Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


108 document(en) met "statuut" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
bovendien die functie overgenomen sinds de algemene conferentie van de Unesco, in 1980 geloof ik, een algemeen statuut van de artiest uitwerkte

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
De achtergronden en de intenties van deze instellingen zijn zo verschillend dat een 'algemeen statuut' voor de nieuwe centra een sleutel zou kunnen zijn die op geen enkele deur past

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Sinds 1980 zijn er geen wijzigingen gekomen in het statuut van de erkende theaters

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
bij; voor het MKT, een vroeger gemeentelijk theatertje dat door de fusie het statuut van stadstheater kreeg, nog eens 3.878.000 fr

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Dit waarschijnlijk zwaarste dieptepunt van het statuut van de dans in het Westen, leeft onderhuids nog door en bepaalt in vele gevallen de angst en de zorgen van die ouders die hun lieve kleine toch

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
de Raad van Beheer van het Théâtre du Pare, dat -- wat zijn relatie tot het Brusselse Stadsbestuur betreft-- van een identiek statuut geniet als de KVS en ook identiek dezelfde steun van de stad...De Koninklijke Muntschouwburg diende, gezien zijn statuut als Nationale Instelling, bij twee nationale ministeries ondergebracht te worden en hangt als dusdanig af van de Ministers Coens en Bertouille

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
Belangrijke gebeurtenis binnen het Vlaams theater is de grote acteursstaking die midden jaren '70 woedde voor een gelijkschakeling van het sociaal statuut van de acteur met dat van de BRT-collega

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay • Bij de aanvaarding van een erfenis
Ik vind alvast vreemd dat de drie officiële schouwburgen een ander statuut hebben

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
het statuut van los en onbezoldigd medewerker

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Dirk Van Dijck, een onstuimig acteur
Het nadeel hiervan is natuurlijk het miserabele sociale statuut van free-lancer, zeker als je bij "arme" produkties wil werken

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • DOSSIER OPLEIDING
De menswetenschappen (waartoe het theoretische theateronderzoek behoort) hebben het in het verleden al vaker moeilijk gehad om het statuut van 'wetenschap' voor zich op te eisen

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
Een gezelschap wordt in principe voor 4 jaar erkend -- tenzij het zelf kiest voor een wettelijk statuut -- op voorwaarde dat het op basis van een beleidsnota een directeur benoemt en een bepaald

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
Maar belangrijker dan deze kritiek, die nog gerecupereerd kan worden binnen een neo-romantische maatschappijvisie, is de implicatie van het bovenstaande voor het statuut van het subject

Nr. 29, Maart 1990 • Luk Van den Dries • Roberto Ciulli
Via Kaspar wordt commentaar geleverd op het statuut van de taal in de Westerse samenleving

Nr. 33, Maart 1991 • Johan De Boose • Tadeusz Kantor
Na talrijke etappes en conflicten zie ik vandaag duidelijk welke weg ik heb afgelegd en begrijp ik waarom ik zo hardnekkig het officiële en institutionele statuut geweigerd heb

Nr. 34, Juni 1991 • Benoît Vreux, Theo Van Rompay • Jean-Yves Langlais
Wanneer de groep na vier jaar het statuut krijgt van Centre Chorégraphique National, nog steeds in Grenoble, wordt hij naast Gallotta co-directeur

Nr. 35, September 1991 • Paul Corthouts, Cecilia De Moor • Le nouveau beaujolais est arrivé!
Haar voornaamste bezwaren betroffen het sociaal statuut van de acteurs van de gevestigde gezelschappen, het mogelijk wegvallen van erkenning en subsidiëring na een periode van 4 jaar en het wegvallen

Nr. 35, September 1991 • Daan Bauwens • Walter Tillemans
plaats van met 34 machinisten gaan we het met 16 doen die polyvalent zijn en hopelijk een beter statuut dan dat van gewone werkman krijgen

Nr. 35, September 1991 • Ann Olaerts • THEATER FESTIVAL
Nog een randbemerking bij dit randaspect: met de bedoeling iets te doen aan het statuut van de schrijver, heeft het Ministerie van Cultuur onlangs een enquête opgezet bij een paar honderd Vlaamse

Nr. 39, December 1992 • Benoît Vreux • Contract tussen kunstenaars en overheid
De ervaring heeft geleerd dat zij elk een eigen statuut nodig hebben...vier erkende gezelschappen bestonden, naast het Théâtre National dat een bijzonder statuut had...Het ontbreken van een statuut en van de nodige middelen was er wel mede oorzaak van dat beide initiatieven na 1972 opgedoekt werden