Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


42 document(en) met "theaterbeleid" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Inhoudstafel
Dat niet alleen wat op de scène gebeurt maar alles wat daar mee samenhangt, tot het door de overheid gevoerde theaterbeleid, binnen het bestek van een theatertijdschrift valt, mag duidelijk zijn

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
Allerlei factoren spelen hierbij een rol : intern-sociologische, de verhoudingen tussen verschillende culturen, het nationale theaterbeleid

Nr. 2, Maart 1983 • Inhoudstafel
Zo moet de grote polemiek (in het Vlaams 'dialoog' ?) over het theaterbeleid alhier nog gevoerd worden

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Vooruit toont geen gedurfd theaterbeleid zoals Limelight-Kortrijk of andere veel kleinschaliger initiatieven

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Gedirigeerd beleid "Over sommige van mijn uitspraken, zoals mijn oproep tot een gedirigeerd theaterbeleid, bestaan een reeks misverstanden

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
Maar ik herhaal: het feit dat we te weinig gegeven hebben, heeft toch een hele discussie over het theaterbeleid losgemaakt

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
al onderscheiden door duidelijke analyses van het huidige en het noodzakelijke theaterbeleid

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • BRIALMONT INTRODUCEERT THOMAS BRASCH
andere theatervormen toeliet dan het voorgeschreven sociaal realisme, verstrakte het theaterbeleid: produkties werden opnieuw na de première verboden, eigenzinnige regisseurs kregen geen kans meer

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Daarbij gaat speciaal de aandacht naar de dwaalwegen van het theaterbeleid, de verschuivingen op de theatermarkt, het ïmmigrantentoneel en een interview met John Kraaykamp

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
Het theaterbeleid slaat en zalft

Nr. 11, Juni 1985 • Inhoudstafel
16 In dit nummer ook nog De politisering van het theaterbeleid, pag

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
De discussie over het theaterbeleid in Vlaanderen wordt hierbij open verklaard

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
Deze interne promotie geeft meteen de visie weer van de raad van beheer op het theaterbeleid: het zakelijke aspect primeert op het artistieke...Het weinig geprofileerd theaterbeleid van Hanssens bood daar ruimschoots de gelegenheid toe...Blijkbaar wou men ernst maken van een theaterbeleid op lange termijn, want Jacques Van Schoor kreeg als nieuwe directeur een contract voor maar liefst negen jaar aangeboden

Nr. 12, Januari 1985 • Wil Beckers • VRIJE TRIBUNE: J'ACCUSE
Ik beschuldig de Minister van Nederlandse Cultuur ervan: - Op vier jaar tijd er niet in geslaagd te zijn een degelijk en progressief theaterbeleid uit te werken...De totale willekeur in de hand te hebben gewerkt door geen theaterbeleid op papier te zetten

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
discussie over het theaterbeleid o.i...Het theaterbeleid bevrijden van alle beperkende reglementeringen -beroepskaarten inbegrepen - vergroot uiteraard het gewicht van het waardeoordeel van de RAT

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
met projecten gaan werken" (dat nog nergens een invulling kreeg, laat staan op zijn voor- en nadelen bevraagd werd) lijken dit de nieuwe hefbomen voor een theaterbeleid dat het fameuze decreet zal moeten

Nr. 13, April 1986 • Inhoudstafel
39 In dit nummer ook nog Waar blijft het theaterbeleid

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
André Rutten heeft in feite over alle vormen van theater geschreven (ook zelfs over amateur- en studententoneel). Hij had een grote belangstelling voor theaterbeleid en -geschiedenis...Ik heb zeker nooit zoiets geschreven als 'die groep verdient geen subsidie'. Ik kan me zelfs niet herinneren ooit gedacht te hebben: 'die groep moet maar weg'. Ik heb wel over theaterbeleid geschreven

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
alle talen, terwijl Hugo de Greef (Kaaitheater, Schaamte) zijn radicale visie op een theaterbeleid (met inbegrip van de afschaffing van het theaterdecreet) publiceerde in Ons Erfdeel (jg-29, nr.2, maart

Nr. 14, Juli 1986 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
hield in januari een tweedaags colloquium over kunst en beleid met sprekers uit Nederland, Frankrijk en België, en formuleerde in april "standpunten over theaterbeleid", die ook aan het ministerie werden...Van Etcetera zelf verschijnt er omzeggens geen aflevering zonder hartige woorden over het theaterbeleid