Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


341 document(en) met "spanning" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
spanning weet op te roepen: wanneer Oedipus uiteindelijk zelf onder de douche staat, hangt er, hoe voorspelbaar deze scène ook is, plots electriciteit in de lucht...Wie het programmaboek aandachtig leest, merkt dat er meer in deze voorstelling zat dan er uitgekomen is. Het wordt dus met spanning uitkijken naar de volgende Van Hove-Versweyveld-samenwerking: India...verder, door het tegelijkertijd tonen van de dingen en de handelingen waarover de spelers spreken, ontstaat er een rare spanning (ik zou zeggen: een vervreemdingseffect) waardoor de theaterillusie -en

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
grote spanning gaan wijlie van het circuspersoneel nog eens onze nota's na...De spanning is minder te snijden dan gisteren

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
Dit vereist een verschrikkelijke spanning en concentratie van elke acteur...Het probleem is dat wanneer de concentratie verslapt, of wanneer de spanning niet volledig juist zit, de voorstelling ineenzakt

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Maar dit uiterlijk streven naar aanvaarding verbergt natuurlijk een diepe spanning: tussen jood en christen heerst er een hevige haat

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
De KNS wou wellicht een spanning opbouwen tussen romantische schijn en werkelijkheid, traditie en vernieuwing maar slaagt hier slechts gedeeltelijk bij gebrek aan nadrukkelijkheid

Nr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
De dansante uitdaging uit het buitenland, is nog niet beantwoord, maar het is wel met spanning uitkijken of er een antwoord komt en hoe het dan zal klinken

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
zien dat Herrmann dit 'onwaarschijnlijke' van de conventie volledig weet in te passen in het basisprincipe van zijn regieconcept: dat van de spanning tussen disparate elementen...een systematische toepassing van het principe van spanning tussen tegengestelden...Er is dus een spanning tussen de voortschrijdende tijd van het verhaal en de gesuggereerde locatiewisselingen, en de permanente aanwezigheid van nagelaten, bevuilende sporen

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Deze lost de spanning tussen zijn eigen emotionaliteit en die van de personages op een andere manier op dan Rostand (of Molière): sinds Pirandello is wat dit betreft niets meer hetzelfde," Daarom

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Voorlopers Essentieel lijkt me dat men in deze discussie telkens de spanning ervaart met het bestaande, of het als bestaand gedachte...Weigering, radicalisme, perversiteit, dialektische spanning met de traditie, het zijn natuurlijk elementen die ook elk spektakel van Jan Decorte'doorkruisen...Als Decorte de strijd met de traditie rechtstreeeks aangaat, zoals dat het geval was bij de confrontatie met Senne Rouffaer in Maria Magdalena, levert de spanning tussen de wil van de regisseur en de

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
Een toegespitste taal die het moet hebben van de interne spanning tussen de anecdotiek en de droom, de lijfelijkheid en de gedachtenstroom...Men zegt, geconcretiseerd op het toneel verschuift en verslapt meestal de spanning

Nr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
Hier lag voor mij het interessante van de voorstelling: de lichamelijk tastbare spanning die de beide acteurs wisten te concretiseren...Deze veranderingen kwamen weliswaar de spanning tijdens de opvoering ten goede, ze voegden echter niets wezenlijks toe aan de portee van het stuk

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Vanaf nu zijn alle theatrale middelen opgebruikt tot aan het laatste bedrijf: de dramaturgische spanning en het voyeurisme van de kijker, die wel geboeid wordt door de verwerking van de clichés...Wat overblijft is intellectueel impressionisme, alle spanning is verdwenen uit het theater...Het is de afstand tussen de structuur van Goethes drama ('pièce bien faite') en de structuur van Decortes analyse en ombuiging van die basistekst, een afstand die een spanning wordt, maar van een

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
De spanning, een te zwakke lading tragiek om tot dodelijke confrontaties te leiden, ligt dan ook geheel in de gevoelens, die in de kunstvol gebouwde verzen hun welsprekende vertolker vinden...En daarmee is niet holle onwaarachtigheid gesignaleerd, maar wel de spanning aangegeven tussen de eens aangeboden boodschap en haar vreemd geworden dubbelganger, het gelaat van de tekst

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
De spanning tussen 'zien' (dat in allerlei samenstellingen en afgeleiden in de tekst aanwezig is) en 'weten' bepaalt de hele voorstelling

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
waardoor men uit zijn rol valt en er een nieuwe spanning ontstaat

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
De spanning tussen acteur en tekst is dikwijls fascinerend...De spanning die daaruit voortkomt, is me veel interessanter dan een vermeende identificatie

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Als er woordeloos sfeer en spanning is gecreëerd, wordt pas het eerste woord gedempt gesproken...Dit is een ironische lezing die de spanning binnen de tekst erg duidelijk maakt, en dit doet door op eenvoudige, onsubtiele elementen te wedden

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Dit is een ironische lezing die de spanning binnen de tekst erg duidelijk maakt, en dit doet door op eenvoudige, onsubtiele elementen te wedden...De spanning tussen acteur en tekst is dikwijls fascinerend...De spanning die daaruit voortkomt, is me veel interessanter dan een vermeende identificatie

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
Vooral Doris Humphrey had op dit vlak een hele choreografische theorie uitgewerkt en stelde dat bepaalde plaatsen meer geschikt zijn voor het uitdrukken van emoties en dramatische spanning dan andere

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Halewijn (1929) wordt van zijn heidens-mythische spanning ontdaan, en, naar het middeleeuwse model, omgefunctioneerd tot een christelijke parabel met allegoriekenmerken...Het demonische wordt uit deze figuur brutaal weggeknipt; de existentiële spanning glipt weg...Aan deze geloofsversie van Van de Velde is niets schokkend of modern; de dramatische spanning bestaat niet in de belijdenisdaad van inzicht in en onderwerping aan God maar in de langzame bewustwording