Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


43 document(en) met "terminologie" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 70, December 1999 • Guy Cools • Klapstuk '99: een 'vrouwelijk' festival?
dan zeg maar de discussie of we na het modernisme en het postmodernisme terug moeten keren naar een nieuwe, primitieve, direct zintuiglijke en niet door het verstand gemediëerde (in jouw terminologie

Nr. 73, Januari 2000 • Dirk Tuypens • GELEGENHEID IS DE BEPALENDE FACTOR
En de manier waarop de Afrika-politiek van vandaag aan het publiek wordt gepresenteerd, wordt in grote mate beheerst door een moreel geladen terminologie: rechtvaardigheid, mensenrechten, democratie

Nr. 76, Maart 2001 • Dries Moreels • Culturele centra new look
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (hierna RSV) - in de terminologie van de staatshervorming - een gewestmaterie

Nr. 77, Juni 2001 • Katrien Vuylsteke-Vanfleteren • Genet
Het imaginaire karakter van het theater waarover hier sprake is, kan verder verduidelijkt worden binnen deze psychoanalytische terminologie

Nr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
Vertrekkende van de eeuwenoude observatie dat de mens leert door middel van mimesis (imitatie), suggereert hij naar analogie van het woor-denpaar gen/genen, een nieuwe terminologie en spreekt van mem

Nr. 80, Februari 2002 • Erwin Jans • Kritische intoxicaties: over cultuur, crisis en explosies
Van Bastelaere hanteert graag en zeker niet zonder provocatieve bedoelingen de militaire terminologie wanneer hij over de literatuur spreekt

Nr. 80, Februari 2002 • Meereizen met de windstilte: NO WIND. NO...
wanneer men Debords terminologie letterlijk vertaalt: wat vermag hel theater tegen het theater...Men kan zich afvragen waarom dit nog steeds 'dans' genoemd wordt - en vaststellen dat ik vaker de terminologie van het theater gebruikt heb dan die van de choreografie

Nr. 82, Juni 2002 • Rud Vanden Nest • Gouden plak
menselijk gedrag in het algemeen, politiek correcte terminologie, de leugen als overlevingsmiddel, of de invloed van fictie op de beeldvorming van en betreffende insulaire bevolkinggroepen (of omgekeerd

Nr. 85, Februari 2003 • Luk Van den Dries • In memoriam Carlos Tindemans: 1931-2002
Dit soort fijnmazige terminologie kenmerkte de theaterweten-schappelijke activiteit van Carlos voluit: het vormde een onderdeel van zijn uiterst nauwgezet en genuanceerd denken over het verschijnsel

Nr. 90, Februari 2004 • Kees Vuyk • Waar anti-politiek heerst, kan toneel niet gedijen:...
kunnen ditzelfde fenomeen ook anders benaderen, namelijk met de terminologie van Peter Brook

Nr. 91, April 2004 • Luk Van den Dries • Oefeningen in het verdwijnen: Enkele gedachten rond...
Hij wordt in de latere terminologie van Antonin Artaud, een hiëroglief

Nr. 95, Februari 2005 • Elke Van Campenhout • Het artistieke vacuüm van het kapitalisme
terminologie het globale kapitalisme kan worden genoemd, een naïeve inschatting van de mogelijkheid om zichzelf als kritische stem buiten dat systeem te plaatsen

Nr. 96, April 2005 • Bojana Cvejić • 'The Way to Make Something Yours is...
Virno's terminologie zou ze de plaats bekleden van Actie: 'politiek', omdat ze in een publieke context opereert, die ze niet verstoort maar waar ze mee interfereert

Nr. 97, Juni 2005 • Bojana Cvejić • Gedaan met (ver)oordelen, tijd voor opheldering...
LE ROY Toen de terminologie ‘conceptuele dans’, ‘non-danse’, ‘anti-dans’, enzovoort ontstond, zagen we ook een focus op andere termen als ‘proces’, ‘laboratorium’ en ‘onderzoek’. Hoe en waarom

Nr. 97, Juni 2005 • Pieter De Buysser • Voorwaarts: achterwaarts!
Om de terminologie van de oorlogsvoering aan te houden: de frontlinie

Nr. 98, Januari 2005 • (Inhoudstafel) • (Inhoudstafel)
Hij analyseert en interpreteert de ministeriële terminologie

Nr. 98, Januari 2005 • Steven Humblet • Het Theater van de Fotografie
Kortom, met een terminologie die volkomen haaks staat op wat de fotografie ons lijkt te beloven

Nr. 100, Februari 2006 • Elke Van Campenhout • Buiten de lijnen
De wetenschap bepaalt de terminologie waarmee de kunst moet werken

Nr. 100, Februari 2006 • Christoph De Boeck, Jeroen Versteele • Elektronicakunstenaar Carsten Nicolai: geluid onder de microscoop
Carsten Nicolai: ‘Ik ben geen wetenschapper pur sang, maar ik heb wel voeling met wetenschap en met de terminologie die wetenschappers gebruiken

Nr. 100, Februari 2006 • (redactie Etcetera) • Lexicon
Daarbij plaatst hij deze terminologie telkens in een ander daglicht


Toon volgende resultaten