Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


107 document(en) met "standpunten" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
het eerste deel, 'Credos and Concepts' drukken schrijvers hun theorieën, standpunten i.v.m

Nr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • Off-off-Antwerpen: De zelfstudie van Guy Cassiers
nemen zo weinig mogelijk standpunten in tijdens het werkproces, om zoveel mogelijk openingen te houden tot de produktie gespeeld wordt

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Deze contrastieve (overigens postmodern aandoende) methode verklaart Bonds overvloedig gebruik van anachronismen waarbij onverhoedse juxtaposities van standpunten, waarden, personages of toestanden...De dialectische vorm is natuurlijk de oprechtste en minst manipulatieve omdat ze de relativiteit van beide standpunten beklemtoont en het oordeel overlaat aan het publiek

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
Een verzoening van die twee standpunten bleek onmogelijk zodat dit conflict uiteindelijk voor de rechtbank werd beslecht: Dré Poppe werd in het gelijk gesteld

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Ten slotte ging men in de discussie achteraf over tot het opstellen van een motie (zie kaderstuk; intussen heeft het Vlaams Theatercircuit ook een uitgebreide lijst van "standpunten" samengesteld ten

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
Ik bedoel het in de zin van iemand die veel theater gezien heeft en er iets over weet en standpunten formuleert

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
april 1986) en het Vlaams Theater Circuit zijn heel wat voorzichtiger standpunten omtrent dezelfde materie de wereld instuurde tijdens een persconferentie op 17 april jl...Op 13 mei organiseerde hetzelfde VTC een debatavond "Kunst en Beleid in Vlaanderen" waar prominenten van vijf Vlaamse partijen hun standpunten zouden verduidelijken

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
De vereniging zal tevens naar het beleidsniveau toe standpunten en voorstellen formuleren teneinde bij te dragen tot een dynamische en coherente politiek rond het kinder- en jeugdtheater

Nr. 14, Juli 1986 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
hield in januari een tweedaags colloquium over kunst en beleid met sprekers uit Nederland, Frankrijk en België, en formuleerde in april "standpunten over theaterbeleid", die ook aan het ministerie werden

Nr. 15, September 1986 • De redactie • WENENDE VROUW
De D- en projectgroepen ontvangen een globale toelage waarvan de besteding vrij is. Om bij de onderhandelingen in het "Paritair Comité voor het Spektakel" gezamenlijke standpunten te kunnen innemen en

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Het paradoxale aan Nacht in februari is dat een haast angstvallig vermijden van duidelijke "morele" standpunten, toch niet leidt tot een kleurloze neutraliteit of immobilisme...standpunten lopen ver uiteen (wat positief is, maar er ontbreekt een bundeling ervan in een besluit), ook het gehalte verschilt

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
Tijdens een uitdrukkelijk door Peymann gewenst TV-debat ("De Weners mogen, nee moéten weten wat er in het Burgtheater gaande is"), bleken de standpunten onverenigbaar

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Noréns Nachtwake in KVS en BMC
Tracht geen verzachtende omstandigheden in te roepen, geen sympathie te wekken voor standpunten of (ver)houdingen

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Pas in het samenbrengen van de objectieve listings met subjectieve getuigenissen en standpunten, krijgt een seizoen vorm, maak je het geheugen wakker, breng je het materiaal tot spreken

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
Zij schrikken terug voor de maatschappelijke standpunten die dat inhoudt

Nr. 24, December 1988 • Etcetera • Over Mortiers monopolie, de ervaring van de...
Etcetera wordt dus gehonoreerd (?) voor de standpunten die het in het debat over het operabeleid ingenomen heeft (zie Etcetera 16). Maar we verkopen toch nog een paar bedenkingen

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Samen met de machtspatronen, draaien ook de standpunten van moeder en dochter honderdtachtig graden om

Nr. 25, Maart 1989 • De weinig culturele hoofdstad van Europa
Ter verduidelijking leiden we de standpunten in met twee hoofdzakelijk informatieve bijdragen: de geschiedenis van het Vlaamse toneel in Brussel (Pol Arias) en een kort overzicht van beleidsniveaus

Nr. 27, September 1989 • Klaas Tindemans, Lieven De Cauter • Toneelspelen is marginaal sinds de Romeinen
Het gaat om politieke standpunten

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Lauwaert, Bart Philipsen • Theaterfotografie
Voor mij dus een radicaal taboe op standpunten van theaterfotografen die niet tot de voorstelling behoren : geen enkele toeschouwer ziet een voorstelling vanuit een kikvors- of vogelsperspectief