Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


20 document(en) met "sponsor"Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Deze golfslag is van aard om meteen de bereidheid van de sponsor te beïnvloeden...Je kan bij de sponsor geen theaterprofessionele achtergrond of fundering, laat staan motivering vooropplaatsen, hoogstens persoonlijke grilligheid

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
betekenis van de kunsten in het economische spectrum van de stad Amsterdam) en B. van Mourik (sponsor-adviseur en auteur van het boekje Krijgen is de Kunst) kwam een optimistische kijk naar voren op hoe ver de

Nr. 16, Januari 1987 • Johan Thielemans • Der Rosenkavalier: flauwe saus à la Strauss
De rimpels en de plooien in de gezichten van het dure volk, de bleekheid van de teint van de belangrijke heren (wie is hier sponsor en wie niet: André Leysen wel, Willy Claes niet) worden zonder...Steun van Sponsor Monnaie Foundation S.W.I.F.T

Nr. 19, September 1987 • (advertentie)
Bardy - Wagner Cervena - Cochran - Schreibmayer - Silja - Curry - Plech Paucker - Bastin - d'Arès - Szmytka - Lemaïtre - Meynkens Première: 2 7 oktober 1987 om 20.00 uur Sponsor Monnaie Foundation...Verco Première: 3 december 1987 Sponsor Monnaie Foundation: OLIVETTI Voorstellingen: 6, 9, 12, IS, 17, 20, 23, 29 december 1987 2 januari 1988 Go-produktie De Munt - Welsh National Opera

Nr. 20, December 1987 • (advertentie)
1988 om 19.30 uur (zondagen 15.00 uur) Sponsor Monnaie Foundation: A.S.L.R...Première 15 maart 1988 Voorstellingen 18, 22, 25, 27, 29, 31 maart en 3 april 1988 om 20.00 uur (zondagen 15.00 uur) Sponsor Monnaie Foudation: S.W.I.F.T

Nr. 23, September 1988 • Marianne Van Kerkhoven • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
speciaal hiervoor uitgedokterde enquête, "een winnaar" aanduiden; deze ontvangt een prijs van niet minder dan 30.000 gulden, geschonken door een sponsor, nl...Op de sponsor-stempel die hierdoor onvermijdelijk op het gebeuren wordt gedrukt, willen we hier voorlopig niet ingaan, maar wel op het wedstrijdkarakter van deze publieksprijs

Nr. 31, September 1990 • Stephan Moens • Het spook van de opera
spook van de opera en vermijden dat de ultieme voorstelling waarvoor zelfs de sponsor zich geen ticket meer kan veroorloven, wordt gegeven in een zaal die leeg is, terwijl buiten horden gefrustreerde

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De kringen naar binnen
Willens nillens wordt men aangesproken als econoom, speculant, mecenas of sponsor...Een geliefde titel is 'sponsor'. Dient het gezegd dat velen die sponsor genoemd worden, zichzelf niet (herkennen...Ze worden wel als heer behandeld, maar men is hun voornaam vergeten en men wil wel eens hun familienaam - voor een sponsor een niet onbelangrijk signatuur - verkeerd spellen

Nr. 32, December 1990 • (advertentie)
Zo is de KB als sponsor momenteel nauw betrokken bij Blauwe Maandag Compagnie, Kaaitheater en de jaarlijkse Signaal-prijs voor jeugdtheater, drie toonaangevende uitingen van het dynamisme en de

Nr. 43, November 1993 • Gerardjan Rijnders • State of the Union
Dat er toneel gemaakt wordt omdat er nu eenmaal subsidie is, of een sponsor

Nr. 44, Februari 1994 • Luk Van den Dries • Het betere theater voor kleine mensen is...
Beste sponsor van de kredietwaardige instelling die hier straks de prijs mag overhandigen aan Herwig, Ignace, Ives, Frank of een andere persoon zich op één of andere wijze verdienstelijk gemaakt

Nr. 50, Juni 1995 • Dirk Lauwaert • Het schot in de spiegel
Achter ieder werkstuk vermoedt men de smeuïge hand van de sponsor, de perverse hulp van de overheid

Nr. 59, Maart 1997 • Dirk Lauwaert • Het slechte geweten geafficheerd
Die zelfoverschatting is echter de perfecte consequentie van haar statuut als gesubsidieerde die het aan de subsidiënt verplicht is het profiel van de sponsor te

Nr. 60, Juni 1997 • Bert André, Johan De Feyter, Paul Goossens,... • ... Alain Platel
Het integrale verslag van de eindjury van de Océ Podium Prijs 1997 Bij de lancering van de Océ Podium Prijs werd er door sponsor en mede-initiatiefnemers de nadruk op gelegd dat deze prijs

Nr. 60, Juni 1997 • Marleen Baeten • De winnaar is...
marketingstrategie van een bedrijf, met een nieuwe rolverdeling van sponsor en theaterorganisaties tot gevolg...Het is moeilijk uit te maken of procedure en reglement van de Océ Podium Prijs er anders zouden hebben uitgezien zónder sponsor 'partner'. In elk geval kan je er niet omheen dat het reglement de prijs

Nr. 68, Juni 1999 • Clara Van den Broek, Marleen Baeten • Het wilde Westen
Wij hebben bijvoorbeeld meer aandacht besteed aan Het Theaterfestival toen dat in deSingel doorging, terwijl wij toen al geen sponsor meer waren van deSingel...Ik heb het niet alleen over sponsor- en ruilovereenkomsten en zelfs over losse advertenties, maar ook over redactionele aandacht...Als wij een heel klein budget hebben, bijvoorbeeld, om iemand naar Berlijn te sturen, dan ligt het voor de hand dat wij dat eerst aan Geert Sels vragen omdat De Standaard onze sponsor is. Als er meer

Nr. 68, Juni 1999 • Katia Segers • Zin en onzin van sponsoring
Opdrachten aan kunstenaars, de structurele en evenementiële sponsoring van producerende en receptieve kunstorganisaties, zorgen ervoor dat meer producties met meer middelen aangemaakt aan het (sponsor

Nr. 99, December 2005 • Ive Stevenheydens • Venetië versus Istanbul, wie heeft de grootste?
Geen betere gelegenheid om als sponsor, organisator, curator of kunstenaar te netwerken dan een opening, en zeker op de openingsdagen in Venetië

Nr. 107, Juni 2007 • (Advertentie) • (Advertentie)
DE STAD GENT, DE STAD ANTWERPEN & DE NATIONALE LOTERIJ STRUCTURELE SPONSOR: DE NATIONALE LOTERIJ STRUCTURELE SPONSOR VLAAMSE OPERA GENT: SIDMAR PROJECTSPONSOR OPERA-EXPLORER: KBC MEDIAPARTNERS: DE MORGEN

Nr. 108, September 2007 • (Personalia) • (Personalia)
STAD GENT, DE STAD ANTWERPEN & DE NATIONALE LOTERIJ STRUCTURELE SPONSOR: DE NATIONALE LOTERIJ STRUCTURELE SPONSOR VLAAMSE OPERA GENT: SIDMAR PROJECTSPONSOR OPERA-EXPLORER: KBC MEDIAPARTNERS: DE MORGEN


Development and design by LETTERWERK