaam
Een gechoreografeerde dansvoorstelling is gewoonweg een kopie van een kopie, een duplicaat zonder origineel – kortom, een simulacrum, een ‘tekstlezing’ die doet alsof een vooraf gegeven tekst woord

Nr. 77, Juni 2001 • Katrien Vuylsteke-Vanfleteren • Genet
De revolutie is ook een simulacrum, een illusie

Nr. 92, Juni 2004 • Luk Van den Dries • Val in de leegte
HETTHEATER ALS EEN PLEK WAAR DE PRESENTIE VOOROP STAAT, TE MIDDEN VAN EEN WERELD WAARIN HET VIRTUELE EN HET SIMULACRUM HEERSEN...Het theater als een plek waar de presentie voorop staat, te midden van een wereld waarin het etcetera 92 O O O 13 virtuele en het simulacrum heersen

Nr. 94, December 2004 • Bojana Cvejić • Curator meets artist
Beweging ontstaat op die manier als een simulacrum met de virtuositeit van een duizelingwekkende stroom van gedachten, quotes, beelden, plagerige spelletjes, diagrammen, als in een vreemd gewrongen

Nr. 96, April 2005 • Elke Van Campenhout • Liefde zonder mededogen: Een publieke tête-à-tête tussen...
verhouding tot het virtuele auteur -simulacrum van net-art en nettheater, dat op hetzelfde moment opereert met een betekenisgevend netwerk dat al in beweging is, maar tegelijkertijd steeds een creatie ex nihili

Nr. 100, Februari 2006 • Erwin Jans • Who’s afraid of representation?
Baudrillards simulacrum en hyperrealiteit, Homi Bhabha’s in between en Augé’s non-lieux

Nr. 103, September 2006 • Rudi Laermans • Beweeglijk denken
Een theorie is daarom een simulacrum, ze doet alsof ze alles dekt wat voor haar relevant is terwijl ze dat relevantiebereik juist zélf oproept en construeert

Nr. 103, September 2006 • Anne Dekerk • Porno-drama: scènes voor pornografie
Porno verbergt geen waarheid, maar is een simulacrum: het is het effect van de waarheid dat net verbergt dat de waarheid niet bestaat

Nr. 107, Juni 2007 • Hugo Haeghens • Meg Stuarts meedogenloos mededogen
Als een simulacrum, een robot van vlees, bloed en spieren, die enkel nog is en overleeft via de uiterlijke tekenen van een door de media en publiciteit voorgekauwde en opgelegde dresscode en een

Nr. 109, December 2007 • Bojana Cvejić, Daniëlle de Regt • Zo veel om te vragen...: De toekomst...
En indien ja, dan zal het in een museum zijn, of als een gearchiveerd simulacrum in een hologram