Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


19 document(en) met "subsidieronde"Nr. 28, December 1989 • Tom Blokdijk • Werkplaatsen in Nederland
Bij de laatste subsidieronde werden de meerjarige projectsubsidies voornamelijk uitgedeeld aan vijftigers

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
Want zij zijn tijdens de eerste subsidieronde natuurlijk het zwaarst gestraft geweest

Nr. 55, April 1996 • Bruno Koninckx, Kurt Melens • De tering naar de nering gezet
Dat heeft te maken met een doorbraak bij de vorige subsidieronde

Nr. 55, April 1996 • (inhoud)
Bruno Koninckx en Kurt Melens spraken met een aantal stijgers en dalers uit de vorige subsidieronde 47 La mémoire en jeu Jef De Roeck las een geschiedenis van het franstalige theater

Nr. 58, December 1996 • Myriam Van Imschoot • Een salon van weigeraars
Voor dans blijkt dus het tegendeel waar: daar is, in vergelijking met de vorige subsidieronde van 1993, ETCETERA XIV I 58 37 iedere verandering (die van...Precies daarom is het politiek gekonkel (in de mate dat we daar zicht op hebben) van de afgelopen subsidieronde een symbolische nekslag...Dat deze subsidieronde dat niet heeft kunnen mogelijk maken, is in strijd met de hele geest van doorstroming en continuïteit en legt een zware ballast op de verantwoordelijkheid van de werkplaatsen

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Waar zijn we mee bezig?
De uittekening van het landschap zoals die te voorschijn kwam na de recente subsidiebeslissingen van minister Martens heeft dat gevoel niet doen wegebben, integendeel: in die nieuwe subsidieronde werd

Nr. 66, December 1998 • Marleen Baeten • De esprit bewaren
de volgende subsidieronde zijn huizen als Stuc, Nieuwpoorttheater, Monty, De Werf, enzovoort bedreigd

Nr. 67, Maart 1999 • Marleen Baeten • Take your time
Geduld Etcetera: Dien je bij de volgende subsidieronde opnieuw een aanvraag voor structurele subsidies in? Peter De Graef: De eerste vier jaar wil ik geen aanvraag meer indienen

Nr. 68, Juni 1999 • Stef Ampe • Manifest: De slag om geld, hondenpoep en...
2001-2005 De volgende subsidieronde dient zich aan en alle gegadigden maken zich op voor de subsidieslag...Ik heb de stellige indruk dat - méér dan bij de vorige subsidieronde -het beleidsvoorbereidende werk van adviesraden en administratie aan betekenis kan winnen...Die vorige subsidieronde vond plaats in de context van een nieuw decreet, uitzicht op meer middelen (o.a

Nr. 70, December 1999 • Rudi Laermans • Kleine verschillen, grote gevolgen
subsidieronde inderdaad maar eens een dossier indienen dat een podiumkunstenorganisatie tot podiumkunstwerk promoveert...). II Kunstorganisaties (co-)produceren en/of distribueren kunstwerken

Nr. 72, Juni 2000 • Luk Van den Dries • Vaudeville
Bij elke subsidieronde tracht men de commissie in het diskrediet te brengen in de hoop hiermee de adviezen op de tocht te kunnen zetten

Nr. 77, Juni 2001 • Marianne Van Kerkhoven • Grote huizen en hun taken vandaag
Nu de subsidieronde voorbij is, is er terug openheid

Nr. 86, April 2003 • Wordt er te veel theater gemaakt in...
Kleinere gesubsidieerde gezelschappen kunnen met moeite het bij decreet vastgelegde aantal voorstellingen spelen en zullen bij de volgende structurele subsidieronde zwaar afgestraft worden...Na de vorige structurele subsidieronde vond toenmalig minister van Cultuur Bert Anciaux zelfs extra geld om naast de positief geëvalueerde gezelschappen er nog een zestal meer te ondersteunen...het licht van de aanmaak van het nieuwe kunstendecreet en de komende structurele subsidieronde dringt zich een grondige en veelzijdige analyse van het podiumkunstenlandschap op

Nr. 91, April 2004 • (advertentie)
VLAAMS THEATER INSTITUUT UITNODIGING colloquium In de aanloop naar de nieuwe structurele subsidieronde, met het nieuwe kunstendecreet als wettelijk kader, houdt het VTi een

Nr. 98, Januari 2005 • Redactie Etcetera • Kunst en beleid
Het nieuwe kunstendecreet werd tijdens de eerste structurele subsidieronde voor het eerst aan de praktijk getoetst

Nr. 98, Januari 2005 • Liv Laveyne • Alles komt goed
Die logica ging ook op bij de laatste subsidieronde...hij geen wijze keuzes heeft doorgevoerd, er niet wijzer van werd of vertrouwd heeft op zijn eigen wijsheid, het is te zeggen een reeds verworven kennis uit de vorige subsidieronde die omzeggens ook

Nr. 104, December 2006 • Anne Dekerk, Sally De Kunst • Landschapsschets werkplaatsen
Anderzijds is er de groep artiesten die bij de structurele subsidieronde uit de boot zijn gevallen omdat ze een structuur rond één kunstenaar hadden

Nr. 113, September 2008 • Rudi Laermans • Hedendaagse dans tussen eigenheid en beleid
theater, plus een bescheiden extra ‘rugzakje’ – dat is sinds een vorige subsidieronde officiële terminologie – als teken van goede multidisciplinaire wil...Beoordelingscommissie Dans publiceerde in het voorjaar van 2008 ter voorbereiding van de aankomende structurele subsidieronde het document De dans anno 2008: een voorzet... (het vertrekt, jawel, van het trefwoord

Nr. 114, December 2008 • Etcetera • De Gebeurtenissen
een interview met De Standaard zegt Bert Anciaux naar aanleiding van de komende subsidieronde dat er voor klassiek repertoiretoneel een inhaalbeweging nodig is: ‘Blijkbaar bestaat er bij gezelschappen