Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


83 document(en) met "symboliek" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
De symboliek van het station waar nooit een trein toekomt of de propaganda-waarde van een linkse martelaar, daar gaat het bij Louvet en Sireuil niet om

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
De redenen hiervoor liggen hoofdzakelijk in het dramaturgische concept van de voorstelling en de repercuties hiervan op het gebruik van de symboliek...Andalusia amarga ontleende precies zijn kracht aan deze uiterst zuivere en in zijn grootste eenvoud toegepaste symboliek...Wellicht heeft deze ontkrachting van de symboliek te maken met haar herhaling in de opeenvolgende pro-dukties; tekens worden door een veelvuldig gebruik op dezelfde wijze, uitgehold, maar toch zijn er

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Het is de kracht van deze produktie dat ze vertrekt van een intelligente tekstanalyse waarvan de rijkdom niet wordt opgedrongen in vette symboliek, maar aangegeven wordt met een minimum aan tekens

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
kwaadaardige symboliek dienstbaar kan maken

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Dit soort dialectische symboliek is een ongewilde metafoor voor Van Brussels positie als auteur

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
De symboliek van de kleuren (zwart voor het koor, wit voor de Susns, zwart-wit voor de schrijver) vind ik te oppervlakkig, zoals ook de resten van naturalistisch decor (in scènes twee en drie

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans • STAD EN THEATER: ANTWERPEN
antiklerikale symboliek, dat Anton Peters met grappen die voor 20 jaar al een baard hadden nog teksten mag bewerken (Op Marode, naar Nestroy) enz

Nr. 9, Januari 1985 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • ANNE TERESA DE KEERSMAEKER
Er is het risico van een heel expliciete symboliek...Ja, alles stort in." "Ik hou wel van die expliciete symboliek, gebouwen die instorten, dat heeft een bepaalde impact, symboliek als je het zo wil noemen, maar het belangrijke is hoe dat

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Humor, erotisme, tederheid, symboliek, zachte spot, sterke visuele vondsten, onverwachte wendingen, speelsheid, acrobatie,... het zit er allemaal in en het is teveel om op te noemen

Nr. 11, Juni 1985 • Alexander Baervoets • Dans op het Kaaitheater: Over lief en...
banale muziek (Siouxsie and the Banshees), die op bepaalde momenten gewoon on the beat in 'dans' werd vertaald; zwaar op de handse symboliek;... Voor de prullenmand dus

Nr. 12, Januari 1985 • Edward van Heer • Frieda Pittoors: Apostolos Panagopoulos
met een decor van een 'versteend publiek' in basreliëf) en zwaar beladen met holle symboliek (goocheltruuks verwijzen naar het bloed van Christus, of naar de Heilige Geest, enz

Nr. 13, April 1986 • Mark Deputter • Demonen in Gent en Bochum
Bovendien steekt er op de plaats waar de ingewanden hadden moeten zitten een levenloze baal, samengeperst uit een rits Freudiaanse reminiscenties, een portie onversneden symboliek en wat vaag

Nr. 13, April 1986 • Katie Verstockt • Marc Vanrunxt kijkt om: Een modespektakel en...
Hyena treden, naast de beperking van de bewegingsvrijheid, ook de dubbelzinnige symboliek, de kitsch meer naar voren, maar ook de zware dramatische geladenheid, vervat in traag voortkruipende...symboliek: een kristallen bol, een melkstraal die zich over een danser uitstort, een maagdelijk witte, erotische arendskelk, een rode jurk die onder water verdwijnt,... Passages die zich binnen, in somp-tueuse

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans, Marianne Van Kerkhoven • Oidipoes in de kinderkamer
Het meest bewust beleefde lichaamsdeel van de vrouw op het toneel tot een decorstuk maken, een spleet waar de hoofdpersonages zich doorheen wringen, is platte symboliek

Nr. 17, Maart 1987 • Tonny Holtrust • Garcia Lorca, met pen en potlood
Poëzie en symboliek Ook Zonder titel is doordrongen van de poëtische symboliek die kenmerkend is voor Lorca's werk...Voor het interpreteren en met begrip vertolken van de poëzie is analyse van de Lorca-symboliek een noodzakelijke voorwaarde...Dit in weerwil van opvattingen in de jaren zestig, als hield Garcia Lorca zijn symboliek met opzet duister, en zou deze zich niet lenen voor analyse

Nr. 17, Maart 1987 • Klaas Tindemans • Maakt Sam Bogaerts theater uit leedvermaak?
De Hamlet ("Ik was Hamlet") uit De Hamletmachine ensceneert, even dwangmatig, zijn ideologisch keurslijf op een brutaal-fysieke wijze, te koppelen aan een versleten politieke symboliek - het

Nr. 19, September 1987 • Leen Thielemans • De kapitein verliet als eerste het zinkende...
elementen namelijk, los van elke godsdienst of symboliek, die op de betrokkenen een afgebakende, te bestuderen invloed hebben

Nr. 20, December 1987 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
De grote ontdekking dat noch topzware en dwingende symboliek, noch psychologisch realisme, noch zweverige poëtiek, noch eenlijnige conceptiematigheid het theater uit het slop konden halen, heeft tot

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Noréns Nachtwake in KVS en BMC
De personages in kwestie zijn erg herkenbaar omdat ze gemodelleerd zijn op bekende archetypes, maar dit wordt ook weer niet zo dik gesausd (zoals in Demonen dat drijft op de symboliek) dat het storend

Nr. 21-22, Mei 1988 • Frank Peeters • Lucas Vandervost bewerkt Pan voor De Tijd
Overigens komt in de oorspronkelijke tekst deze water-symboliek niet voor; waar bij Vandervost de Abt/ Onderpastoor in ontzetting tegen de Koster zegt: "Ge drinkt water van het grotteke van de duivel