Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


21 document(en) met "stedelijkheid" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Als het centrum leeggelopen is
Pieter T'Jonck zoekt naar mogelijke wortels voor het wanhopige verlangen naar stedelijkheid als vaste bodem voor een theaterpraktijk...Het simuleert wel stedelijkheid, maar het is een simulatie...En trouwens, zelfs het stadscentrum zelf simuleert in hoge mate stedelijkheid

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Inhoudstafel
Redactioneel STEDELIJKHEID ALS VASTE BODEM VOOR HET THEATER

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Patrick Allegaert • Ontevredenheid is wat ons bindt
De waarschuwing is duidelijk: al te vlug kan deze nieuwe vorm van stedelijkheid, deze visie op stad en festival leiden tot een gemakkelijk alibi, tot een sluwe economische praktijk

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Paul Blondeel • Een bolle spiegel
dit Brussel voel ik meer 'stad' dan de stedelijkheid die mij elders rest

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Eric Min • Een kille ochtend in Rue du Progrès
Cultuur heeft stedelijkheid nodig om te gedijen en om zich tegen af te zetten...gemoedelijkheid niet inherent is aan de ontwikkeling van de stedelijkheid' en dus van de vrijheid...spanningsveld'). In het beste geval wordt de toren een stedelijkheid toegedicht - let op het lidwoord: hier wordt plaats gemaakt voor een afwijkende, bij nader toezien toch niet zo vreedzame vorm van samenleven

Nr. 58, December 1996 • Register Etcetera jaargang XIV (1996), nr 54...
De modernistische ruimteleer van Laban, Adri De Brabandere, nr 55 p 28 Als het centrum leeggelopen is. Het wanhopige verlangen naar stedelijkheid, Pieter T'Jonck, nr 56-57 p 4 Een bolle spiegel

Nr. 59, Maart 1997 • Patrick Allegaert, Marleen Baeten • Machinerieën van geborgenheid en angst
Massa, stedelijkheid, popcultuur, suburbia, geweld

Nr. 72, Juni 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Van archipels en satellieten
Vandaag leverde de - ondertussen voormalige - commissie teksttheater een lijvig inleidend document af, waarin accenten als stedelijkheid, multiculturaliteit, enz

Nr. 74, December 2000 • Pieter T'Jonck • De kijker, de acteur, het stuk, de...
het dezelfde overheid die door haar regelgeving het café van de Vooruit de nek heeft omgedraaid en zo het levendige, informele trefcentrum, waar stedelijkheid een concrete vorm kreeg, terugbracht tot...Pieter T'Jonck, Als het centrum leeggelopen is (een wanhopig verlangen naar stedelijkheid), in: Etcetera 56-57, augustus 1996

Nr. 77, Juni 2001 • Katrien Darras, Dries Moreels • Bart Caron: "We denken niet in termen...
Hij heeft op basis van zes criteria die stedelijkheid gerangschikt: één van die zes was cultuur en het heeft uiteindelijk zelfs een dubbel statistisch gewicht gekregen...Er zijn heel wat van die interferenties, en die samenhang van stedelijkheid en culturele ontwikkeling heeft ons doen besluiten het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen als grondslag te gebruiken...Wij zijn van dat structuurplan uitgegaan, maar je moet dat relativeren: we zeggen niet dat steden met een bepaalde stedelijkheid een bepaald type cultureel centrum moéten hebben

Nr. 77, Juni 2001 • Rudi Laermans • De kunstenaar, de stad en Brussel
De onderscheiden doen ertoe, de genomen opties zullen uiteraard samenhangen met een meer globale beleidsvisie op zowel kunst als stedelijkheid, zowel de culturele identiteit als de symbolische

Nr. 79, December 2001 • Steven De Belder • Wetenschap als metafoor voor de danspraktijk
De factor'stedelijkheid' werd hier gereduceerd tot een thema en een door de poort van het theater buitengesloten omgeving, wat ook voor de meeste andere choreografische laboratoria geldt

Nr. 83, Januari 2002 • Pieter T'Jonck • Zwartgallige gedachten op de bouwwerf
Bij de millenniumwende kan niemand nog de ogen sluiten voor het feit dat de stedelijkheid zoals ze ooit bestaan heeft, enkel nog voortleeft in haar materiële substraat, maar nauwelijks nog een sociale...Wat overblijft van de oude stedelijkheid is in veel gevallen het minder fraaie deel ervan: de kansarme, lagere sociale klassen, die niet tijdig hun biezen hebben kunnen pakken naar beter oorden...Maar een andere reactie bestaat erin om die stedelijkheid vooralsnog toch kunstmatig in leven te houden, door nieuwe sociale systemen en houdingen te persen in het keurslijf van een oude vorm

Nr. 87, Juni 2003 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Vanop de Maaskant gezien: Gesprek met Hugo...
Omdat Maasmechelen laag scoort op de graad van stedelijkheid (wat niet echt klopt, want we zijn toch een gemeente die als centrum fungeert voor een regio van 120.000 inwoners) zijn we als...Limburg is er geen echte stedelijkheid, en als je dan een aantal doelgroepen wil bereiken, moet je wel vormen van overleg plegen en de krachten bundelen, op een manier dat ieder zijn eigenheid behoudt

Nr. 95, Februari 2005 • Elke Van Campenhout, Bojana Cvejić • The Mapping
Na de expliciet stadsgerichte samenwerkingen zoals die in de Bottelarij werden ontwikkeld, kiest KVS nu voor een complexer en internationaler gevoed denken over 'stedelijkheid'. 'In de...Daarin gaat het niet langer om de stad als negentiende-eeuws gegeven met een centrale plek omgeven door gordels, maar over stedelijkheid als samen bestaande verdichtingen, waar verschillende mensen...Een stedelijkheid die heel andere vormen van 'identiteit' genereert die de 'cultuur van de plek' als identitair discours overstijgt, of de uitzichtloze tegenstellingen tussen Franse en Vlaamse

Nr. 98, Januari 2005 • (Personalia) • (Personalia)
Hij schrijft onder meer over kunst en cultuur in relatie tot stedelijkheid en is als redacteur verbonden aan het magazine Tubelight

Nr. 98, Januari 2005 • Delphine Hesters • Criteria voor een kunstendecreet
Ivan Vrambouts fascinatie voor België, de financiële wereld en stedelijkheid vertaalde zich in krachtige theatervoorstellingen over thema’s die de vinger op de zere wonde van onze maatschappij leggen

Nr. 98, Januari 2005 • Pieter T'Jonck • Intimiteit, intimidatie
Deze stedelijkheid wordt een intiem theater van onze ‘behoeften’. Naar analogie met de manier waarop we via televisie en internet zonder probleem een comfortzone bij elkaar zappen, zappen we ook à la

Nr. 101, April 2006 • PERSONALIA
Ze richtten samen Sarai op, een onderzoeksruimte voor nieuwe media en stedelijkheid

Nr. 105, Februari 2007 • BAVO • Pleidooi voor een oncreatieve stad
geloof in de maakbaarheid van creatieve stedelijkheid