Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


49 document(en) met "theoretici" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Een vuurtje Money kwam ongetwijfeld als een schok aan bij sommige theoretici die hun esthetische inzichten hadden geformuleerd aan de hand van meer traditionele kunstwerken

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
België/Vlaanderen is daarop geen uitzondering, integendeel: het aantal theoretici dat de arbeidersbeweging voortbracht was zeer beperkt en de geschriften over cultuur zijn bij ons bijna op één hand te

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Rudolf von Laban (1879-1958) Hongaars danser, leraar, choreograaf, uitvinder van het 'Laban-schrift', een systeem om dans op te tekenen; een van de belangrijkste theoretici van de moderne

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
De indeling van de referaathouders (drie kunstenaars, drie theoretici en drie mensen "uit de praktijk" die praatten over resp

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Sprekers waren Jan Joris Lamers, Pol Dehert en Philip-pe Thiry (die het standpunt van de kunstenaar verdedigden), Bernard Faivre d'Arcier, Cas Smithuijsen en Carlos Tindemans (drie theoretici) en

Nr. 16, Januari 1987 • Daan Bauwens • Vuile Mong en de Vieze Gasten: na...
Discussies over de ideologische consequenties van het vorm- en inhoudsprobleem in het theater liet de groep over aan de theoretici van de linkse beweging

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
De teksten in deze bundel samengebracht zijn van de hand van avant-garde-schilders, -dichters, en -theoretici die ook gelegenheidsdrama geschreven hebben dat minder aandacht gekregen heeft dan het

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
de eerste plaats tussen theoretici en theatermakers...De confrontatie theorie-praktijk mondde hier opnieuw uit in oppositie, waarbij de theoretici zich in een machteloze verantwoordingspositie zagen geplaatst: ze willen geen dienstensector zijn en eisen

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
kijken ? Dit zijn vragen waarop zelfs theoretici vaak geen pasklare antwoorden hebben en waarnaar eerlijk gezegd nog niet veel gezocht is. Dans is een medium dat meestal louter intuïtief getoetst wordt, dat

Nr. 41, April 1993 • Benoît Vreux • Verandering en continuïteit
van Triëst en Belluno, die worden geleid door Franco Basaglia, een van de theoretici van de antipsychiatrie

Nr. 55, April 1996 • Marc Holthof • De jicht van de zonnekoning
getoond worden, of in op glanzend papier gedrukte dikke boekjes als The Body, of in het afstandelijk geflirt met het androgyne bij gender-theoretici en estheten (die zelf overigens altijd een heel bepaalde

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Jan De Pauw • No Motherfuckin' Shiiiit...?!
Waardoor ook veel gammele theoretici zichzelf kunstenaar noemen

Nr. 58, December 1996 • Eva van Schaik • Een dure misser
Wel dienen theoretici en danshistorici zich af te vragen hoe en waarom die hardnekkig beleden aversie van het verleden ontstond, bleef bestaan en wat de theaterdans in Vlaanderen daarmee over zich en

Nr. 60, Juni 1997 • Katie Verstockt • Dans/tijd
Weinig theoretici hebben zo duidelijk als Laban het onderscheid tussen tijdelijkheid en ruimtelijkheid uitgedrukt

Nr. 65, Januari 1998 • Naomi M. Jackson • Postmodernisme met nationalistische trekjes
Deze tekst wil een inleidende schets geven van Amerikaanse critici en theoretici als deel van een interpreterende gemeenschap, zoals blijkt uit hun geschriften over Kylian, en om na te gaan wat de...Besluit Een analyse van deze New Yorkse recensies van Kylians choreografie van de afgelopen twee decennia brengt het bestaan van een sterke interpretatieve groep van recensenten en theoretici

Nr. 76, Maart 2001 • Nezha Haffou • De vrouwelijke figuur in Azetta
Kennis en inzicht alleen hadden hun aanwezigheid niet kunnen verhinderen, zelfs niet bij de geïnformeerde theoretici uit noord en zuid

Nr. 79, December 2001 • Steven De Belder • Wetenschap als metafoor voor de danspraktijk
dit geval bestond die uit een heterogeen en internationaal gezelschap van etcetera 79 O O O 41 performers, choreografen en theoretici, en moest de omgeving

Nr. 79, December 2001 • Stefanie Wenner • Het spook van de toeschouwer of de...
door choreografen, dansers en ook theoretici bevolkt werden...De 'praktijkmensen' werden zelf toeschouwers wanneer ze de praxis van de theorievorming in de workshops bijwoonden, terwijl de theoretici in diezelfde workshops tot de praktijk overgingen wanneer er...theoretici zich van elkaar scheidden om hun eigen soepje te koken, maar eerder bij elkaar over de schouder keken bij het koken, meer nog: gezamenlijk in de soep roerden en zelfs samen over haar

Nr. 82, Juni 2002 • Dirk De Wit • De ontwikkeling van nieuwe artistieke praktijken
globalisten, juristen en theoretici

Nr. 82, Juni 2002 • Rudi Laermans • Digitale schijn
Als gevolg hiervan weken de theoretici uit kathedralen en kloosters naar ateliers (universiteit, technische hogeschool, industrielaboratorium) uit en begonnen ze aan modellen te knutselen waarmee...Vanaf dat moment moesten theoretici steeds meer in getallen en steeds minder in letters en beelden denken...Theoretici zijn altijd al letterkundigen (‘litterati’) geweest die het denken in beelden of het magische denken aangevochten hebben en in lijnen van lettertekens gedacht hebben