Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


23 document(en) met "theys" • Resultaten 21 tot 23 worden getoondNr. 82, Juni 2002 • Marleen Baeten • Theater en nieuwe media: zoeken naar linken:...
Misschien idealiseer ik de maatschappelijke positie die De Nieuwe Scène innam in de jaren ’70, toen de BRT nog maar één zender was, waarop je –om het platweg te zeggen– het nieuws had en Jan Theys

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • Walter Verdin: Beeld - muziek - theater:...
Nadien heeft Frank Theys er 'de Verenigde Staten van de podiumkunsten' van gemaakt, wat ik een mooi beeld vind

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • De onzichtbaarheid van de mediakunstenaar
Frank Theys) Het feit dat mediakunsten zich aan de rand van de mediasnelweg bevinden, bepaalt ook de verwachtingen ten aanzien van het artistieke werk...Maar', zo stelt Frank Theys, 'dat het theater de enige sector is waar kruisbestuiving van verschillende kunstvormen mogelijk is, heeft niet zozeer te maken met een grotere openheid, dan wel met het...Frank Theys) Artistieke erkenning en interactie Peter Missotten: 'In de tekst van Dirk de Wit wordt de bijdrage van mediakunstenaars aan theaterproducties omschreven als dramaturgisch