Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


94 document(en) met "subsidiëring" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Zoals misschien de subsidiëring van deze 'Belgische' produktie...Eén van de op korte termijn te realiseren projecten is het oprichten van een theater, 'buiten elk kader van subsidiëring - zo snel mogelijk te komen tot een eigen, beroepsmatig produktie-proces, dank

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
het congrespaleis te Brussel had op zaterdag 6 november 1982 een colloquium plaats over theater-subsidiëring in België

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Maar Taptoe is tuk op opdrachten want een subsidiëring voor poppentheaters is onbestaande...Rijst de vraag of subsidiëring in theaterstijl zonodig moet...De dwang om in het buitenland te verkopen en kleinere creaties op te zetten," zegt Delcampe, "is een gevolg van economische gegevens, en van de te magere subsidiëring door de Belgische staat

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
De beveiliging van die functie stelt echter aanzienlijk minder eisen op het vlak van infrastructuur, subsidiëring en tewerkstelling...Voor dergelijk werk mag men van de overheid verwachten dat het niet alleen opvolgt maar ook stimuleert, wat dan wel verregaande gevolgen kan hebben voor de infrastructuur, subsidiëring en

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Zijn laatste film Das Gespenst noemt minister Zimmer-mann blasfemisch en hij zorgt er persoonlijk voor dat Achternbusch elke verdere subsidiëring wordt ontzegd

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Daar wordt er over subsidiëring ook geoordeeld in functie van een plan en een budget en wordt er naar vormen van samenwerking tussen gezelschappen gezocht om producties mogelijk te maken

Nr. 8, September 1984 • Jef De Roeck • De correctieven van de Raad van Advies...
De RAT vroeg minister Poma wel "met de grootste zorg de menselijke problemen die verbonden zijn aan het beëindigen van de subsidiëring op te vangen en te begeleiden...Hij neemt zich voor, zo staat het er, "alle subsidiëring voor uw gezelschap per 1 juli 1985 op te heffen...oordeel van de Raad," aldus Poma, "zal de conditio sine qua non zijn voor een terugkomen op mijn beslissing tot niet-erkenning en niet-subsidiëring voor 1985-1986

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
Wij kijken vooral naar het Hollands model, waar die wanverhouding qua subsidiëring zoals bij ons niet bestaat

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
van Advies ingenomen ongunstige standpunt aangaande uw gezelschap voor het seizoen 1984-1985 en het voorbehoud dat hij nu reeds heeft gemaakt omtrent de verdere erkenning en subsidiëring voor 1985-1986...Ik hoop dat deze verwittiging over de niet-haalbaarheid van de verdere subsidiëring voor 1985-1986 zal werken als een alarmsignaal dat u en de leden van uw gezelschap zal dwingen na te denken over de...te vertellen dat de RAT een(voorwaardelijk) gunstig oordeel over hun dossier had geformuleerd: deze gezelschappen zouden alle vier op subsidiëring voor 1985-1986 mogen rekenen

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 9 mei 1985 Advies aan Gemeenschapsminister Poma betreffende de erkenning en de subsidiëring van de beroepsgezelschappen voor het toneelseizoen 1985-1986...De dossiers van alle gezelschappen die zich voor subsidiëring binnen het decreet aandienden werden door de RAT in zeven vergaderingen onderzocht en geëvalueerd...HET THEATERDECREET OPTIMAAL REALISEREN a) A-B-C-gezelschappen Sedert enkele jaren houdt de subsidiëring wel rekening met de gesubsidieerde ambten die voorzien zijn, maar het

Nr. 12, Januari 1985 • Wil Beckers • VRIJE TRIBUNE: J'ACCUSE
Zich niet te houden aan zijn eigen subsidiëringsregel, die eerst een aantal theaters een zogenaamde rode kaart geeft vooraleer over te gaan tot beslissing van niet subsidiëring van het daarop volgend

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
hun subsidiëring nog 'steun aan de kunst' of'steun aan de industrie'? Historisch gezien is de amusementssector in het theater steeds in privé-handen geweest, cfr...beleid zeer ernstig de vraag gesteld worden of louter amusement zonder artistieke opdracht wel voor subsidiëring in aanmerking komt...Het systeem van subsidiëring op basis van een uitgewerkt project dat beperkt is in omvang en duur, werd aan franstalige zijde veelvuldig toegepast; het zou alleszins interessant zijn om van

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Indien de drempelvrees voor theater reeds groot was, zal die via een dergelijk ingewikkeld systeem, dat tegen elke historische fundering van de subsidiëring ingaat, wel tot een fobie zijn uitgegroeid...uit: Financieel Ekonimische Tijd, extra-editie, 22/2/86). Hij is verstandig genoeg om geen rechtstreekse subsidiëring van de toeschouwer voor te stellen; wel is hij er voorstander van om de subsidies

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Tot slot zijn er de commerciële theaters (alle in Parijs) die een indirecte vorm van subsidiëring genieten: een parafisca-le taks wordt gestort in een zogenaamd solidariteitsfonds dat tussenkomt bij...Mortier sprak, als antwoord op een vraag vanuit de zaal, uitvoerig over de subsidiëring van de Nationale Opera: zeshonderd miljoen als subsidie, een totaal werkingsbudget van een miljard, waarvan meer

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
voor een zeer groot deel leven van de subsidiëring door particulieren (de New Yorkse Metropolitan Opera draait voor 55 % op individuele giften, cf

Nr. 14, Juli 1986 • Inhoudstafel
Kamertheater, Mannen van den Dam en Schooljeugdtheater vanaf volgend seizoen niet meer in aanmerking komen voor subsidiëring binnen het theaterdecreet...striktere voorwaarden voor de D-gezelschappen) en de belofte van meer jaarlijkse subsidiëring, het klinkt mooi in de oren, maar verheelt niet het huidige gooi- en smijtwerk

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay, Marianne Van Kerkhoven • Het opheffen van subsidies zou een schok...
Vandaar dat het mij beter lijkt af te stappen van die subsidiëring...Eigenlijk voel ik nog het meest voor een systeem waar absoluut geen subsidiëring is." Fiasco Uw utopie ligt in de mening dat 'het volk' niet onderhevig zou zijn aan politieke...Maar het achterblijven van de produktiviteit kan geenszins een argument zijn voor subsidiëring

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
subsidiëring op termijn, van de decentralisatie, ...). Els Baeten heeft het ook uitgebreid over de subsidiëring vóór het theaterdecreet

Nr. 16, Januari 1987 • Daan Bauwens • Vuile Mong en de Vieze Gasten: na...
Daarbij komt dat de lage lonen (wegens de te lage subsidiëring) en telkens weer het gesleur met tent en caravans hun charme beginnen te verliezen

Nr. 18, Juni 1987 • Leo Geerts • Waarborg voor continuïteit en traditie
Toch lijkt de subsidiëring van één KJT tegenover 14 andere groepen niet in verhouding te zijn: van de povere 11 % van het totaal krijgt het KJT 78 % en de overige 14 samen 22%. Jan Verbist: "Dat