Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


48 document(en) met "subjectief" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 2, Maart 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Daarom is dit acteren vaak illusionistisch, subjectief, conventioneel ook in de zin van stereotiep —hoe anders immers zouden we het als toeschouwers kunnen (h)erkennen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Van schriftuur erg 'Frans' (méér adjectieven dan harde feiten) tekent het boek een interessant subjectief cultuurportret van deze tijd en geeft het een inzicht in de vaak 'instinctieve', maar daarom...zovele anderen... Wellicht is er naast dit rijkelijk geïllustreerd verjaardagsboek ruimte voor een goedkopere uitgave waarin Dekmines subjectief verslag aangevuld wordt met een informatieve tekst

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Hun choreografieën kunnen als zodanig als subjectief omschreven worden, waarbij verdrukking en alienatie vaak het leidmotief vormen

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
De keuze van de teksten is uiteraard subjectief en aanvechtbaar: zijn Thuis én Leopold II wel representatief voor Claus

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Johan Wambacqs tekst is dan ook geen subjectief verslag, maar een gedetailleerd en prettig geschreven bijdrage tot een actuele theatergeschiedenis

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • 2 X CHEREAU
Het licht wordt volledig subjectief gebruikt

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Het theater dat hij op dat ogenblik wou uitdragen omschreef hij zelf als "subjectief en partijdig (i.c

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay, Marianne Van Kerkhoven • Het opheffen van subsidies zou een schok...
Maar beslissen ofje iets laat verdwijnen of verder laat bestaan, ook dat berust toch op een subjectief oordeel

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • DOSSIER OPLEIDING
Hoe subjectief de processen ook zijn die aan een beoordeling onderworpen worden, ze worden pas bespreekbaar en vergelijkbaar indien ze met een zekere mate van afstand en objectivering bekeken worden

Nr. 29, Maart 1990 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
dit blad de komende drie jaar te vullen met een 'historisch' commentariërend, tendenzen duidend, besluiten trekkend en uitermate subjectief verslag van het in de jaren '80 in Vlaanderen ge- en vertoonde

Nr. 32, December 1990 • Rud Vanden Nest • Un malheureux vêtu de noir
Subjectief echter, zou ik van dezelfde opera wel een enscenering willen zien die mij de alomtegenwoordige waanzin niet alleen demonstreert, maar ook laat voelen

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
Het is een metafoor voor de zoektocht van de mens naar zijn identiteit, zijn ware gevoelens, maar tegelijkertijd weten we dat je jezelf in een spiegel steeds subjectief bekijkt

Nr. 45, April 1994 • Rudi Laermans • Ik lijd aan Aids, ik ben op...
Waar eindigt overigens dit weten, met haar altijd subjectief gekleurde voorstellingen, haar meer of minder op individuele ervaringen berustende beelden van lijden, sterven, dood

Nr. 47, December 1994 • Marianne Van Kerkhoven • Jac Heijer
Lange tijd heeft men gedacht dat een criticus 'objectiviteit' diende na te streven; met dat waanidee had Jac Heijer vanaf het begin afgerekend: zijn standpunten zijn subjectief in hun verwoording én

Nr. 49, April 1995 • Véronique Rubens • Verborgen intenties
Dans en muziek ontwerpen ieder een subjectief antwoord op de emoties die het gedicht losweekt

Nr. 50, Juni 1995 • Christoph De Boeck • Durven springen
Je kan nooit subjectief genoeg zijn, want wat is een regisseur anders dan subjectief

Nr. 51, Augustus 1995 • Een festival van persoonlijkheden
Natuurlijk is dat subjectief

Nr. 54, Februari 1996 • Freddy Decreus • Bij open doek
Theater beschrijven als een open of gesloten model, als een statische of dynamische structuur, als een objectief of subjectief toegankelijk gegeven, als een theoretische of empirische discipline, als

Nr. 55, April 1996 • Geert Opsomer • Herhaling, waanzin, discipline
subjectief veld dat door woorden wordt ingevuld

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven, Pascal Gielen • Het kostbare theaterarchief van de BRTN
Mijn argument is dan dat je in een theaterzaal toch ook 'subjectief' zit te kijken...De opnamen zijn subjectief, maar tot nog toe levert dat de meest overtuigende resultaten op