Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


47 document(en) met "stadstheaters" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 17, Maart 1987 • Mark Deputter • Claus Peymann in Wenen
Het Burgtheater is niet één van vele stadstheaters, maar een nationale instelling met internationale pretenties

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Twee decennia later zijn een aantal rimpels weer gladgestreken: de scholen hebben de banden met de praktijk van de stadstheaters weer aangehaald, Brecht is teruggewezen naar

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Wiener Festwochen 1987
De bedoeling daarbij was een overzicht te bieden van verschillende tendensen en ontwikkelingen binnen het Europese kindertheater; vandaar éénmansvoor stellingen, stadstheaters en groepen uit de

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
De idee van het Nationaal Toneel was doodgebloed, ten voordele van de "stadstheaters" Koninklijke Nederlandse Schouwburg (Antwerpen), Koninklijke Vlaamse Schouwburg (Brus

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
Ik ben in dit overzicht nauwelijks ingegaan op de structuur van de officiële stadstheaters -- die vooral in Duitsland bestaan -- of de privé-theatermarkt -- vooral in Engeland

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Wij zullen ons beperken tot enkele wapenfeiten en pamfletten die de steeds weer oplaaiende discussie over de functie, het publiek, het repertoire en de middelen van de stadstheaters illustreren...Tot aan de tweede wereldoorlog leefden de stadstheaters hoofdzakelijk van de opbrengst van entreegelden aangevuld met subsidies van het stadsbestuur

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
het werk van de grote stadstheaters

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries • Tussenstad
Een hoofdstedelijk theater dat qua capaciteit en voorzieningen kan vergeleken worden met andere stadstheaters: het is er niet

Nr. 29, Maart 1990 • Luk Van den Dries • Roberto Ciulli
Ciulli: "Mijn ervaring met de grote stadstheaters in Duitsland was erg negatief...Ik verlang van de acteurs een zeer grote inbreng, een grote creatieve zelfstandigheid, en kan dus alleen met geëmancipeerde mensen werken, niet het slag van de stadstheaters dat zich achter

Nr. 41, April 1993 • Hugo De Greef • Kunst verdraagt geen compromis
De grotere kunstencentra en de zich (hopelijk) vernieuwende stadstheaters (onze zgn

Nr. 45, April 1994 • Marianne Van Kerkhoven • Redactioneel: Nog altijd
Deze privatiseringstendens maakte ook in Nederland reeds verschillende slachtoffers onder de stadstheaters

Nr. 50, Juni 1995 • Luk Van den Dries • Hoge eisen uit eerbied
Ergens' op de BRT moeten er echter nog sporen te vinden zijn van dit ongezouten programma: na een half jaar komen de directies van de grote stadstheaters, NTG voorop, tegen het programma in het

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
Op zo'n moment denk ik dat de raad realistisch wordt en zal zeggen: laat het ons maar bij de stadstheaters houden

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Kurt Vanhoutte, Marleen Baeten • De ingevroren theatertijd
Een sterk staaltje van dit institutionaliserende beleid biedt het door Luc Martens gelanceerde concept van de 'samenwerkingsfondsen'. Door op coöperatie aan te dringen tussen de drie stadstheaters en...Je kan je afvragen waar de kritische opinie het geduld blijft vandaan halen waarmee de uitblijvende vernieuwing binnen de stadstheaters wordt afgewacht, hoe men zich blijft blindstaren op enkele...Veel heeft ongetwijfeld te maken met het beeld dat de stadstheaters van zichzelf ophangen

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Als het centrum leeggelopen is
Daarmee spelen stadstheaters hun legitimiteit, en dus hun bestaanreden kwijt

Nr. 58, December 1996 • Hugo De Greef, Erwin Jans • Jukebox
Binnen de aan de drie stadstheaters toegewezen subsidie dient een deel, tien miljoen elk, aangewend te worden voor gezamenlijke projecten of samenwerkingen

Nr. 60, Juni 1997 • Luk Nys • Gevraagd: een professionele adviesraad met een heldere...
Zowel de sector als het publiek weten dat er al jaren te weinig dynamiek uitgaat van onze stadstheaters...het evaluatierapport wordt nergens de werking van de stadstheaters fundamenteel in vraag gesteld

Nr. 66, December 1998 • Marleen Baeten • De esprit bewaren
Nu de stadstheaters ook een receptief en multidisciplinair aanbod hebben en enkele kunstencentra zich expliciet profileren als productiehuizen, kan je ook het onderscheid tussen een producerend

Nr. 67, Maart 1999 • Pascal Gielen • Twintig jaar Kaaitheater: een kleine sociogenese
Gemeenschappelijke ankerpunten begonnen te vervagen, maar ook de afstand tot de oude vijand - de stadstheaters en het klassiek ballet - nam nog maar een minimale proportie aan

Nr. 68, Juni 1999 • Pascal Gielen • De verdrongen bemiddelaar
Zo haalde het blad tot het begin van de jaren negentig de klassieke stadstheaters voortdurend van hun artistieke sokkel door onder meer op hun economische (commerciële) en politieke liaisons te wijzen