Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


27 document(en) met "temeer" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
temeer daar Shakespeare zo dikwijls geromantiseerd wordt en tot pure ontspanning herleid

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
die Hugo van nature vreemd zou zijn, maar die me van temeer belang lijkt in een situatie waarop juist deze plekken onder schot genomen worden en je tegenwoordig voorzichtig moet zijn met het talent wat je

Nr. 12, Januari 1985 • Alexander Baervoets • KLAPSTUK 85
Het resultaat, Mad Rush, is in tegenstelling tot de titel een zeer sereen werk, eens temeer op muziek van Philip Glass en wordt eveneens gedanst op het Klapstuk

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Nochtans is het een reëel probleem, temeer daar in de Vlaamse toneelscholen en conservatoria het overgrote deel van de leerlingen vrouwen zijn

Nr. 13, April 1986 • Mark Deputter • Demonen in Gent en Bochum
Temeer daar, naarmate het stuk vordert, elke ambivalentie verloren gaat

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
Overheid versus private financiering", temeer daar als eerste referaathouder het woord werd gevoerd door Patrick Dewael, Gemeenschapsminister van Cultuur

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Hildegard De Vuyst • Jan Fabre werkt aan een operatrilogie
De eenvoud is bedrieglijk, temeer omdat de bewegingen geen steunpunt vinden in de muziek van Gó-recki, maar op een geheel eigen innerlijk ritme lijken te drijven

Nr. 20, December 1987 • Hildegard De Vuyst • What the body remembers
Kortom: deze gedwongen meditatiestonde heeft mij zeer mishaagd, temeer omdat de immense immaterialiteit mij zelfs niet toeliet mijn eigen verhaal te maken

Nr. 21-22, Mei 1988 • Alexander Baervoets • Oskar Schlemmer: Das Triadische Ballett
muziek te laten componeren, temeer daar Schlemmer over geen enkele versie ooit zijn voldoening had laten blijken...Schlemmer moet zeer goed op de hoogte geweest zijn van de meeste ontwikkelingen, temeer daar hij verscheidene personaliteiten uit de dans-wereld persoonlijk ontmoette, maar er zijn vele...Eens temeer liep er technisch van alles mank, maar Schlemmer behaalde toch een zesde prijs, een bronzen medaille

Nr. 25, Maart 1989 • Alexander Baervoets • Mark Morris een kruis voor De Munt?
zelfverloochening dan eens temeer een kenmerk van de Nieuwe Belg

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
De overheid in Frankrijk keek eerst argwanend temeer omdat Jack Lang het Europees Theaterproject van Strehler steunt

Nr. 30, Juni 1990 • Alexander Baervoets • Danslandschap in Vrije Val De Beweeging
De strijd is dus ver van gestreden en wat dat betreft heeft het festival De Beweeging eens temeer zijn nut bewezen, als ontmoetingsplaats voor geïnteresseerden en als springplank voor debutanten

Nr. 31, September 1990 • Johan Thielemans • HET SPOOK VAN DE OPERA
Ik heb gewoon 100 miljoen meer nodig anders is het met de Vlaamse Opera gedaan, temeer daar we ook in Gent zullen moeten gaan spelen

Nr. 31, September 1990 • Mark Deputter • EEN LEGE PLEK OM TE BLIJVEN
Dat maakte de wisselwerking volledig, temeer omdat de theatermakers en choreografen zelf deel uitmaakten van dat publiek

Nr. 40, Februari 1993 • Stef Ampe • Arm Brussel
Temeer omdat, behalve voor La Luna en de Ancienne Belgique, alle werken nog een aanvang moeten nemen ... als er al een bouwtoelating annex financiering voorligt

Nr. 46, Januari 1994 • Johan Thielemans • Op zoek naar Patrice Chéreau
Toen het nieuws bekend werd dat de film van Chéreau zou deelnemen aan het festival van Cannes 1994, verwachtte gans Frankrijk dat hij nu (eindelijk) de Gouden Palm in de wacht zou slepen, temeer omdat

Nr. 54, Februari 1996 • Johan Thielemans • Het woord dat mij ontbreekt
De luisteraar heeft sterk de indruk dat dit bijna overladen muzikaal materiaal in scherp contrast staat tot de lichtheid van het gegeven, temeer daar de partituur het uiterste van de vier solisten

Nr. 55, April 1996 • Bruno Koninckx, Kurt Melens • De tering naar de nering gezet
Dit heeft als nadelig gevolg dat er geen sprake meer kan zijn van continuïteit, temeer omdat men nu nog meer dan vroeger met jongere mensen werkt

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Natalia Jakoubova • De vrijheid van de toeschouwer
Niet zonder reden beschouwen velen hem als een charlatan, temeer daar zijn jarenlange werk aan De Tuin pas recentelijk vruchten begint af te werpen

Nr. 63, Maart 1998 • Günther Samson, Jan Van Looy • Shakespeares Globe
De groundlings stappen zalig rond, er wordt geklapt, gefloten en gejoeld en dat zorgt voor sfeer, temeer daar het publiek verscheiden is. In de zestiende eeuw keken de rijken vanop de verdiepingen