Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


41 document(en) met "sponsoring" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 43, November 1993 • Marc Reynebeau • Met twee woorden spreken
Het instrument daarvoor was de sponsoring vanwege het bedrijfsleven...En daar was ook behoefte aan, want sponsoring bood een oplossing voor de steeds stijgende financieringsbehoeften van de cultuursector, behoeften waarin steeds minder tegemoet werd gekomen door het...Voor dat falende cultuurbeleid van de overheid was sponsoring meer bepaald het énige alternatief

Nr. 46, Januari 1994 • Eddie Vaes • Lissabon 94 - Antwerpen 93
Mét 18 miljoen EG-geld, 150 miljoen sponsoring en 80 miljoen tickets is er een budget van 1.848 miljoen, waarvan 335 miljoen naar restauraties ging met als belangrijkste project: de 3000 plaatsen

Nr. 50, Juni 1995 • Tom Michielsen • Opdienen als snoepgoed a.u.b.
Ik heb gevallen vernomen waar dit inderdaad niet kon, en toch beweert elke cultuurredactie dat er een strikte scheiding bestaat tussen sponsoring en oordeel

Nr. 55, April 1996 • En dan volgt nu een korte pauze
subsidies en de inkomsten van advertenties en sponsoring kunnen we wel zes nummers uitgeven en verspreiden, maar geen hoofdredacteur en administratieve kracht betalen

Nr. 59, Maart 1997 • Daniël Biltereyst • Een bijziende zoektocht naar legitimiteit
Een klein aantal private concerns controleert de brede massacommunicatie- en informatiesector, terwijl de private financiering via sponsoring en reclame sterker is dan ooit

Nr. 60, Juni 1997 • Marleen Baeten • De winnaar is...
Gewoon sponsoring dus, zij het met een overeenkomst voor minimum drie jaar...navolging van de sponsoring van sport- en andere manifestaties beperkt ook de theatersponsoring zich niet langer tot een financieel-juridische operatie, maar maakt ze prominent deel uit van de

Nr. 63, Maart 1998 • Ritsaert ten Cate • Als het niet stuk is, probeer het...
En zonder de Olympische Spelen als misplaatst decor zou het wellicht niet mogelijk geweest zijn om voor dit festival de nodige sponsoring te vinden

Nr. 66, December 1998 • Peter Vantyghem • Roest op het huwelijk tussen woord en...
Verschillende verklaringen werden aangevoerd: het concept op zich was onvoldoende gepromoot, een weekblad had zijn eis om exclusieve sponsoring niet in daden omgezet, te veel artiesten waren onbekend

Nr. 68, Juni 1999 • Gerrit Six • Kunst als product en kunst als activiteit
Voor de ene is het al sponsoring en mecenaat wat de klok slaat, voor de andere moet de kunst zichzelf leren bedruipen...sponsoring...De commercialisering van de kunsten kan volgens Klamer alleen een alternatief zijn voor zoverre kunst waarden produceert die direct verhandelbaar en onmiddellijk betaalbaar zijn: 'Sponsoring is ook

Nr. 68, Juni 1999 • Clara Van den Broek, Marleen Baeten • Het wilde Westen
Vandaar dat we erg vlug zijn afgestapt van sponsoring per voorstelling of per productie, want dan zet je de deur open voor allerlei vormen van tussenkomst...De Clopper: Bij ons kadert dat in een algehele sponsoring, waarin wij ook twee media-sponsors hebben...Heene: En heeft die sponsoring enige invloed gehad op de recensie van Peter Anthonissen

Nr. 68, Juni 1999 • Katia Segers • Zin en onzin van sponsoring
Bedrijven actief op de sponsoringmarkt besteden ongeveer één derde van hun globale communicatiebudget aan sponsoring...Bovendien toont sponsoring de sterke positie van het bedrijf op de markt: sponsoring illustreert de financieel comfortabele marges...Opdrachten aan kunstenaars, de structurele en evenementiële sponsoring van producerende en receptieve kunstorganisaties, zorgen ervoor dat meer producties met meer middelen aangemaakt aan het (sponsor

Nr. 68, Juni 1999 • Inhoudstafel
24 Zin en onzin van sponsoring Muzieksociologe Katia Segers over de rol van de markt en de overheid

Nr. 69, Januari 1999 • Pascal Gielen • Dans in Vlaanderen 1980 - 1995
De inkomsten werden geleverd door 9 miljoen toelagen, 1 miljoen Lotto-sponsoring, 10 miljoen coproductie-inbreng (De Munt, Théâtre de la Ville, Parijs, Rotterdam'88 en Danse à Aix

Nr. 72, Juni 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Van archipels en satellieten
het begin van de jaren '80 ontstond de verwachting dat privé-sponsoring de financiering van de kunsten gedeeltelijk zou overnemen, zoals dat b.v...de Verenigde Staten reeds lang het geval is, maar deze verwachte 'historische wending' heeft zich niet voltrokken; ook vandaag nog blijft de privé-sponsoring van b.v

Nr. 83, Januari 2002 • Loek Zonneveld • Rancunedemocratie
zijn huis hangen en staan, maar tot veel méér substantiële uitspraken over kunst en kunstbeleid dan dat er sprake moet zijn van sponsoring en profijtbeginsel, heeft dat niet geleid

Nr. 96, April 2005 • Ive Stevenheydens • 'Het wordt tijd om de tautologie achter...
de pauw Sponsoring van artiesten vanuit de industrie, zoals dat het geval was in de tijd van de televisie, gebeurt niet

Nr. 99, December 2005 • Creatieve industrieën
En waar ligt de grens tussen sponsoring, creatieve industrie en kunstenbeleid

Nr. 99, December 2005 • (inhoud)
Ive Stevenheydens duikt de Biënnales van Venetië en Istanbul in, en komt terug met een verhaal over curatoren, sponsoring en heel veel drank

Nr. 99, December 2005 • Matthias Dusesoi • Kunst is een onderneming: Een case-study: Het...
de loop der jaren groeide daaruit een model voor een cultuurprogramma, dat niet gebaseerd was op sponsoring, maar waarbij men in verschillende projectgebieden (beeldende kunst, muziek, podiumkunsten...Engagement vanuit bedrijven wordt als 'sponsoring' gecatalogeerd en zelfs onderbouwd met aanbiedingen voor tegenprestaties...Naast de klassieke sponsoringkanalen, PR en reclame, is er momenteel een trend te merken ten gunste van de actieve sponsoring

Nr. 99, December 2005 • Elke Van Campenhout • Creatief is troef
Van ongeveer 1945 af, tot er in de jaren '80 opnieuw vragen bij worden gesteld en de markt haar plaats terug opeist (via sponsoring en via de opkomst van de lokale culturele industrieën). Bovendien


Toon volgende resultaten