Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


82 document(en) met "theaterdecreet" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 12, Januari 1985 • Inhoudstafel
16 Het theaterdecreet, aanpassen of afschaffen...Voor het eerst sinds het in werking treden van het theaterdecreet werd een einde gemaakt aan de stijging van het budget (dat, nogmaals en encore, in vergelijking met het buitenland belachelijk laag...Ook Poma's belofte het theaterdecreet te laten herzien door de Raad van Advies voor Toneel (RAT) stemt hoopvol, hoewel het nog de vraag is hoe dat zal gebeuren

Nr. 12, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
De regeling van de rijkstoelagen verloopt dus sinds de tweede wereldoorlog in cycli van telkens ongeveer tien jaar: het KB van 1954 werd in 1964 herzien; tien jaar later kwam het theaterdecreet tot...Het theaterdecreet leek in 1975 het definitieve antwoord op een aantal verzuchtingen van de Vlaamse theaterwereld...Aan de boom van het theaterdecreet wordt nu danig geschud, sinds minister Poma vorig jaar de nieuwe Raad van Advies voor de Toneelkunst installeerde met de opdracht 'het theaterdecreet te herdenken en

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
Deze harde staking zou uiteindelijk resulteren in het garanderen van een sociale zekerheid in het beruchte Theaterdecreet, maar liet toch wel sporen na binnen het gezelschap

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
het herdenken van het theaterdecreet: 'Elk voorstel dat kan leiden tot een aanpassing, actualisering of herziening van het huidige toneellandschap- en beleid is welkom...Bij zijn installatie in maart 1984 kreeg de RAT in zijn huidige samenstelling van Minister Poma de opdracht het theaterdecreet (het beleid dus, niet het landschap) opnieuw kritisch te bekijken...Op p. 13 van zijn brochure 'Uitnodiging tot een grondig debat over het Cultuurbeleid in Brussel' (december 1984) zegt hij: 'Kleinere professionele theatergezelschappen, erkend in het theaterdecreet

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Schouwburg zoekt directeur. En gezelschap.
waarvan de leden mogelijk toch enigszins in theater geïnteresseerd zijn, is zelfs flagrant in tegenspraak met het theaterdecreet

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
de herziening van het theaterdecreet, is er binnen het theater weinig veranderd: er zijn geen wereldschokkende voorstellingen geweest, geen veelbelovende nieuwe groepen opgedoken; maar ook van de kant...het theaterdecreet leidde dit dan ook tot partiële, vaak onbelangrijke amendementen

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Afwisselend goochelend met de euforie van de technologie, de materiële naast de nooit bereikte ideologische democratisering en de historisch gegroeide absurditeit van het theaterdecreet, en zwaaiend...Het theaterdecreet is volkomen achterhaald

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
alle talen, terwijl Hugo de Greef (Kaaitheater, Schaamte) zijn radicale visie op een theaterbeleid (met inbegrip van de afschaffing van het theaterdecreet) publiceerde in Ons Erfdeel (jg-29, nr.2, maart

Nr. 14, Juli 1986 • Inhoudstafel
Kamertheater, Mannen van den Dam en Schooljeugdtheater vanaf volgend seizoen niet meer in aanmerking komen voor subsidiëring binnen het theaterdecreet

Nr. 14, Juli 1986 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
dat zij in het theaterdecreet niet over de beste verdeelsleutel beschikt en in haar beleidsopties niet over de sterkste verbeeldingskracht...Wat hem wei ten goede kan worden geduid, is dat hij aan de boom van het theaterdecreet heeft geschud

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Want ik vind dat schandelijk wat binnen dat zogenaamde theaterdecreet mogelijk is. Een voorbeeld van zinloze versnippering van een al te klein theaterbudget

Nr. 15, September 1986 • Wim De Mont • Seizoen '86-'87
En tussen de overvloed van losse projecten, soloprodukties, nevenactiviteiten, nieuwe gezelschappen of gezelschappen die bewust buiten het theaterdecreet om willen werken etc, moet u alvast in het oog

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
subsidiëring op termijn, van de decentralisatie, ...). Els Baeten heeft het ook uitgebreid over de subsidiëring vóór het theaterdecreet

Nr. 16, Januari 1987 • Daan Bauwens • Vuile Mong en de Vieze Gasten: na...
het theaterdecreet werd niet alleen het experimenteel theater (hoe bedoelt u?) maar ook het vormingstheater ingeschreven

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
vormingstoneel (D). Voor de weddetoelagen die krachtens het theaterdecreet omgezet dienen te worden in betoelaagde functies, werd uitgegaan van de verdeling van de ambten voor het seizoen 1986-1987, verhoogd met de

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
Het Eenoog Koning - Viviane de Muynck en Harry van Maarten Brinkgreve onze zit nog steeds zo goed als onbeweeglijk vast in het theaterdecreet

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
de Franstalige sector is er geen theaterdecreet, wel verschillende stelsels die de subsidie regelen

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Het behoud van het Brussels Kamer Toneel in de vigerende subsidieregeling van het theaterdecreet is een duidelijk bewijs van het grote belang dat Patrick Dewael hecht aan het voortbestaan van een

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
Sinds 1975 worden bewegingen in het Vlaamse theater steevast geanalyseerd in de termen van het theaterdecreet: de alomtegenwoordige A, B, C en D-structuur

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
het vorige nummer van Etcetera berichtten we reeds over de nieuw aangestelde Raad van Advies voor de Toneelkunst (RAT). De RAT werd in het leven geroepen door het theaterdecreet van 13 juni 1975...De ironie wil dat de herziening van het theaterdecreet de prioritaire opdracht was die cultuurministers Ka-rel Poma als Patrick Dewael aan de RAT bij herhaling meegegeven hebben...40 (17-11-86) betreffende het niet nakomen van door het theaterdecreet opgelegde verplichtingen" en "Advies nr


Toon volgende resultaten