Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


194 document(en) met "situaties" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Het eerste jaar ligt het accent op het zichzelf ontdekken, op de bewustwording van zichzelf in niet-opgelegde situaties, wat ook een oefening in de concentratie is. Terzelfdertijd wordt toch ook al

Nr. 18, Juni 1987 • Johan Thielemans • La Traviata in de Munt
Ten slotte wordt de dramatische actie altijd verankerd in en bepaald door een ruimtelijke organisatie, die vanzelf de situaties en de emoties laat ontstaan

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • De Glamour en Glitter van het Vlaamse...
Geen van beide situaties is bevredigend

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
De verschillende omkeringen leveren niet alleen komische situaties op, maar creëren een veld van onzekerheid...Maar ook buiten het theater heeft Robert Marcel voortdurend en hard gewerkt: in een interview met Herman De Coninck in Humo (zowat 6 jaar geleden) vertelde hij dat hij constant mensen en situaties

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
De taal van zijn stukken is direct, zonder franjes; de structuur niet traditioneel, de situaties niet realistisch en de personages niet psychologisch getekend, soms zelfs tot een niet-meer-menselijke

Nr. 20, December 1987 • Luk Van den Dries • De schriftuur van Blauwe Maandag Compagnie
Op dat moment begint dan het werk rond de personages: geven van een identiteit, structuren bouwen rond de figuren, aflijning van situaties en confrontaties; dat wordt dan gecombineerd met enig paswerk...Net zoals dat bij de personages het geval was, worden nogal wat situaties uit de roman geconcentreerd tot een aantal grote confrontatietableaus

Nr. 20, December 1987 • Johan Thielemans • Brecht is een zwembad, Molière een oceaan
Ik baken dan de situaties af en laat de acteurs improviseren

Nr. 21-22, Mei 1988 • (advertentie)
Aan de hand van uit het leven gegrepen situaties, wordt op een simpele wijze vorm gegeven aan de gedachtenwereld van een kind bij het zien van oorlogsgeweld

Nr. 23, September 1988 • Klaas Tindemans • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Op de Beeck stelt: "Het sterke identificatievermogen van kinderen maakt dat ze zich zeer snel met personages en situaties vereenzelvigen en dat ze collectief met een "scène à l'Italienne"-situatie

Nr. 24, December 1988 • Christel Op de Beeck, An-Marie Lambrechts • BEAT FÄH
Ik ben enig kind en heb ook altijd alleen gespeeld; ik bouwde dan voor mezelf situaties met als en indien... Al de gebeurtenissen die ik als kind meegemaakt heb, waren stuk voor stuk 'sehnsüchtig

Nr. 24, December 1988 • An-Marie Lambrechts, Geert Opsomer • Jos Verbist
Bij Nachtasiel wou ik enkel situaties tonen...Een ideale Ayckbourn zit vol situaties à la Tsjechow

Nr. 25, Maart 1989 • Johan Thielemans • De zwarte lach van Ayckbourn
Hij stelde zichzelf schier onmogelijke opgaven: hoe kan je twee verdiepingen op het platte vlak van de scène suggereren, of hoe kan je situaties vertellen waarbij de vier personages zich op hetzelfde

Nr. 25, Maart 1989 • Pol Arias • Het Theater als Avontuur
Het betekende dat er verschillende manieren van denken over het theater aanwezig waren, wat aanleiding gaf tot erg moeilijke situaties

Nr. 25, Maart 1989 • Marianne Van Kerkhoven • Die dingen doen die elders niet kunnen
ontwikkeling van het professioneel niveau, dynamisering van vergrijsde situaties, enz

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
een directe taal en vanuit herkenbare dagelijkse situaties wordt de toeschouwer geconfronteerd met de kleine menselijke onhebbelijkheden...Intuïtief ontstane, invoelbare situaties krijgen telkens, geleidelijk, een symbolische betekenislading...Opdat dit mechanisme empathie zou losweken is het bovendien noodzakelijk dat de getoonde situaties/personages herkenbaar zijn

Nr. 26, Juni 1989 • Luc Dhooghe • Tocht door het Brussels theaterlabyrint
Slotsom 1. Bij de aankoop of vernieuwbouw door de overheid, is er geen sprake van enig beleid: de overheid bevestigt toevallig ontstane situaties, nadat de gezelschappen zelf reeds zwaar

Nr. 26, Juni 1989 • Herman De Dyn • Theater over filosofie
Elk toneel, elke literaire tekst wijst uit boven datgene wat gezegd en getoond wordt, veronderstelt een zekere vertrouwdheid met figuren, ideeën, soorten situaties, enzovoort

Nr. 27, September 1989 • Leen Thielemans • DDR-Regisseur te gast in NTG
Daarbij stelt zich het probleem dat ik me moet leren inleven en met de situaties moet leren omgaan...Tijdens de repetities ervaar ik nu toch dat ook hier de waanzinnigste situaties kunnen ontstaan en dat het ontzettend aangenaam werken is. Dat ligt natuurlijk ook aan de wonderbaarlijke acteurs van...Er ontstaan soms van die situaties waarin men plots toegeeft

Nr. 27, September 1989 • Klaas Tindemans, Lieven De Cauter • Toneelspelen is marginaal sinds de Romeinen
Am Ziel, en de sierplanten die de ruimte moeten opvrolijken, dat zijn echt traumatische beelden, van hypocriete oplossingen om menselijke situaties enigszins helder te maken...typeren van bepaalde situaties

Nr. 27, September 1989 • Frank Hellemans • LOUIS XIV EEN AUTOPSIE
Zoals men in extreme situaties nog reageert als het subject dat men ooit is geweest - elk gevoelen met zijn corresponderende uitdrukking, gebaar - zo dikwijls is op het toneel een zinnig samengaan van


Toon volgende resultaten