Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


86 document(en) met "theaterpraktijk" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Voor de theaterpraktijk zelf is de inbreng van Grotowski van kapitaal belang geweest...Het Marilyn Project stond dus zowel in een gespannen verhouding tot het eigen vroegere werk als tot de gangbare theaterpraktijk daarbuiten

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Dit acteursduo van het Gezelschap van de Witte Kraai maakt toevallig ook deel uit van het docententeam theaterpraktijk aan het (kleine) Antwerpse Conservatorium en was nauw betrokken bij het tot stand

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
Grips stimuleerde als eerste een theaterpraktijk waarin kinderen au sérieux genomen werden

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
de consumerende theaterpraktijk van alledag is daar helaas weinig van overgebleven

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Het erfgoed Luc Philips als acteur zijn plaats geven in onze theaterpraktijk, raakt problemen aan die veel verder reiken dan alleen dat wat hij als individu op de scène uitbeeldt...scherper in het oog, een eenmalige regeneratie van een theaterpraktijk waaraan binnen de Vlaamse theaterwereld geen continuïteit gegeven werd...van onze eigen geschiedenis-- zal datgene wat mensen als Luc Philips ons vandaag nog te bieden hebben zijn doorwerking kunnen vinden binnen de evoluerende theaterpraktijk van nu, van morgen, van

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
waarom Paul De Bruyne, tot voor kort lid van de Etcetera-redactie, overstapte naar de theaterpraktijk enz...Het logische slot van een verbale bezigheid bij gebrek aan een theaterpraktijk als con-frontatiepunt

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
Een visie op het geheel wil zeggen: een intense en permanente voeling met de theaterpraktijk...dan zal er weer een kans voorbijgegaan zijn om aan de theaterpraktijk een positieve en levensnoodzakelijke impuls te geven

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
Het resultaat van dit proces is ondertussen bekend en boeit ons dan ook maar matig: De Gruyter en met hem het merendeel van zijn theaterpraktijk is, "in de herinnering van de gemiddelde Vlaamsbewuste...mythes uit de rijkgevulde theaterpraktijk van De Gruyter aan een summier onderzoek te onderwerpen: die van het Vlaamse Volkstoneel (1920- 1924). Maar dan nog moeten we ons verder beperken...zijn theaterpraktijk, volledig is ingelijfd in een bepaald flamingan-tisch gedachtengoed, zal bij sommigen de behoefte aan herijking van de gemeenplaatsen vrijwel onbestaande blijven en daarentegen

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
Een opleiding theaterwetenschap bestond nog niet toen u begon te schrijven en in de theaterpraktijk bent u nooit zelf bedrijvig geweest... "Nee, ik ben altijd de belangstellende buitenstaander

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
theatraal gevoelige vorm van schooljeugdtheater, zoals we die in Boom konden meemaken, een pijler worden voor de Vlaamse theaterpraktijk van morgen, op alle niveau's. Marianne Van Kerkhoven

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Dario Fo in België
En precies hieromtrent schept Fo's huidige theaterpraktijk verwarring

Nr. 16, Januari 1987 • Johan Thielemans • Een opera voor Vlaanderen?
Dat huis heeft echter als kenmerk dat het op internationale basis draait, en dat het op de eigen theaterpraktijk niet zoveel invloed heeft

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
zien de opleiding in nauw kontakt met het theatergebeuren, zonder ze af te stemmen op één bepaalde theaterpraktijk; er moet voldoende flexibiliteit zijn om in verschillende theaters zinnig te kunnen

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
De weerslag van deze globale professionalisering van de theaterpraktijk valt af te lezen uit de kwaliteit van de produkties

Nr. 18, Juni 1987 • Johan Thielemans • La Traviata in de Munt
Verdi schreef een soort muziek die aansloot bij een bepaalde theaterpraktijk, waarvan we de sporen nog zien op oude foto's met de tot grijns vertrokken mimiek, of in stomme films waar schurkachtige

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Uit dit document dient de theaterarcheo-loog veel later de omtrekken van een theaterpraktijk te peulen die tegelijk vorm geven aan een mensbeeld in een bepaalde tijd

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Noréns Nachtwake in KVS en BMC
Pauline Rang, Toneel Teatraal). Meteen wordt het postmodernisme tot norm verheven, een stijlfiguur tot artistiek credo gemaakt, uit de heterogene theaterpraktijk één benadering gepast geacht

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Dit mondt uit in de chaotische theaterpraktijk van vandaag waarin grenzen tussen klein en groot, avant-garde en traditie, experiment en vernieuwing, nog moeilijk localiseerbaar zijn

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
De eerste categorie staat dan voor 'repertoiretheater'. Marianne Van Kerkhoven analyseert aan de hand van dit begrip een belangrijk segment van de actuele theaterpraktijk

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Diachroon worden het Griekse, Middeleeuwse, Elizabethaanse, Italiaanse en moderne theater overlopen, als voornaamste stapstenen naar de huidige pluriforme theaterpraktijk