Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


84 document(en) met "theaterwetenschap" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 54, Februari 1996 • Freddy Decreus • Bij open doek
theaterwetenschap met de methodologie van de recente geschiedenis- en literatuurwetenschap...Ziedaar een opdracht die de theaterwetenschap deed uitgroeien tot een bijzonder complexe discipline die zich evenwel ook graag wilde inschrijven in de wetenschapsvisie die de zgn...een defensieve context, door het samengaan het bestaan zelf van de theaterwetenschap uit de brand slepen

Nr. 55, April 1996 • Geert Opsomer • Herhaling, waanzin, discipline
theaterwetenschap in het algemeen

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Caroline Van den Borre • Tussen hogeschooldecreet en theaterpraktijk
Het schaarse voorbeeld van een docent 'theaterwetenschap- pen die wordt aangetrokken binnen de Studio, vormt alvast een stap in de goeie richting

Nr. 58, December 1996 • Pol Arias, Claire Diez • Je t' aime, moi non plus
Op de koop toe zijn door besparingsrondes de kernen theaterwetenschap aan de universiteiten gemarginaliseerd

Nr. 59, Maart 1997 • Personalia
Kurt Vanhoutte, redacteur van Etcetera, is als aspirant bij het FWO verbonden aan de sectie Theaterwetenschap van de UI Antwerpen

Nr. 60, Juni 1997 • Personalia
Luk Van den Dries is hoofddocent Theaterwetenschap aan de UI Antwerpen...Kurt Vanhoutte, redacteur van Etcetera, is als aspirant bij het FWO verbonden aan de sectie Theaterwetenschap van de UI Antwerpen

Nr. 60, Juni 1997 • Ronald Geerts • Dictionnaire du théâtre van Patrice Pavis
Het gedeelte rechts van het toneel'). Je kan echter ook op een heldere manier kennismaken met de huidige stand van zaken in de theaterwetenschap...Theaterwetenschap heeft nogal eens de reputatie om simpele zaken nodeloos ingewikkeld te maken...Aan de hand van de drie versies van de Dictionnaire du théâtre krijg je een mooi beeld van hoe de theaterwetenschap en het theater zelf sinds de eerste uitgave in 1980 geëvolueerd zijn

Nr. 63, Maart 1998 • Personalia
Koen Tachelet is verbonden aan de sectie Theaterwetenschap van de UI Antwerpen, waar hij onderzoek verricht naar repetitieprocessen in het hedendaagse Nederlandstalige theater...Luk Van den Dries is hoofddocent Theaterwetenschap aan de UI Antwerpen

Nr. 64, Juni 1998 • Personalia
Kurt Vanhoutte, redacteur van Etcetera, is als aspirant bij het FWO verbonden aan de sectie theaterwetenschap van de UI Antwerpen...Ludo Verbeeck is Hoogleraar Emeritus aan de KU Leuven, waar hij Duitse Letterkunde doceerde en tot 1990 aan het hoofd stond van de opleiding theaterwetenschap

Nr. 65, Januari 1998 • Personalia
Koen Tachelet is verbonden aan de sectie Theaterwetenschap van de UI Antwerpen, waar hij onderzoek verricht naar repetitieprocessen in het hedendaagse Nederlandstalige theater

Nr. 66, December 1998 • Clara Van den Broek • Juul en Peter, All for Love
Generaties Jef: Zie je een verschil tussen de mensen die theaterwetenschap gevolgd hebben en de anderen, tussen jouw generatie en een vorige generatie theatercritici...Ik denk dat de mensen die een opleiding theaterwetenschap achter de rug hebben, met 'deconstructie' hebben leren omgaan

Nr. 67, Maart 1999 • Marianne Van Kerkhoven • De dramaturg als roerganger
Janine Brogt: In mijn tijd was theaterwetenschap nog een kopstudie: je moest kandidaat zijn in de letteren en dan kon je doctoraal theaterwetenschap studeren; dat hield o.a...die groepen zitten ook soms mensen die eerst theaterwetenschap hebben gestudeerd...Toen ik overtuigd was dat ik echt niet wilde spelen, ging ik theaterwetenschap studeren

Nr. 68, Juni 1999 • Pieter T'Jonck • Portretten
de redactieraad vind je echter, naast academici die zich in mindere of meerdere mate bezig houden met theaterwetenschap (o.a

Nr. 68, Juni 1999 • Marianne Van Kerkhoven • Van de kleine en de grote dramaturgie
De dramaturg vertegenwoordigt ergens een tussenpositie tussen theaterwetenschap en theaterpraktijk; hem doen verdwijnen wil zeggen: de brug tussen die twee onmogelijk maken; wil opnieuw zeggen

Nr. 70, December 1999 • Marianne Van Kerkhoven • Un acte d'amour, un acte de confiance
hebben tevens twee volumes uitgegeven waarin Josette Féral, professor theaterwetenschap aan de Universiteit van Québec, gesprekken voert met internationale theaterpersoonlijkheden - Bob Wilson, Ariane

Nr. 72, Juni 2000 • Personalia
Luk Van den Dries doceert Theaterwetenschap aan de U.I.Antwerpen

Nr. 74, December 2000 • Personalia
Steven De Beider werkt als Aspirant voor het FWO aan de UI Antwerpen - sectie Theaterwetenschap aan een proefschrift over theatraliteit en het alledaagse

Nr. 76, Maart 2001 • Peter Anthonissen • Meer en meer zichzelf
Het eerste wat ik deed toen ik hier kwam, was theaterwetenschap gaan studeren [aan de K.U.Leuven, PA]. Het tweede jaar ging ik naar de toneelschool [de Antwerpse Mime Studio, PA]. Intussen leerde ik

Nr. 79, December 2001 • (personalia)
Steven De Beider werkt als Aspirant voor het FYVO bij de sectie theaterwetenschap van de UI Antwerpen aan een proefschrift over theatraliteit en het alledaagse

Nr. 80, Februari 2002 • PERSONALIA
Steven De Beider werkt als Aspirant voor het FWO bij de sectie theaterwetenschap van de UI Antwerpen aan een proefschrift over theatraliteit en het alledaagse


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK