Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


83 document(en) met "stedelijke" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Ondertussen werd een allegaartje verzameld onder de naam van een nieuwe vzw GENOT (Gentse en Oostvlaamse theaters) met als objectief het bekomen van stedelijke en provinciale steun

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
stedelijke theaters; sindsdien zijn terreinen uitbreidend over het hele Vlaamse land; bevat een uitgebreide kalender van de theatermanifestaties in Vlaanderen

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
de Stedelijke Balletschool geven wij een klassieke opvoeding, met daarboven een zeer brede moderne Graham-techniek, jazzballet, karakterdans, Spaanse dans...: kortom een waaier van bewegingen om een

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
Het samenbrengen van de meest getalenteerde artiesten uit de twee stedelijke gezelschappen zou die kwaliteit zeker opvoeren...tot 'Stedelijke Schouwburg/Théâtre Communal'. Het werd een receptieve schouwburg waar volksmaatschappijen hun 'kosteloze vertoningen' brachten: de Maatschappij de Nieuwe Concerten kon er terecht, naast de...daaropvolgende seizoen 1934-1935 werd deze weinig fraaie toestand ongedaan gemaakt: de KNS onder leiding van Willem Benoy, verhuisde van de Huurschouwburg aan de Kipdorpbrug naar de Stedelijke Schouwburg

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
De algemene bijval die Diels oogst, doet de stedelijke overheid besluiten hem te benoemen tot directeur-generaal van het opera- én het toneelgezelschap samen, met onder hem J. Sterkens als

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
de burgemeester van Antwerpen, de direkteurs van de drie Antwerpse stedelijke gezelschappen (KNS, KJT, MKT) en van vakbondsafgevaardigden, verklaarde Minister Poma dat het MKT in aanmerking zou komen...Antwerpse stedelijke instellingen toevloeien

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
de Raad van Beheer bestaat daar uit 5 CVP'ers, 3 PVV'ers, 3 SP'ers en 2 VU'ers; van deze dertien leden vertegenwoordigen er 6 de Rijksinstanties, 2 de provinciale en 5 de stedelijke overheden

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
de Raad van Beheer bestaat daar uit 5 CVP'ers, 3 PVV'ers, 3 SP'ers en 2 VU'ers; van deze dertien leden vertegenwoordigen er 6 de rijksinstanties, 2 de provinciale en 5 de stedelijke overheden

Nr. 15, September 1986 • Luk Dhooghe • OPERA EN ARCHITECTUUR
De Amsterdamse stedelijke structuur is er een van smalle stegen waartussen de mensen zich bewegen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
De KVS in Brussel van zijn kant had een lokale stedelijke opdracht

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Na ongeveer een eeuw alleenheerschappij via de negentiende-eeuwse stedelijke Nationale Tonelen en het door het rijk gesubsidieerde Nationale Toneel hebben de grote gezelschappen sinds 1954 (erkenning

Nr. 25, Maart 1989 • Janny Donker • Gilgamesj, Enkidu, Chumbaba, diverse dieren, drie managers,...
De grootste zorg van Gilgamesj, koning van Uruk, moet zijn geweest, de leden van deze prille stedelijke samenlevingen zo te organiseren dat ze zich gezamenlijk konden verdedigen tegen een weinig

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries • Tussenstad
Brussel ontbreekt een culturele reflex, is er vanuit de stedelijke overheid zeer weinig aandacht voor het cultureel gebeuren, laat staan een beleid, en ontbreekt dan ook de nodige infrastructuur en...Het faillissement van de stad Brussel en de saneringsplannen die daarvan een gevolg zijn, voorzien nu in de afstoting van de laatste stedelijke verplichtingen t.o.v...Buyl blijft rustig: "We hebben nooit problemen gehad met de stedelijke overheid

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
De merkwaardige publieksopbouw én het vaak eigenzinnig karakter van de stedelijke scène te Brussel krijgen in Vlaanderen te veel de aandacht die men er voor eigen doeleinden aan wil geven: de

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
Inzonderheid bij het beheer van gezelschappen door stedelijke overheden wordt een groot vraagteken geplaatst

Nr. 28, December 1989 • Alexander Baervoets • Vlaams dansbeleid maakt geen school
De hele mentaliteit binnen het Antwerpse Stedelijke Instituut is academisch en daarin valt weinig of geen verandering te verwachten

Nr. 31, September 1990 • Frank Peeters • Van werkplaatsen en kunstencentra
Allereerst zijn er verschillende vormen van overheidssteun (Vlaamse Gemeenschap, projecttoelage, provinciale en stedelijke subsidies e.a

Nr. 35, September 1991 • Inhoudstafel
42 Het feest en de wet Tot de meest bekende festivals uit de oudheid behoren de stedelijke Dionysia, gehouden ter ere van de god Dionysus

Nr. 41, April 1993 • Johan Thielemans • Klein en klein
stedelijke cultuur

Nr. 43, November 1993 • Jan Goossens • Aeschylos en de Golfoorlog
Ook hier vormt een Griekse tragedie het uitgangspunt: met De Perzen won Aeschylos de eerste prijs op de stedelijke Dionysia in Athene in 472 v. Chr


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK