Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


20 document(en) met "steunpunt"Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het tuinhuis
Als aan een steunpunt

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Op soortgelijke wijze ontleende het gelegenheidsgezelschap een sterk literair steunpunt aan één van 's werelds groten

Nr. 14, Juli 1986 • Peter De Jonge • Dansfestival De Beweeging
De hekkens zijn zowel hindernis als steunpunt

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Hildegard De Vuyst • Jan Fabre werkt aan een operatrilogie
De eenvoud is bedrieglijk, temeer omdat de bewegingen geen steunpunt vinden in de muziek van Gó-recki, maar op een geheel eigen innerlijk ritme lijken te drijven

Nr. 26, Juni 1989 • Marianne Van Kerkhoven • GOD OF DE LEDEPOP
De techniek van het acteren niet als een vooraf gegeven steunpunt, maar als iets dat elke avond opnieuw verworven moet worden

Nr. 34, Juni 1991 • Alexander Baervoets • Danssolo
Hij heeft, behalve zijn eigen lichaam, geen steunpunt in de ruimte

Nr. 49, April 1995 • Herwig De Weerdt • Zoete littekens
Ooit hebben we gedacht dat theater, film, muziek, beeldende kunsten, kortom dat cultuur een steunpunt kon zijn om maatschappelijke veranderingen aan te zwengelen, naïever nog: dat een militante

Nr. 58, December 1996 • De redactie • Redactioneel
Instituut in zijn bestaan als onafhankelijk steunpunt voor het podiumgebeuren bedreigd

Nr. 68, Juni 1999 • Marleen Baeten • Sociaal en artistiek beleid: water en vuur?...
het nieuwe podiumkunstendecreet werden drie instituties gehoord in de Vlaamse Raad: de Commissie Podiumkunsten (beleidsadviesraad), het Vlaams Theater Instituut (steunpunt voor de podiumkunsten) en de

Nr. 70, December 1999 • Katrien Darras • Het nieuwe podiumkunstendecreet...
Festivals en Steunpunt Nieuw zijn de categorieën festivals en steunpunt voor de podiumkunsten die aan de bestaande categorieën theater, muziektheater, dans en kunstencentra worden toegevoegd...Het steunpunt podiumkunsten moet 'als doel hebben een bijdrage te leveren tot het optimaal functioneren van de podiumkunsten op alle niveaus en in al hun aspecten...Meer nog, aangezien het VTi zowat het enige steunpunt in Vlaanderen is, lijkt dit punt uit het decreet 'à la tête du client' geschreven

Nr. 76, Maart 2001 • Dries Moreels • Culturele centra new look
Welke adviezen en meetinstrumenten de administratie cultuur (of eventueel het nieuwe steunpunt voor de culturele centra, de vzw punt.ccultuur, in dit ontwerpdecreet met 22 miljoen fr

Nr. 79, December 2001 • Dries Moreels • Kijk mama, zonder commissies: Esthetica voor beslissers
experts), de financiële controle wordt losgemaakt van de administratie, die een kenniscentrum of een soort steunpunt wordt

Nr. 85, Februari 2003 • Katrien Darras • Grote Storing in zuidelijk West-Vlaanderen
2002 waren er de architecturale parcours per fiets of per bus en een tentoonstelling over architect Huib Hoste 5 C02 is een regionaal steunpunt voor Cultuur en Onderwijs

Nr. 85, Februari 2003 • Marleen Baeten • De erotiek van het leren: GESPREK MET...
Steunpunt cultuur en onderwijs Eén van mijn wensdromen is dat alle artistieke organisaties (theater, dans, beeldende kunst, literatuur, film, architectuur, muziek enzovoort) één procent van...hun inkomsten zouden doorgeven aan een onafhankelijk steunpunt voor Cultuur en Onderwijs...Daarom denken we dat het steunpunt voor Cultuur en Onderwijs onafhankelijk moet zijn en niet verbonden aan een grote administratie

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • Culturele competenties verhogen: Ann Olaerts over kunsteducatie...
OLAERTS: In het protocol hebben we de optie genomen voor een steunpunt dat tussen beide departementen in staat, en waarin Cultuur en Onderwijs een gelijkwaardige input hebben...Naar analogie met de sectorale steunpunten zal het steunpunt Cultuur en Onderwijs een plek zijn voor ondersteuning, informatie en dienstverlening...Op dit ogenblik is er door de kabinetten en de administraties Cultuur en Onderwijs een basistekst opgesteld waarin wij de globale doelstelling voor dat steunpunt hebben neergeschreven

Nr. 87, Juni 2003 • Marleen Baeten • Kansen bieden tot een brede en blijvende...
Op 4 april 2003 publiceerden zij op het internet een eerste aanzet in de vorm van een sneuvel-/discussietekst over het op te richten Steunpunt Cultuur-Onderwijs en startten ze een gespreksronde met de...Het valt te voorzien dat de koepels niet bepaald enthousiast zullen reageren op de plannen voor een de-partementoverstijgend Steunpunt Cultuur-Onderwijs...Ook het toekomstige kunstendecreet, dat voorziet in subsidies voor kunsteducatie (zie Etcetera 86, p. 45), en het op te richten Steunpunt Cultuur-Onderwijs voorzien in de behoefte aan een

Nr. 104, December 2006 • Anne Dekerk, Sally De Kunst • Landschapsschets werkplaatsen
Daarnaast is het centrum erkend als culturele en muziekeducatieve instelling en als lokaal steunpunt voor de etnischculturele minderheden...Als infoen steunpunt voor kunstenaars streeft het nicc naar meer aandacht voor de concrete realiteit en de noden van de kunstenaars, en naar meer inspraak voor hen in de kunstsector

Nr. 105, Februari 2007 • Wouter Davidts, Maarten Delbeke • Van klei tot kristal
2005) Verzameld werk(t). Cultuurcentra en gemeenschapscentra in Vlaanderen en Brussel, Steunpunt voor het Lokaal Cultuurbeleid, Brussel

Nr. 112, Juni 2008 • Pieter T'Jonck • Nieuwe netwerken: Vlaanderen-Istanbul
Het lokale steunpunt is Garajistanbul, een theater dat, zoals de naam suggereert, in een oude garage gehuisvest is. Je denkt meteen terug aan de opkomende kunstencentra in Vlaanderen in het begin van

Nr. 112, Juni 2008 • Johan Reyniers • De Gebeurtenissen
Minister van Cultuur Bert Anciaux vraagt garanties voor een correct beheer van het museum • Volgens een onderzoek van het steunpunt Cultuur Lokaal is de gemiddelde bezoeker van een Vlaams