Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


39 document(en) met "tastbare" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
Hier lag voor mij het interessante van de voorstelling: de lichamelijk tastbare spanning die de beide acteurs wisten te concretiseren

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Hij haalt de actualiteit binnen niet als fragment van tastbare onmiddellijkheid maar als tussenmoment in een fase die de toekomst plant en zich daartoe op het verleden bezint

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Hij verneemt de waarheid niet van tastbare individuen, maar van een hersenschim

Nr. 9, Januari 1985 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Elena's Aria
Zij worden eveneens een tastbare realiteit die bedwongen dient te worden en binnen dewelke zich een confrontatie afspeelt met de eigen onzekerheid

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Allerhande cijfers beamen dat: de democratiserings- en cultuursprei-dingspolitiek van de voorbije decennia hadden geen tastbare evolutie tot gevolg (Mortier wijt dit aan het feit dat er wel een

Nr. 23, September 1988 • Klaas Tindemans • Dagboek van een duivenmelker
Over gevoelens wordt niet langer dan drie replieken gesproken, maar hierin ligt telkens een tastbare tragiek besloten: de hardheid van het leven waarmee Achiel een slepend gevecht levert

Nr. 23, September 1988 • Johan Thielemans, Jan Versweyveld • Het beeld van De Tijd
Meestal is het dan zo dat ik zes à zeven maanden voor een première de eerste tastbare ideeën formuleer

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Philippe (voor zich uit) ... Genot..., roes..., het tastbare... Vinciane Kuisheid, vroomheid en dienstbaarheid

Nr. 33, Maart 1991 • Sigrid Bousset • Wim Vandekeybus : Lichamen in vrije val
Gevaar is niet alleen het direct tastbare risico van een steen op je hoofd, een diepe val die niet wordt ondervangen, een vermorzelende voet op je voet

Nr. 35, September 1991 • Paul Pourveur • Pessoa of de mystificatie
Wantrouwen tegenover het tastbare, tegenover de analyse, de interpretatie, tegenover de vrije ruimte tussen woorden, wantrouwen tegenover de éénduidigheid

Nr. 40, Februari 1993 • Bart Philipsen • Als een open scheermes door de wereld
Marie, die door Betty Schuurman wordt geïnterpreteerd als een zelfverzekerde vrouw met een ingehouden en tegelijk tastbare erotische kracht, een mengeling van levensdrift Woyzeck, Theatergroep

Nr. 41, April 1993 • (advertentie)
De Nationale Loterij wil een helpende hand reiken waar het nodig is. Op een tastbare, materiële manier wordt bijgesprongen: voor de gehandicaptenzorg de verlaten kinderen, het Rode Kruis, het medisch

Nr. 42, Juni 1993 • Paul Demets • Kunst als hamvraag
beide tentoonstellingen konden de kinderen in de kunstwerken rondwandelen, zodat zij op een bijna tastbare manier konden deelhebben aan de kunstcodes

Nr. 42, Juni 1993 • Johan Reyniers • De kunst van de accumulatie
Ook het motief van de schaar, die op een bijzonder tastbare manier angst en dreiging verklankt, is een extrapolatie van een — overigens bij kinderen wel meer voorkomende — oude kwelling

Nr. 45, April 1994 • Luk Van den Dries • In memoriam
Daarin ligt het meest tastbare bewijs van haar niet aflatende inzet voor de reflectie op het eigentijdse theater...Maar wellicht nog belangrijker dan het tastbare in haar erfenis is de manier waarop ze een hele generatie studenten en medewerkers kon bezielen en enthousiasmeren voor het theatermedium

Nr. 49, April 1995 • Véronique Rubens • Verborgen intenties
Banen van planeten, natuurlijke spiraalstructuren, verhoudingsmechanismen aan de architectuur ontleend en akoestische principes bieden tastbare en verrijkende aanknopingspunten

Nr. 53, December 1995 • Marleen Baeten • Purcell als een tango
De liederen van Purcell die ze zingt, ademen troost en warmte uit, maar in haar tastbare verschijning verwordt schoonheid tot ongenaakbaarheid en zuiverheid tot smetteloosheid

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Peter De Jonge • Revolte onder het promenadedek
Theater komt bij hen niet meer tot stand door de tastbare aanwezigheid van fysieke lichamen in de Cartesiaanse lege ruimte van de scène

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Laat de kunst nu maar een bolhoed...
De bundel wemelt van metaforen en vergelijkingen die weinig tastbare begrippen als 'ernst', 'denken' of 'plechtigheid' plots concreet aanschouwelijk maken, maken dat je je althans kan voorstellen wat

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Eric Min • Een kille ochtend in Rue du Progrès
kijken naar de kromming van de façade, naar de ramen en de zonneblinden - tastbare grijswaarden van nacht en ontij


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK