Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


433 document(en) met "structuur" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Ook opvallend is de chaos-structuur tegenstelling: zo wordt uit de schijnbaar lukraak opgehangen vleeshaken 'plots' een perfecte cirkel getoverd

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
ZESDE WEEK : Het stuk begint in onze ogen een beetje vorm en structuur te krijgen...De structuur van het stuk wordt ons duidelijk: onder het mom van een circusvertoning krijgen we heel tragische dingen voorgeschoteld

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Wambacq • Is dit nog ballet, is het al...
Het soms pointeloze, vaak onaffe, altijd onverwachte of briljante van snelle notities, werkt door in elke scène, bepaalt de structuur van de voorstelling en geeft er het vivante ritme van aan

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens • Boeken: Vrouwen en Shakespeare
vrouw zit er een welbepaalde ontwikkeling die loopt van een chaotische gynaicocratie (matriarchaat) naar een patriarchale wettelijke structuur

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Het toneelbeeld zal later een gelijkaardige ruimtelijke structuur krijgen...Dit is theater zonder gebruiksaanwijzing, zonder voorgegeven structuur en interpretatie, een subjectieve realiteit waar men slechts op subjectieve wijze tegenaan kan...het werk van Bob Wilson kan men een gelijkaardige structuur ontdekken

Nr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
het isolement gezonder dan de structuur ? Is slopen beter dan bouwen ? Is nadenken zonder tot daden te komen beter dan doen wat eigenlijk niet mag

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
botsing er wel en de structuur van het stuk (vijf situaties, onregelmatig afgewisseld met vijf rituelen) bereikt niet die eenheid, die nochtans potentieel aanwezig is (in Lorca's stuk b.v...Het is een origineel stuk dat de personages en de innerlijke structuur van Colonus volgt, maar verder niets met Sophocles gemeen heeft...Al die tijd heeft dat Werktheater een heel eigen specifieke werking opgebouwd (dat kan men nalezen in nummer 109 van Yang). Organisatorische en artistieke taken waren, volgens een interne structuur

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Alle hier besproken theaters hebben als juridische structuur een v.z.w

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Clavigo
De dramatische structuur en de geloofwaardigheid van de personages zoals Goethe die concipieerde, deugen niet

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Niet alleen het gebeuren zelf is episch, ook de structuur van het drama...Het is de afstand tussen de structuur van Goethes drama ('pièce bien faite') en de structuur van Decortes analyse en ombuiging van die basistekst, een afstand die een spanning wordt, maar van een

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Een lijk verwijst naar niets meer binnenin, het is slechts wat overschiet nadat een zindragende structuur opgehouden heeft te bestaan

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Het kindertheater wordt stiefmoederlijk behandeld maar doen de groepen dat zichzelf niet aan ? Brialmont en KJT hebben de structuur van grote theaters en vervallen in goedkope, gemakkelijke dingen

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
de dans die je aanhaalt krijg je weer verschillende bewegingen waarmee ik uit de structuur breek : er is de zeer artificiële beweging die afgebroken wordt door zo hard mogelijk op mekaars rug te slaan

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Het accent ligt daarbij niet op het uitbeelden van de plaats van handeling of op de versiering maar wel op het geven van een structuur aan de regisseur die hem een maximum aan spelmogelijkheden biedt

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
structuur strikt moet overeenkomen met de muzikale partituur...Er is geen overeenkomst meer tussen de structuur van de dans en die van de muziek, tussen het ritme van de beweging en het muzikale ritme...Hij ontneemt het publiek zijn vertrouwde referentiepunten: het dramatisch gebeuren, de muzikale begeleiding van de dans, de duidelijke en doorzichtige choreografische structuur

Nr. 4, September 1983 • Annie Declerck, Luk Van den Dries • Heiner Müller
Wat interessant is aan Quartett, dat heb ik pas naderhand ontdekt, is dat het eigenlijk dezelfde structuur heeft als Mauser: hetzelfde soort conflict, dezelfde dramaturgie

Nr. 4, September 1983 • Jean-Pierre De Decker • Wat moest bewezen worden
Dat blijkt vooral in het tweede deel: de chaotische structuur van het stuk heeft misschien een te grote stilering gekregen, dit soort discrepantie geeft na enige tijd een gevoel van onbehagen, de

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Immers, hij verwaarloost heel bewust de sociale structuur

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Pieter T'Jonck, Eric Vanhaeren • KLAPSTUK 83
Ze creëert haar eigen ritme en daarmee haar eigen muziek, haar eigen structuur

Nr. 5, Januari 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Méér keuze betekent ook: meer structuur, meer profiel, meer karakter