Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


31 document(en) met "symptoom" • Resultaten 21 tot 31 worden getoondNr. 73, Januari 2000 • Jean Baudrillard • GEEN MEDELIJDEN MET SARAJEVO
waarvan de Europese verlamming reeds het symptoom vormt

Nr. 79, December 2001 • Lieven De Cauter • Naar de dierentuin: de terugkeer van de...
migranten). Misschien is het zelfs zo dat het goed bedoelde voyeurisme die de Anderen (met grote a) op scène zet, symptoom is van de tweedeling, de dualisering van onze maatschappij, van wat ik genoemd heb 'de...Misschien is het zelfs zo dat het goed bedoelde voyeurisme dat de Anderen op scène zet, symptoom is van de tweedeling, de dualisering van onze maatschappij, van 'de opkomst van de capsulaire

Nr. 82, Juni 2002 • Judith Wambacq • Alles en niets
Hoe reëel is de realiteit (Bojana Cveji´c naakt op de scène)? Een andere cirkel zou die van het weten kunnen zijn: het symptoom en de fetisj als de heropstanding van datgene wat men niet wil weten

Nr. 94, December 2004 • Bojana Cvejić • Curator meets artist
Zonder denigrerend te willen zijn over het kleinschalige productiemodel, wil ik toch de aandacht vestigen op het symptoom dat dreigt uit te groeien tot een small is beautiful-ethiek die de artistieke...Het symptoom dat ik hier beschrijf, wordt verontrustend wanneer voorstellingen zelf een onverschillig standpunt innemen: het doet er niet toe hoe je mijn werk interpreteert, alles ligt open...Zoals Myriam Van Imschoot opmerkte, is het nu ter sprake brengen van 'hedendaagse dans', en bijvoorbeeld niet in 1986 toen deze praktijk zich aandiende, mogelijk een symptoom van een voorbijgestreefd

Nr. 94, December 2004 • Pieter De Buysser • Over het verlangen naar een King Size...
Symptoom: na de lekkernijen van Jan Fabre is er nu zijn zoon Geert Bové, een jongeman die zich door zijn gelovigen Wayn Traub laat noemen

Nr. 98, Januari 2005 • Michael Hirsch • Sociale theorie en esthetica: Wat we vandaag...
Beschrijving van onze hedendaagse culturele en politieke situatie (basis en superstructuur) Het politieke in de hedendaagse kunst is een symptoom...Ik wil het onderscheid en de dubbelzinnigheid benadrukken tussen het politieke en het niet-politieke, omdat ik de vermenging van beiden als een gevaarlijk symptoom van onze tijd beschouw...Een symptoom waar ik me tegen verzet

Nr. 98, Januari 2005 • Delphine Hesters • Criteria voor een kunstendecreet
kwaliteitsbeoordeling, kwamen we tot de voorzichtige conclusie dat het symptoom van ‘kwaliteit’ erg moeilijk beargumenteerbaar is, al was het maar omdat een subjectief oordeel moeilijk sluitend gesteund kan worden door

Nr. 101, April 2006 • 
Het documentaire theater (in zijn meest gelimiteerde vorm) is niet meer dan een symptoom

Nr. 101, April 2006 • Rabih Mroué • Geschiedenis, documenten, kunstwerken en andere kwesties...
zien als een 'symptoom'. Want wanneer geschiedenis de vorm aanneemt van een reeks 'symptomen', een synthese van alledaagse, pathologische belevenissen en ervaringen, volgt hieruit dat de echte, waarachtige...Deze verhalen zijn niet ontstaan uit één waarheid, maar uit een veelvoud aan waarheden, en hun onderlinge verwantschap is lang niet meer zo hecht of zelfverzekerd, waardoor het 'symptoom' waar ik het

Nr. 105, Februari 2007 • Bojana Cvejić • Van performancepraktijk naar ruimtecreatie
Ze zijn manieren om dingen te zien en te benoemen die nu nog maar een symptoom zijn van een proactieve ontwikkelingstendens of een reactief zijspoor

Nr. 109, December 2007 • Christophe Van Gerrewey • Zeit: Gegenwart
Ze houden zich wel met de toekomst bezig, maar precies daar ligt het probleem: bezig zijn met de toekomst is het grootste symptoom van de ziekte die vermoeidheid heet, en die wordt aangestoken door de