Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


350 document(en) met "sterke" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Door het falen van die spelregie is het voorbarig om Als in de oorlog te bespreken in termen van 'sterke beeldtaal'; de vormgeving in decor, kostumering en belichting komt pas tot haar recht door de

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
De Voetwassing Ondanks veel kritiek laat Vankerkhove met Jungle bij velen een sterke indruk na

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Aanvankelijk vind ik dit vreemd, doch dan wordt me duidelijk dat dit hier niets met onderdanigheid te maken heeft doch eerder met groepsbewustzijn: van beide kanten is er een sterke vertrouwensbasis

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Kruiden, zoete dingen, sterke dranken, het een na het ander slokt hij haastig binnen

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Het gaat in even sterke mate over trouw, liefde, verraad, over contradictoire loyauteiten

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
De acteur wordt door de regisseur weggeloodst uit de conventies die hij op de toneelschool ingeramd krijgt en hem in sterke mate van zijn authentieke expressiekracht beroven : men luistere maar naar

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
matriarchale voorkeur (de sterke vrouw als rode draad in Müllers laatste stukken) vanuit een autobiografisch afscheid aan de vader te verklaren

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
Angst Een van de sterke kanten van het NTG ligt zeker in de zuiver naturalistische speelstijl, maar wetend dat deze acteerwijze indruist tegen Kroetz' bedoelingen (die in dit stuk echter

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Paling In heel je werk is een sterke politieke inslag te vinden

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Hoewel de gespeelde stukken niet 'hedendaags' zijn, gaan de voorstellingen op een zeer sterke wijze over onze tijd en de plaats van het theater in deze tijd

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Het is niet langer de wagen die de aandacht trekt, want die ontbreekt, het beeld van het sterke gezin primeert

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Als je werkt op een niet-traditionele manier is het moeilijk om sterke, gebalde stukken te brengen met personages die heel het stuk meegaan

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Meteen was er een sterke competitieve sfeer...Er zijn nog mensen met wie ik zo een sterke band heb: Paul Röttger, Marieke Van Leeuwen, Lou Landré,... maar met Peter is het toch speciaal, hij stelt zich volledig ter beschikking: hier ben ik, laten...Maar ze hebben een sterke theatertraditie

Nr. 3, Juni 1983 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
de inleiding wordt daarnaast nog wel gewezen op de sterke visualiteit van de voorstellingen en het collectieve werkproces bij het maken ervan, maar als geheel blijft dit toch te algemeen en te summier

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
haar gaat, de elleboog die de kin ondersteunt, het aanraken van de borst, het opzij tasten en bijna 'elektrisch' terug wegtrekken, dat sterke gebaar alsof ze zichzelf een dolk door het lijf jagen, het

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
haar gaat, de elleboog die de kin ondersteunt, het aanraken van de borst, het opzij tasten en bijna 'elektrisch' terug wegtrekken, dat sterke gebaar alsof ze zichzelf een dolk door het lijf jagen, het...de inleiding wordt daarnaast nog wel gewezen op de sterke visualiteit van de voorstellingen en het collectieve werkproces bij het maken ervan, maar als geheel blijft dit toch te algemeen en te summier

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Hij staat tegenover een even sterke, even subtiele Marief Guittier als Caroline

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
En ook Slappe tijden, sterke meiden en De overval op het pakhuis vind ik prima stukken...Maar er blijft toch de nood aan een gezelschap dat een sterke band met zijn publiek wil als Proloog

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Uw triestig lief roept huiverend om uw sterke handen...bekijkt hem scherp, leest gegevens op 't papier, bekijkt Tijl nog eens, twijfelt even, zet zich ah 'n fort ténor in bewust-sterke houding en begint emphatisch : Nauw overtoog de maan

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Zijn teksten willen religieuze traktaten en politieke pamfletten zijn voor een mimisch-sterke massakunst