Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


16 document(en) met "syndicale"Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Waarom moeten wij het in 's hemelsnaam blijven nemen dat in een bepaald A-gezelschap de directie iemand laat regisseren onder syndicale of andere niet-artistieke druk of bemoeiingen, met alle rotzooi

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans • STAD EN THEATER: ANTWERPEN
Je kan een aantal oncontroleerbare gemeenplaatsen opsommen : het belonen van syndicale ijver met regieopdrachten (Martin Gyselinck, Guido Maere-mans), de slaafse en volkomen a-creatieve houding van

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
mensen.1 Edward Van Heer, 'Kaai, macht en onmacht', in Knack, 22 mei 1985, p. 173 'Wat in Vlaanderen, niet zelden ten gevolge van syndicale moedwil, al zo vaak op een Hop is uitgemond, gedijt

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
Tot slot een kleine syndicale parenthese...tussen creatieve plichten en syndicale rechten...moment die syndicale verworvenheid een factor van artistiek immobilisme

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • De Knee Plays uit de CIVIL warS
Dit laatste had overigens ook te maken met politieke en syndicale rivaliteiten en wantoestanden ter plaatse, en bovendien had die première plaats één week voor de schrapping van het Olympic Arts

Nr. 15, September 1986 • De redactie • WENENDE VROUW
De A-, B- en C-gezelschappen worden betoelaagd voor een bepaald aantal 'functies' (+ een percentage aan werkingskosten), maar zijn daardoor ook gehouden om aan alle syndicale bepalingen i.v.m...De dwang tot eensluidendheid en reglementering is ook te merken op het puur syndicale vlak...De langere en intensere syndicale traditie van de KNS-acteurs heeft daar geleid tot een reeks 'verworvenheden' die elders niet bestaan

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Nieuwe bedreigingen van het patronaat wegen op de syndicale vrijheden

Nr. 17, Maart 1987 • Mark Deputter • Claus Peymann in Wenen
Dat betekent bureaucratie, partijpolitiek, syndicale en persoonlijke verworven rechten, ondoorzichtige huisreglementen, privileges allerhande

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
organisatorische, sociologische, financiële, beleidsmatige, syndicale enz

Nr. 28, December 1989 • Johan Thielemans • EXIT MORTIER, INTROIT CLEMEUR
Het conflict dat openbarstte tussen de directie en deze vakbonden illustreert nog maar eens de moeilijke positie van een syndicale werking in het artistieke bedrijf

Nr. 28, December 1989 • Marianne Van Kerkhoven • Vingeroefening omtrent ambacht en anarchie, bureaucratie en...
Binnen het theater levert een doorsnee syndicale ingesteldheid zoals we die vandaag kennen, nog bijkomende problemen op

Nr. 31, September 1990 • Hildegard De Vuyst • Een lege plek om te blijven
Financiële waaghalzerij, zwartwerk en een ernstige miskenning van de syndicale rechten (aantal gepresteerde uren, loonpeil enz

Nr. 41, April 1993 • Hugo De Greef • Kunst verdraagt geen compromis
bij elkaar gelobbyde politieke en syndicale relatiekring

Nr. 68, Juni 1999 • Marleen Baeten • Sociaal en artistiek beleid: water en vuur?...
Ik heb er geen enkel probleem mee dat er een syndicale werking bestaat binnen het theater...Een syndicale werking wordt heel vaak geassocieerd met een logge, ambtelijke, werkonwillige atmosfeer

Nr. 111, April 2008 • Eric Corijn, Stefaan de Ruyck • De kunst, de politiek en de markt
Daarom is het gevoerde debat over de verhouding tussen Kunst en Politiek verworden tot een syndicale onderhandeling over de relatie tussen subsidiëring en autonomie en dikwijls met een

Nr. 114, December 2008 • Christophe Van Gerrewey • ‘We hebben theater nodig’
Het kon dus bijna niet anders dan dat Arias de ‘Union’ zou definiëren op een nagenoeg syndicale manier: de ‘unie’ (in de Vlaamse theaterwereld) omvat iedereen die met de podiumkunsten begaan is, en