Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


208 document(en) met "subsidies" • Resultaten 61 tot 80 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 31, September 1990 • Johan Thielemans • HET SPOOK VAN DE OPERA
Een gesprek over de herstructurering van de Vlaamse Opera, de subsidies die ontoereikend blijven, de noodzakelijke vernieuwing van de operagebouwen, het co-produceren, het zoeken naar jong talent...Hoe staat het met de subsidies die u krijgt ? "Ze zijn absoluut minimaal...Ik zie de toekomst zeer somber in als de subsidies niet fors de hoogte in gaan

Nr. 31, September 1990 • Stephan Moens • Het spook van de opera
Om subsidies te kunnen krijgen, hebben we dan die oude v.z.w

Nr. 31, September 1990 • Mark Deputter • EEN LEGE PLEK OM TE BLIJVEN
dat veruit de meeste kwaliteitsgezelschappen nog steeds bestaan bij gratie van projectenpotten en ad hoc-subsidies of wat geld toegeschoven moeten krijgen via duistere constructies...Epiloog 2 Zopas heeft het Ministerie van Cultuur de subsidies aan de kunstencentra voor 1990 (sic) bekend gemaakt...Het Nieuwpoortteater, de Werf, Limelight, de Monty en het Stuc moeten het stellen met subsidies die variëren van 1,5 tot 5 miljoen

Nr. 31, September 1990 • Frank Peeters • Van werkplaatsen en kunstencentra
verwaarlozen subsidies toch te arm om zich naast deSingel, Kaaitheater of Beursschouwburg als belangrijk kunstencentrum te kunnen profileren, al sluiten beperkte financiële middelen een interessante artistieke...elk geval is het zo dat Vooruit de zaalverhuur slechts kan afbouwen indien dat verlies aan eigen inkomsten wordt gecompenseerd door verhoogde subsidies...Allereerst zijn er verschillende vormen van overheidssteun (Vlaamse Gemeenschap, projecttoelage, provinciale en stedelijke subsidies e.a

Nr. 35, September 1991 • Paul Corthouts, Cecilia De Moor • Le nouveau beaujolais est arrivé!
procentuele verhouding van de subsidies van de Vlaamse Gemeenschap tot alle subsidies verstrekt door de verschillende overheden aan het betrokken gezelschap...kunnen additionele subsidies toegekend worden voor de financiering van de bijkomende uitgaven...Wanneer de hogervermelde subsidies ook effectief naar hun vastgestelde verhouding (basissubsidie maximum 15%, werkingssubsidie minimum 25%, weddesubsidies 60%) toegekend worden, is het echter

Nr. 35, September 1991 • Pol Arias • Profiteren van de waarheid der dingen
Veel gezelschappen hopen daardoor ook wat meer subsidies en contracten binnen te halen

Nr. 35, September 1991 • Ann Olaerts • THEATER FESTIVAL
voor een aantal maanden betaald (niet denderend veel, maar daar kunnen de gezelschappen ook niets aan doen, hun subsidies worden hen wel geschonken met een warme hand, maar de minister kan ook maar geven

Nr. 38, Mei 1992 • Dirk Vanhaute • Het kindertheater zit in de lift. Een...
subsidies uit aan het kindertheater

Nr. 38, Mei 1992 • Erwin Jans • Kunstencentra: de noodzaak van keuzes
Ik vind het brutaal en ongepast wanneer Thielemans zegt dat de 'sluiswachters' in de gaten moeten gehouden worden omdat de subsidies met het geld van de belastingbetaler betaald worden

Nr. 38, Mei 1992 • Gunther Sergooris • Rudolf Werthen
Minder subsidies a.u.b...De Grauwe, maar ik ben voorstander van minder en veel selectiever uitgekeerde subsidies...Men vond dat wij die subsidies minder nodig hadden dan orkesten die slecht gerund werden en de verliezen opstapelden

Nr. 39, December 1992 • Erwin Jans • Kunstencentra
een ernstige verhoging van de subsidies voor de kunstencentra voorzag, raakte door de val van de regering net niet gestemd...Iets waar we nog te weinig mee bezig zijn geweest is dat een verhoging van de subsidies een afbouw betekent van de alternatieve tewerkstellingsstatuten", aldus Willy Malysse, "eigenlijk zouden...Joost Fonteyne: "En als de subsidies vertienvoudigen, dan wil dat niet zeggen dat de activiteiten vertienvoudigen

Nr. 39, December 1992 • Benoît Vreux • Contract tussen kunstenaars en overheid
Sire, het Koninklijk Besluit van 12 mei 1952 betreffende de toekenning van subsidies aan de toneelkunst, bepaalt volgens welke criteria deze subsidies worden verdeeld en welke de verplichtingen zijn...Het Koninklijk Besluit van 1957 voorzag subsidies voor de Franstalige Belgische theaters die een vast gezelschap hadden en per seizoen minimaal 200 voorstellingen speelden, in eigen huis of op tournee...De rest van het theater ressorteerde onder een krappe en juridisch niet omschreven begrotingspost, de ad-hoc-subsidies

Nr. 39, December 1992 • Gommer van Rousselt • Hoezo repertoire?
De subsidies van de centra verhogen zou een oplossing kunnen zijn, op voorwaarde dat zij met een alternatief beleidsplan uitpakken waarin bescheiden maar efficiënt aan begeleiding, ondersteuning en

Nr. 40, Februari 1993 • Bruno Koninckx • Een kunstwerk zonder vorm is geen kunstwerk
kruipen, werden de subsidies opgeheven zodat het gezelschap waarschijnlijk definitief monddood werd gemaakt

Nr. 41, April 1993 • Hugo De Greef • Kunst verdraagt geen compromis
Daarmee wil ik niets gezegd hebben over de hoogte van de subsidies voor de dans, wel over haar structureel zelfstandige plaats in het geheel van het beleid

Nr. 41, April 1993 • Benoît Vreux • Verandering en continuïteit
Maar zoals een scherpzinnig criticus opmerkte, houdt dit lovenswaardig initiatief ook een gevaar in: 'De in Franstalig België algemeen gebruikelijke versnippering van subsidies, in een systeem waar

Nr. 41, April 1993 • Johan Thielemans • L.A.'s best bewaarde geheim
Er bestaat wel een systeem van subsidies, maar de kleine gezelschappen zien dat vaak niet zitten omdat aan het overheidsgeld ook verplichtingen vastzitten

Nr. 42, Juni 1993 • Luk Van den Dries • Dovende en brandende fakkels
Deze wet berekende de subsidies op basis van de leeftijd van de aanvragers: hoe ouder het gezelschap, hoe hoger de subsidies

Nr. 44, Februari 1994 • Tuur Devens • Signaal '93: een blik achterom
subsidies, enz

Nr. 44, Februari 1994 • Luk Van den Dries • Het betere theater voor kleine mensen is...
Voor zijn welzijn wordt goed gezorgd: de subsidies verhogen, er zitten mensen met een hart voor kindertheater in de RAT, het kindertheater wordt positief gediscrimineerd, er worden lesmappen


Toon volgende resultaten