Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


25 document(en) met "tewerkstelling" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Hieruit mag blijken dat het BTK-stelsel zonder ingrijpende wijzigingen geen enkel perspectief biedt voor de tewerkstelling in de nonprofit-sector...maakte het Ministerie van Arbeid en Tewerkstelling immers de type-instellingen bekend waarop het DAC zich wil afstemmen: gemeentelijke of door een intercommunale beheerde zwembaden of sportterreinen...De beveiliging van die functie stelt echter aanzienlijk minder eisen op het vlak van infrastructuur, subsidiëring en tewerkstelling

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Buiten het feit dat er voor 12 (!) afstuderend en, dunkt me, nauwelijks tewerkstelling mogelijk is, ligt het accent bij de Studio zozeer op de acteervorm (in plaats van op de acteerinhoud) dat hun

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries • Dantons dood in het NTG
Inlevering met behoud van tewerkstelling bepaalde Poma

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
een ministerie van economische zaken of van arbeid en tewerkstelling

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
dat de kunstsector in Amsterdam in het jaar 1983 goed was voor een omzet van 1 miljard gulden en op het vlak van de tewerkstelling mee tot de grootste sectoren behoort...de omvang van de tewerkstelling als op het niveau van de uitgekeerde lonen-er het slechts van allemaal aan toe is. In de armoede zijn de creatieve krachten, zonder wie de anderen geen bestaansfunctie

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
tewerkstelling van beroepsacteurs maar een weggroei-en van de "toffe-mannen-onder-een-produkties" naar een meer doordachte produktie-aanpak, o.a

Nr. 16, Januari 1987 • Daan Bauwens • Vuile Mong en de Vieze Gasten: na...
Het circus van Vuile Mong uit de begindagen is ondertussen het kleine bedrijfje van Mong Rosseel, met verantwoordelijkheid voor tewerkstelling en leningen bij de bank als de subsidies weer eens

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
publieksbereik, de grootte van tewerkstelling, het aantal produkties en voorstellingen, de spreidingsfunctie, het beheer en exploitatie van de eigen schouwburg

Nr. 41, April 1993 • Hugo De Greef • Kunst verdraagt geen compromis
De tewerkstelling in de theatersector overstijgt ruimschoots deze van Boel of Daf, met inbegrip van alle mogelijke toeleveringsbedrijven...De tewerkstelling in de podiumkunsten kan niet in gevaar komen

Nr. 44, Februari 1994 • Inhoudstafel
64 Paperassen: sociaal statuut / tewerkstelling Bijdragen van Paul Corthouts en Cecilia De Moor Foto Omslag Les Ballets C. de la B., Bonjour Madame / Patrick De Spiegelaere

Nr. 44, Februari 1994 • Paul Corthouts • Tewerkstellingsimpulsen in de culturele sector
Dit project, dat wellicht vijf jaren zal lopen, gaat om een vorm van tijdelijke tewerkstelling, beperkt tot één jaar per tewerkgesteld persoon...De werkgever ontvangt voor deze tewerkstelling een loonsubsidie van 42.000,-Bfr

Nr. 48, Februari 1995 • Stef Ampe • Mijmeringen bij de dood van Romain Deconinck
Qua alternatieve tewerkstelling kan het tellen

Nr. 49, April 1995 • Myriam Van Imschoot • Hoge bomen, struikgewas en onkruid
Kunst is geen bezigheidstherapie, subsidies uitreiken geen verkapte tewerkstelling

Nr. 58, December 1996 • Marleen Baeten • Gesprek met Guy Cassiers
De situatie zou er alleen maar op verbeteren, op artistiek vlak, maar ook op vlak van management en van tewerkstelling

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Waar zijn we mee bezig?
niet langzaamaan en daardoor haast onmerkbaar het 'doen draaien van het eigen huis' - mede onder druk van de zorg om tewerkstelling en de zorg om een infrastructuur - tot de eerste prioriteit

Nr. 63, Maart 1998 • Marleen Baeten • Kansarmoede en kunst: een trend?
De sociale sector, die jarenlang had gefocust op huisvesting en tewerkstelling, werd wakker geschud

Nr. 68, Juni 1999 • Stef Ampe • Manifest: De slag om geld, hondenpoep en...
voor tewerkstelling via de Collectieve Arbeidovereenkomst), een minister die er voor ging,... Het door adviesraden geleverde huiswerk werd grosso modo gevolgd, lelijke uitschuivers niet te na

Nr. 68, Juni 1999 • Marleen Baeten • Sociaal en artistiek beleid: water en vuur?...
De Ruyck: Ik heb toch al meer dan eens meegemaakt - onder andere bij de Blauwe Maandag Compagnie - dat acteurs en actrices die een continue tewerkstelling hadden er op een bepaald moment tussenuit...Als je een productie maakt, gaat het alleen over het artistieke product, over de kwaliteit van de voorstelling en niet over de vraag of iemand al dan niet tewerkgesteld is. Maar tewerkstelling...omdat de repetitietijd voorbij is. Maar mijn idee van syndicalisme is dat we praten over een vrij grote en complexe tewerkstelling binnen een sector met springerige carrières

Nr. 68, Juni 1999 • Jean-Marc Adolphe • De uitzondering en de regel
Het is verrassend om in het vie Plan sur 'le travail dans vingt ans' van Jean Boissonnat te lezen dat we ons moeten voorbereiden op belangrijke wijzigingen in de wijze van tewerkstelling

Nr. 70, December 1999 • Rudi Laermans • Kleine verschillen, grote gevolgen
Het decreet vermeldt in dit verband nadrukkelijk criteria als publieksbereik, prijspolitiek en publiciteit, de grootte van de tewerkstelling in de organisatie, het aantal producties of voorstellingen